Spoločnosť dm aj napriek inflácii zaznamenala pozitívny trend rastu

BRATISLAVA/ADMIN – Spoločnosť dm drogerie markt sa aj tento rok opäť môže obhliadnuť za úspešným obchodným rokom, v ktorom potvrdila pozitívny trend rastu, keď zaznamenala nárast nákupov až o 17 percent.

Pozoruhodným je aj fakt, že zatiaľ čo priemerná inflácia spotrebiteľských cien za obdobie od októbra 2022 do septembra 2023 (Štatistický úrad SR) dosiahla na Slovensku 12,87 %, inflácia v spotrebnom košíku dm bola jej investíciou do cien produktov v rovnakom období na úrovni len 8,34 %. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 22,53 percenta, keď dosiahol výšku takmer 428 miliónov eur. Súhrnný obrat podskupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt dosiahol 4,5 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 23,1 %. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate podskupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko predstavoval 73,6 %.

„Obchodný rok 2022/23 charakterizovali v spoločnosti dm drogerie markt štyri zásadné témy, a to   predovšetkým nesmierna snaha utlmiť vývoj cien, ďalšie významné kroky na zníženie ekologickej stopy, investície vo výške 19,9 milióna eur do zvýšenia atraktivity predajní, do technológií budúcnosti a do udržateľných konceptov, ako aj realizácia komunikačných kampaní na zvýšenie povedomia spoločnosti, akou bola napríklad niekoľkomesačná kampaň ženské zdravie vo všetkých dm krajinách,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Inflácia – vždy výhodne

Aj v čase vysokých cien energií a zlej dostupnosti na komoditnom trhu, ktoré viedli k nedostatku vstupných surovín a zvyšovaniu nákladov, garantuje dm svojim zákazníkom dlhodobé ceny vždy výhodne na minimálne obdobie 4 mesiacov. Ceny v dm sú transparentne komunikované zákazníkom prostredníctvom údaja, odkedy nebola predajná cena výrobku zvýšená, a to tak na cenovkách v predajniach, ako aj v e-shope. Počas celého obchodného roka boli navýšenia cenníkov od obchodných partnerov prenesené na zákazníkov čo najneskôr a v čo najmenšej možnej miere. Do cenovej stability len v tomto obchodnom roku v mnohých prípadoch dm investovala z vlastných zdrojov viac ako 2,8 milióna eur. V spomínanom období boli znížené predajné ceny pri viac ako 500 výrobkoch ako signál na naštartovanie úpravy cien produktov smerom nadol v slovenskom maloobchode s potravinami a drogériou. Spoločnosti dm sa podarilo výraznejšie utlmiť cenový vývoj v prospech zákazníkov. Zatiaľ čo priemerná inflácia spotrebiteľských cien za obdobie od októbra 2022 do septembra 2023 (Štatistický úrad SR) dosiahla na Slovensku 12,87 percenta, inflácia v spotrebnom košíku dm bola v rovnakom období na úrovni 8,34 %.

Investície 2022/23

V  danom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške skoro 19,9 milióna eur, z čoho najväčšia časť – 14,3 milióna eur bola určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 655-tisíc eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály  77-tisíc eur a do centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala 4,8 milióna eur.

Rozvoj pobočkovej siete

Počet slovenských pobočiek dm v obchodnom roku 2022/23 k 30. septembru 2023 bol 158. Do konca obchodného roka 2023/24 plánuje dm otvoriť päť nových filiálok. K 30. septembru 2023 mala podskupina patriaca pod dm Rakúsko v 12 krajinách spolu 1 910 filiálok. Najviac ich je v Rakúsku, kde je spolu 385 filiálok. Nasleduje Maďarsko s 263 filiálkami, Česko ich má 255, Chorvátsko 178, Slovensko aktuálne 158, Rumunsko 139, Srbsko 127, Bulharsko 109 a Slovinsko 104. Zvyšné krajiny majú menej ako sto filiálok.

Nárast počtu spolupracovníkov

K 30. septembru 2023 mala dm na Slovensku 2 403 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 15,8 %.

Zákaznícke nákupy

Celkový počet zákazníckych nákupov dosiahol v obchodnom roku 2022/23 výšku 27,67 milióna, čo oproti predošlému obchodnému roku prestavuje nárast o takmer 17 %. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov vo filiálkach bol 75 787priemerný mesačný počet nákupov viac ako 2,306 milióna.

