Kvalita a tradícia na našom stole už 40 rokov

Bratislava, Admin – Už 40 rokov sa v takmer každej našej kuchyni objavujú produkty značiek NOVOFRUCT a OVKO. Kvalitu a tradíciu v jednom prináša slovenský výrobca a spracovateľ čerstvého ovocia, zeleniny a mäsa NOVOFRUCT SK, s. r. o. Kto by nepoznal dojčenskú a detskú výživu OVKO z ovocia a zeleniny, či detské pokrmy, ovocné a zeleninové konzervy, chutné mäsové nátierky a hotové jedlá?

Pečať stability za rok 2015

Kam siahajú korene spoločnosti a kam kráča v budúcnosti?
Historické korene konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch siahajú do roku 1928, kedy bol postavený paprikový mlyn s umelou sušiarňou. V roku 1975 bola na zelenej lúke vybudovaná a skúšobne daná do prevádzky nová konzerváreň o rozlohe viac než 22,5 hektárov. V tých časoch niesla prívlastok najväčšej konzervárne v strednej Európe. Vhodné pôdno-klimatické podmienky okolia Nových Zámkov a prevažne poľnohospodársky orientovaná výroba regiónu, ovplyvnili rýchly rozvoj konzervárenskej výroby. Do roku 1980 bola konzerváreň jedným zo závodov národného podniku Slovlik Trenčín, pričom od 1. 1. 1980 bol závod zaregistrovaný pod názvom Novofruct a začal fungovať ako samostatný štátny podnik. Na konci osemdesiatych rokov podnik produkoval ročne okolo 35 000 ton hotových výrobkov. Technologické vybavenie konzervárne umožňovalo veľmi širokosortimentnú výrobu. Tá zahŕňala sterilizovanú zeleninu, uhorky, kompóty, džemy, rajčinový pretlak, ovocnú dojčenskú výživu, mäsové nátierky, hotové jedlá na báze mäsa a nápoje v krabicovom v balení. Po spoločenských zmenách v roku 1989 nastalo obdobie stagnácie, až sa Novofruct dostal po dvoch nevydarených pokusoch o privatizáciu do úpadku.

Ovko BIO broskyňová s banánmi 190gOvko BIO hrušková s jablkami 190gOvko BIO karotka 190gOvko BIO špenát s ryžou 190g

V roku 2000 v rámci konkurzného konania odkúpila areál konzervárne spolu s technologickým vybavením spoločnosť NOVOFRUCT SK, s. r. o., Nové Zámky, ktorá sa k 1. 1. 2003 zlúčila s firmou NOVEX food spol. s r. o.
„Od 1980 roku som pracoval v Novofructe. Väčšinu z obdobia, z 10 rokov, som 9 a pol pracoval ako vedúci odbytu. Po skončení školy to bolo moje prvé zamestnanie. Poznanie firmy bolo motívom, aby sme sa po 10 rokoch podnikania v obchodnej oblasti spolu s manželkou Lýdiou a Ing. Michalom Žibritom vrátili do Novofructu ako záujemcovia o kúpu spoločnosti v konkurze. 29. 5. 2015 bude presne 15 rokov, odkedy sme ako noví majitelia prevzali kľúče od Novofructu,“ hovorí konateľ spoločnosti pán Ing. Pavol Uhrin.
Cieľom nových majiteľov NOVOFRUCTU bolo opätovné oživenie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch. Nastalo obdobie revitalizácie v rokoch 2001,2002 a 2003, ktoré bolo založené na predaji dubiózneho majetku. Výnos slúžil na zveľaďovanie jadra, obnovu výroby, priestory dostali nový šat z hľadiska hygieny a spoločnosť sa zapojila do nových projektov EÚ.
„Model, na ktorom fungovala konzerváreň aj v minulosti sme ponechali – ostali 3 piliere výrobného zamerania. Jedným z nich je mäsová výroba, ktorá reprezentuje 20 %, ovocná a zeleninová výroba reprezentuje 30 % a polovicu výroby vo všetkých zložkách teraz reprezentuje výroba detskej výživy, pričom OVKO je nosná značka,“ hovorí konateľ spoločnosti P. Uhrin.
Cieľ nových majiteľov sa postupne napĺňa, pričom konzerváreň prešla mnohými zmenami, najmä pokiaľ ide o hygienické štandardy, ktoré sú už dnes na úrovni noriem Európskej únie.

