Jubilant, ktorý má nadanie stavať mosty medzi ľuďmi

Čunovo, Admin – V kostole svätého Michala archanjela v Čunove sa 16. 6. konala slávnostná omša, ktorú celebroval farár ThDr. Marián Červený PhD. Slávnostná omša sa konala na počesť 40. výročia vysviacky tohto známeho slovenského kňaza.

Na svätej omši sa zúčastnili mnohí veriaci z farnosti obce Čunovo a početná skupina dobrých priateľov z miest a obcí, kde farár Marián Červený pôsobil za posledných 40 rokov. Omšu koncelebrovali dvaja kňazi – spolurodák M. Červeného Pavol Zaťko a žiak jubilanta spred 40 rokov z Piešťan Zdenko Sitka, teraz farár v Rači.

Medzi prítomnými hosťami boli Peter Čačko, dlhoročný riaditeľ Bibiány, spevák, organista, dirigent a prekladateľ, Ing. Jozef Tkáčik, člen predstavenstva Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, ďalej známy gynekológ doc. MUDr. Karol Plank a mnohí ďalší.

Počas príhovoru dôstojný pán Červený zaspomínal na jednotlivé etapy svojho putovania, na študentské roky v Bratislave, na kňazskú prácu v Zlatých Moravciach, v Piešťanoch, v Brestovanoch, v Moste na Ostrove, v Dóme sv. Martina v Bratislave a v mieste súčasného pôsobenia vo farnosti Čunovo.

Po skončení slávnostného obradu sa v mene prítomných priateľov prihovorila riaditeľka speváckeho zboru Vienok Helena Junasovová a doc. Ing. arch. Juraj Havaj, PhD. V oboch príhovoroch vyzdvihli mimoriadnu pracovitosť, osobnú charizmu a talent dôstojného pána farára Dr. Červeného na vytváranie spoločenstiev a pozitívnych medziľudských vzťahov. V mene prítomných mu zaželali veľa zdravia, božieho požehnania a sily do ďalšej práce vo farnosti a v okruhu spoločenstva.

ThDr. Marián Červený má mimoriadne nadanie stavať mosty, kliesniť cestu k ľuďom, dávať im pocit spolupatričnosti, aj keď hovoria rozličnými jazykmi a majú rozdielny svetonázor. Bolo to cítiť aj na oslave, na ktorú pozval desiatky hostí z rôznych profesijných komunít.

     

Počas oslavy, na ktorú boli pozvaní všetci farníci, zaspievali v záhrade jubilantovi mnoho krásnych slovenských ľudových piesní členovia mužského speváckeho zboru, ktorých niekedy vtipne nazývajú zbor docentov (podľa ich vedeckej hodnosti väčšiny členov).

(red)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*