Danone zavŕšila akvizíciu spoločnosti Nutricia

BRATISLAVA/ADMIN – Spoločnosť Danone a spoločnosť Nutricia v Českej republike a na Slovensku od januára tohto roka vystupujú pod spoločným názvom Danone. Zavŕšila sa tým plánovaná transformácia a od 1. januára 2022 spoločnosť Danone prevzala pod svoj manažment podnikanie v oblasti dojčenskej a klinickej výživy vrátane lokálnych aktivít a obchodných divízií spoločnosti Nutricia aj po právnej stránke. Fúzia spoločností je ďalším plánovaným krokom transformácie „Local First“.

V novembri 2020 spoločnosť Danone oznámila svoj globálny plán reštrukturalizácie a reorganizácie spoločnosti. Jadrom plánu je myšlienka zefektívnenia riadenia podnikania, s jedinou obchodnou jednotkou v každej krajine pôsobnosti. Vzhľadom na národovú blízkosť Českej a Slovenskej republiky vytvárajú tieto krajiny jeden celok. Všetky podniky a kategórie produktov Danone sú zastúpené na lokálnej úrovni jednou spoločnosťou, ktorá má väčšiu autonómiu pri rozhodovaní. Vďaka tomu sa lokálne trhy a potreby spotrebiteľov dostávajú ešte viac do popredia.

Od októbra 2021 je riaditeľom Danone a.s. v Českej republike a Danone s.r.o. na Slovensku Marián Jánoš a spomínané zlúčenie je posledným krokom celého procesu. Danone chce deklarovať, že sa aj naďalej bude zaoberať distribúciou a rozvojom mliečnych a rastlinných produktov portfólia Danone ako aj výrobkov detskej a klinickej výživy bývalej spoločnosti Nutricia.

Riaditeľom Danone a.s. v Českej republike a Danone s.r.o. na Slovensku je Marián Jánoš.

Riaditeľom Danone a.s. v Českej republike a Danone s.r.o. na Slovensku je Marián Jánoš.

„Ide o veľmi dôležitý krok v histórii spoločnosti Danone v Českej a Slovenskej republike, keďže môžeme pokračovať v našej misii ako kompaktná jednotka. Strategické rozhodnutia sú väčšmi prijímané s ohľadom na miestne prostredie a špecifiká. Lokálny manažérsky tím má väčšiu zodpovednosť za politiku v oblasti kategórií, značiek a inovácií. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto tímu s väčšími miestnymi kompetenciami,“ uvádza Marián Jánoš, riaditeľ Danone pre Českú republiku a Slovensko a dodáva: „Globálne odborné tímy budú mať poradnú a podpornú úlohu pre efektívne fungovanie lokálneho manažmentu, čo skráti rozhodovací proces, urýchli digitalizáciu, a tým zvýši konkurencieschopnosť a efektivitu spoločnosti.“

Záväzkom spoločnosti Danone je už od roku 1919 podporovať zdravie spotrebiteľov prostredníctvom potravín. „Navyše teraz môžeme klásť väčší dôraz na podporu zdravej a vyváženej výživy vo všetkých fázach života. V súlade s našou globálnou víziou „One Planet. One Health.“ chceme podporovať zdravšie stravovanie prostredníctvom ešte silnejšieho portfólia produktov, značiek a služieb zameraných na tento účel,“ doplnil Marián Jánoš.

Kontinuita podnikania a fungovania spoločnosti Danone je zachovaná plynule aj v rámci novej štruktúry. Hlavným cieľom je vyvíjať riešenia výživy vo forme produktov založené na výskume, ktoré budú pozitívne formovať životy spotrebiteľov. Portfólio produktov spoločnosti Danone v súčasnosti zahŕňa známe produktové rady ako Activia, Actimel, Danette, Fantasia, ALPRO či Provamel a teraz aj produkty detskej a klinickej výživy Nutrilon, Hami, Nutridrink, Nutrison, Cubitan, Neocate a ďalšie.

(Zdroj: Katarína Palečková, Danone; Lenka Kollerová, Neopublic; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*