Fruit puree_gardenmix, záhr.zmes 120gFruit puree_pear, hruškové 120g
V roku 2012 došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti, keď spoločníci Ing. Lýdia Uhrinová a Ing. Michal Žibrita odpredali svoje podiely v spoločnosti zahraničnému investorovi a súčasnému 70 % spoluvlastníkovi spoločnosti NDX, UAB.
„Nebol som iniciátorom predaja podielov, ale dokázal som sa nad to preniesť, aj keď moje sny o rodinnej firme sa rozplynuli. Zo všetkých možností, ktoré sa núkali, som si vybral firmu NDX, litovskú nadnárodnú spoločnosť, ktorá je pomerne silná aj v konzervárenskej výrobe,“ objasňuje P. Uhrin.
NDX, UAB – litovská nadnárodná spoločnosť vlastní 3 konzervárne v Poľsku, 1 v Českej republike, paradoxne 1 v Poľsku a 1 v Čechách sa zaoberá pet foodom – výživou zvierat. Spoločnosť podniká aj v energetike, má aj vlastný obchodný reťazec Maxima a vlastnú sieť lekární. Pre Maximu je NOVOFRUCT SK, s. r. o. potenciálnym dodávateľom, no svoje miesto si musí vybojovať kvalitou a dobrou cenou tak, ako aj na Slovensku v Kauflande, či v Tescu.

Fruit puree_apple, jablkové 120gFruit puree_appleandpeach, jablkobroskyna 120 g
Firma NOVOFRUCT SK, s. r. o. je pokračovateľom tradičnej konzervárenskej výroby v nasledovných oblastiach:
a/ Dojčenská výživa a detské pokrmy
b/ Mäsové nátierky a hotové jedlá na báze mäsa
c/ Sterilizované ovocie a zelenina

a/ Dojčenská výživa je nosným produktom firmy NOVOFRUCT SK, s. r. o., ktorá je na Slovensku jediným výrobcom dojčenskej výživy a teší sa vysokej obľube zákazníkov. Dojčenská výživa sa na slovenskom trhu predáva pod obchodnou značkou OVKO a je nositeľom mnohých komerčne zameraných ocenení. Medzi významné úspechy dosiahnuté ešte v roku 2013 možno považovať aj splnenie požiadaviek kóšer výroby, jej následnú realizáciu a vývoz produkcie do Izraela. V roku 2014 spoločnosť zaviedla výrobu v novom obalovom materiály, tzv. „pouch“. Od roku 2009 firma vyrába aj dojčenskú výživu, pokrmy a nápoje v BIO kvalite.
„Nositeľom myšlienky BIO bola švajčiarska spoločnosť pôsobiaca na nemeckom trhu, ktorá prišla s požiadavkou na výrobu BIO detských výživ. Vyrábame ich v tej najvyššej, na nemeckom trhu uznávanej DEMETER kvalite. DEMETER je tiež certifikovaný systém pestovania surovín pre výrobu detskej výživy pod kontrolou. Naša spoločnosť je pod kontrolou DEMETER manažéra,“ objasňuje P. Uhrin.
Ročná kapacita výroby dojčenskej výživy je na úrovni okolo 38 mil. kusov. Snahou spoločnosti je na výrobu dojčenskej výroby zaobstarávať suroviny najmä slovenského pôvodu. Zo zahraničia spoločnosť zaobstaráva suroviny najmä z dôvodu nedostatočnej ponuky slovenských surovín čo do množstva, alebo z dôvodu, že nespĺňajú vysoké požiadavky na kvalitu. Všetky nakupované suroviny podliehajú procesu vstupnej kontroly a evidencii podľa jednotlivých dodávateľov.