Technické novinky dm 2022/23

Zavedenie programu Active Registratúra

V tomto obchodnom roku sa dm venovala aj optimalizácii procesov pre manažment dokumentov, archivácii a registratúre. Nový program Active Registratúra využíva cloudové prostredie, čo eliminuje potrebu udržiavania vlastného servera. Je to moderný nástroj, ktorý umožňuje efektívnu evidenciu došlej a odoslanej pošty. Vďaka tomu, že všetky údaje sú uložené v cloude, je prístup k nim možný odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Ide o bezpečný a spoľahlivý spôsob uchovávania korešpondencie, ktorý znižuje administratívne úsilie a zvyšuje efektivitu procesov v evidencii. Výber cloudového riešenia korešponduje s dlhodobou IT stratégiou „cloud first“.

Objednávanie hotovosti cez novú aplikáciu

Ďalšou z inovácií je zavedenie aplikácie na objednávku hotovosti, ktorá je dostupná nielen v počítačoch, ale aj v mobilných telefónoch. Táto aplikácia umožňuje filiálkam jednoducho vykonávať objednávky hotovosti na jednom mieste. Vďaka nej je jednoznačné spojenie medzi filiálkami a externými partnermi, čo zabezpečuje bezproblémový dovoz hotovosti. Preddefinované možnosti objednávky zabraňujú duplicite objednávok a taktiež minimalizujú riziko objednávok s príliš nízkou alebo vysokou hodnotou.

dmPartnerPortal

dmPartnerPortal je dôležitou informačnou platformou pre obchodných partnerov vo všetkých krajinách skupiny dm s výnimkou Macedónska, a je teda súčasťou systémov skupiny. V interakcii komponentov CMS (Content Management System), IDM (User Management) a DWH (Data Warehouse) ponúka partnerom prístup k vybraným reportingom v Data Warehouse. V súčasnosti má k dispozícii ďalšiu funkciu Self-Service. Prostredníctvom tejto funkcie si môže dodávateľ požadované aplikácie objednávať nezávisle a flexibilne. V budúcnosti je na zjednodušenie spolupráce plánované pripojenie viacerých nových služieb. Toto riešenie pomôže zredukovať množstvo používateľských údajov, ktoré partneri v rámci spolupráce zdieľajú s dm, a zároveň poskytuje jeden centralizovaný vstupný bod do dm-Ekosystému. Na zvýšenie bezpečnosti a lepšiu ochranu údajov bola v rámci prihlásenia na portáli zavedená aj dvojfaktorová autentifikácia, ktorá poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany počas prihlasovania. Ak sa heslo dostane do nesprávnych rúk, údaje na portáli budú naďalej chránené vďaka ďalšej bariére, ktorá bráni v prístupe na dmPartnerportal.

Využitie AI v každodennej práci

V tomto obchodnom roku sa dm aktívne venovala potenciálu a možnostiam, ktoré so sebou priniesli nástroje umelej inteligencie, najmä veľké jazykové modely, ako je Chat GPT či Bard. Bol realizovaný edukačný workshop, na ktorom boli spolupracovníkom dm cez praktické ukážky ukázané možnosti využitia týchto nástrojov pri práci a zároveň boli poskytnuté informácie o nástrahách, rizikách a hrozbách, ktoré ich využívanie so sebou prináša. V spolupráci so sesterskou IT spoločnosťou dmTECH bol otestovaný aj vlastný bezpečný nástroj umelej inteligencie dmGPT. Ten je založený na technológii umelej inteligencie od firmy Open AI, GPT-3.5, a ponúka širokú škálu funkcií vrátane generovania textu, prekladania jazykov, písania rôznych druhov kreatívneho obsahu a odpovedania na otázky. dmGPT je chránený pred únikom osobných údajov a obchodných tajomstiev, pretože beží výhradne na infraštruktúre dm v cloudovom prostredí Azure. To umožní spolupracovníkom bezpečne a v súlade s GDPR využívať potenciál tejto technológie. Testy dopadli úspešne a jeho spustenie je naplánované na túto jeseň.

