Na Slovensku sa zrodil projekt Zelený Liptov

Admin, 23.06.2012 – Trvalo udržateľný rozvoj umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez ohrozenia možností tých budúcich. Problematika trvalo udržateľného rozvoja nie je na Slovensku neznámou

a veľakrát sa celospoločenské témy stávajú integrovanou súčasťou firemných stratégií. Značka syrov Liptov deklaruje od roku 2012 aktivity trvalo udržateľného rozvoja a v rámci projektu Zelený Liptov sa zaväzuje dávať a chrániť to najlepšie, čo má, aby sa kvalita, chuť a krása regiónu Liptov zachovala aj pre ďalšie generácie.

Liptov, výrobca kvalitných, prírodných syrových produktov a jeden z lídrov na slovenskom syrárskom trhu, si uvedomuje, že pre kvalitu svojich syrov je nevyhnutná čistá príroda. Dôkazom je fakt, že Liptov je aktívny a začína od seba. V rámci svojej stratégie, od roku 2012, začlenil do svojho programu projekt trvalo udržateľného rozvoja pod názvom Zelený Liptov. Sloganom a kľúčovými úlohami, ktoré sú srdcom projektu je „Dávať naším spotrebiteľom to najlepšie z regiónu Liptov a chrániť všetko dobré, čo nám tento región zanechal vo svojom dedičstve“.
Zelený Liptov nie je obyčajný projekt. Nejde v ňom iba o toleranciu k prírode, ale aj k ľudom a o odvahe pustiť sa do náročnejších vecí so srdcom a plným nasadením. Zelený Liptov je celofiremný projekt predstavujúci záväzok voči zamestnancom, spotrebiteľom a obchodným partnerom. Je to vízia a poslanie Liptovskej mliekarne.
„Zelený Liptov je veľkou príležitosťou ako prispieť zdanlivo malými činmi k veľkým veciam. Je to zodpovednosť k regiónu Liptov, aby sa naše získané dedičstvo zachovalo aj pre nasledujúce generácie. Zároveň pre nás predstavuje veľkú výzvu byť medzi prvými nielen v regióne, ale aj na Slovensku, ktorí svojimi aktivitami zmýšľajú a konajú ekologicky, moderne a čestne,“ uviedla Kristína Slaninková, líderka projektu Zelený Liptov.

Zelený Liptov zahŕňa množstvo aktivít z rôznych oblastí, odkiaľ pramení aj päť hlavných záväzkov:

Prirodzený pôvod
Široké portfólio produktov Liptov zahŕňa kvalitné prírodné a parené syry, bryndzu a maslo, ktoré si zachovávajú svoje najprirodzenejšie zloženie a chuť vďaka spojeniu syrárskych majstrov a tradičných receptúr. Záväzkom Zeleného Liptova je uchovať si prírodné zloženie receptúr a prostredníctvom svojich aktivít šíriť tradície regiónu a starať sa o jeho rozvoj.
Kvalitné horské mlieko
Syry, bryndza a maslo Liptov sú vyrobené výlučne z kvalitného mlieka z horských a podhorských oblastí Slovenska.
Značka Liptov sa zaväzuje vyvíjať a realizovať programy zamerané na neustály rozvoj kvality mlieka.


Zdravá farma
Základom výrobkov je zdravé mlieko od lokálnych farmárov. Do projektu Zelený Liptov je zaradený aj program trvalo udržateľného poľnohospodárstva s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie. V rámci neho sa značka Liptov podieľa na rozvoji fariem, optimalizácii ich nákladov, zvyšovaní štandardov blahobytu zvierat a osvojení si ekologického postupu spravovania fariem. Zelený Liptov znamená výbornú príležitosť, ako si upevniť dôveru a budovať vzťahy s farmármi s cieľom viesť ich k ekologickejším praktikám vedenia farmy.
Ohľaduplný výrobca
Výroba produktov Liptov sa modernizuje každý rok. Vďaka mnohým inováciám a vykonávaným aktivitám sa stáva z roka na rok efektívnejšou, ale najmä ohľaduplnejšou k okoliu a prírode. Záväzkom Zeleného Liptova je šetriť prírodné zdroje, zvyšovať kvalitu odpadových vôd, dôsledne separovať odpad a využívať čoraz viac recyklovateľných materiálov.


Spokojní ľudia
Cieľom projektu a značky Liptov je dosahovať spokojnosť všetkých spotrebiteľov, budovanie silných vzťahov s dodávateľmi a partnermi. Víziou spoločnosti je mať motivovaných, zručných a hrdých zamestnancov.
„Zelený Liptov je dlhodobým projektom, na ktorý máme pripravený presný akčný plán aktivít na rok 2012 a aj ďalšie roky. Tento plán sa bude postupne obohacovať. Výsledky projektu nebude možné vidieť zo dňa na deň, avšak už dnes sme zaznamenali prvé úspechy, o ktorých informujeme širokú verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.zelenyliptov.sk,“ uviedla Kristína Slaninková.
(ks)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*