Ovko kuracie prsia s mrkvou karfiolom a ryžou 190g     Ovocné pyré - jablkové s broskyňami 700gBIO Nápoj jablkový 200ml
„Od roku 2015 je detská výživa absolútnou prioritou spoločnosti. Tvorí 50 % našich tržieb. Detská výživa je veľmi dobre predajný tovar na zahraničných trhoch. Podiel nášho exportu sa pohybuje okolo 40 % na celkových tržbách. Z exportu reprezentuje gro práve detská výživa. Vyváža sa do 21 krajín, a ak sa to berie sprostredkovane cez odberateľa, ktorý má vlastnú značku, tak je to až 39 štátov. U nás vyrobená detská výživa sa tak dá v toľkých krajinách kúpiť. Každým rokom sa počet krajín vývozu rozširuje. Hlavným odberateľom je Nemecko a paradoxne druhým najväčším odberateľom je mongolský trh. Medzi odberateľov patrí aj Saudská Arábia a Turkmenistan. Skúsenosti máme aj s kóšer výrobou pre Židov a halal výrobou pre Moslimov. Spoločnosť, s ktorou spolupracujeme v Izraeli má smelé plány, má tiež svoju lekárenskú sieť, čiže tam je základ predaja. Oproti plánom, ktoré predstavili vlani, už tento rok to vyzerá na dvojnásobok toho, nad čím pôvodne uvažovali. Vyrobili sme pre nich 600 tisíc kusov detskej výživy. V apríli sme expedovali 7 kontajnerov. Spolu to bude 20 kontajnerov detskej výživy v kóšer kvalite expedovaných do Izraela. Na štart je to veľmi dobrý výsledok,“ dodáva konateľ P. Uhrin.
b/ Mäsové nátierky a hotové jedlá na báze mäsa predstavujú druhý kľúčový sortiment s možnosťou celoročnej prevádzky. Výrobňa spĺňa prísne veterinárne kritériá Európskej únie a je registrovaná v Bruseli pod oválnou značkou s číslom 625. Výrobňa je dislokovaná v pôvodnom objekte, je vybavená klimatizáciou, mraziarenským a chladiarenským boxom na príjem suroviny a všetkým nevyhnutným sociálnym a hygienickým zázemím. Kapacita výroby sa v závislosti od veľkosti použitých obalov pohybuje v rozmedzí od 2000 do 2500 ton ročne.
c/ Sterilizované ovocie a zelenina predstavovali tradične hlavnú výrobnú náplň, ale v dôsledku vysokých logistických a skladovacích nákladov prinášajú nižšiu pridanú hodnotu. Napriek tomu sa výraznou mierou podieľajú na pokrývaní réžií firmy, nakoľko predošlé dve výrobné kapacity zatiaľ nie sú úplne využité.

DEKO 100G 2
V roku 2015 plánuje spoločnosť NOVOFRUCT SK, s. r. o. pokračovať v realizácii svojich investičných zámerov, a to najmä zrealizovaním investícií v oblasti inovácií balenia výrobkov a vylepšenia technologických procesov v rámci výroby. V rámci týchto investícií sa spoločnosť uchádza o spolufinancovanie z EU fondov. Čo sa týka sortimentu, firma neustále inovuje výrobky a prispôsobuje sa požiadavkám zákazníkov. Uvažujeme o rozšírení výroby do plastových obalov. Nové druhy detskej výživy so 100 % podielom ovocnej zložky, bez konzervantov, aditív, bez cukru, bez škrobu budú plnené do plastových vrecúšok s vrchnáčikom a spoločnosť chystá plniť do podobných obalov aj čisto zeleninové alebo mäsovo-zeleninové produkty. Nastáva revolúcia plastových
obalov, menej sa už používa sklo. Tieto obaly sú zdravotne nezávadné, hoci niektoré krajiny ešte stále preferujú tradičnú výrobu produktov do skla.
„Naším snom, ako snom každého, je dostať sa na čínsky trh. Môžeme síce povedať, že sme sa tam už dostali, 6 paliet vzoriek produktov bolo vyexpedovaných na ochutnávku. Máme už podpísanú zmluvu s jednou slovensko-čínskou spoločnosťou, ktorá sa bude zameriavať na predstavenie našich výrobkov na čínskom trhu. Veríme, že je to krajina neobmedzených možností za akú sme kedysi považovali ruský trh. Je to určite výzva, s ktorou budeme pracovať. Perspektívu vidíme v rozvoji zahraničného obchodu,“ predstavuje víziu spoločnosti P. Uhrin.
Novofruct SK, s. r. o. bol v tomto roku vyhodnotený Národným informačným strediskom Slovenskej republiky ako stabilný podnik a bola mu udelená pečať stability, ktorá na Slovensku prináleží z celkového počtu podnikov (614 240) len dvom percentám z nich.

(Zdroj: NOVOFRUCT SK, s. r. o.,  Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*