Cyklus obnovy hardvéru v pokladniciach a modernizácia smartfónov v predajniach dm

V priebehu roka 2023 dm zavŕšila cyklus obnovy hardvéru v pokladniciach, a to výmenou plošných skenerov a starších modelov dotykových displejov. Nasadením najnovších modelov v rámci hardvérového vybavenia v pokladniciach sa tak dosiahla úplná inovácia kľúčových komponentov a preventívne sa minimalizovala ich technická a morálna zastaranosť na niekoľko rokov dopredu. Zároveň dm inovovala modelový rad smarftónov pre spolupracovníkov vo filiálkach.

IT Bezpečnosť

V tomto obchodnom roku bola vykonaná realizácia segmentácie počítačovej siete, ktorá viedla k výraznému zvýšeniu bezpečnosti IT infraštruktúry. Rovnako k zvýšeniu bezpečnosti prispelo nasadenie komponentov HW a SW zameraných na monitoring siete a detekciu potencionálnych útokov. V neposlednom rade má na zvýšenie úrovne IT bezpečnosti nemalý vplyv aj pravidelná obmena koncových zariadení používateľov za novšie a bezpečnejšie.

Centrálny sklad a logistika 2022/23

V rámci tohto obchodného roka sa uskutočnilo presťahovanie centrálneho skladu v rámci logistického centra Prologis v Senci. Plocha nového centrálneho skladu je cca 30 000 m2, keď sa podarilo pôvodnú skladovaciu plochu navýšiť takmer dvojnásobne. Počas sťahovania bol centrálny sklad v plnej prevádzke a neprišlo k obmedzeniu vyskladnenia tovaru do filiálok a e-shopu. Kancelárske priestory nového centrálneho skladu majú rozlohu 3 200 m2. Budova sa vyznačuje vysokou triedou energetickej efektívnosti, sklad je klimatizovaný, s novou automatickou baliacou stanicou a obsahuje veľa inteligentných riešení na úsporu elektrickej energie v celom objekte.

e-shop dm

Okrem kontinuálneho rastu sa dm v tomto obchodnom roku podarilo zaviesť množstvo inovácií, ktoré uľahčujú nákup, a to najmä prostredníctvom nákupnej aplikácie Moja dm-App. Od marca 2023 majú zákazníci možnosť nakupovať obľúbené darčekové karty a zároveň ich použiť aj ako platidlo v e-shope.  V rámci služby Expresného vyzdvihnutia bola zákazníkom ponúknutá druhá voľba možnosti  vyzdvihnutia si objednávky aj po atraktívnych 60 minútach.

Boli prijaté úpravy a optimalizácie registračného formulára, a to znížením počtu zaškrtávacích políčok, ako napríklad dátum narodenia, adresa a podobne, na urýchlenie a zjednodušenie nakupovania. Odporúčania na výrobky sa po novom zobrazujú aj v prázdnom nákupnom košíku. Zjednodušil sa aj proces vrátenia tovaru prostredníctvom nákupnej aplikácie Moja dm-App, kde je zákazníkom v prehľade objednávok ponúknutá možnosť automatického reklamovania výrobkov pomocou pár klikov.

V príprave je aj novinka Zhrnutie recenzií od zákazníkov, kde pomocou umelej inteligencie bude zákazníkovi ponúknutý rýchly prehľad o obsahu recenzií výrobkov, čo ocenia najmä v prípade výrobkov s mnohými hodnoteniami.

dmLIVE stream shopping

V septembri 2022 zaviedla dm novú inovatívnu službu a nový zážitok z nakupovania prostredníctvom dmLIVE stream shoppingu v aplikácii Moja dm, kde experti, zástupcovia značiek alebo poradcovia z dm prinášajú informácie a poradenstvo na rôzne témy z oblastí, ako sú krása, starostlivosť, zdravá strava či celostné zdravie. Za rok bolo zákazníkom ponúknutých už takmer 30 dmLIVE zážitkov z nakupovania na rôzne témy, doplnených aj o show, ako napríklad varenie, jarné upratovanie, vizáž či styling. Zároveň sú v príprave prenosy z rôznych výstav, eventov a zaujímavé Behind the Scene​, ako napríklad návšteva laboratória alebo výroby.

Komunikačná kampaň ženské zdravie

Medzinárodným dňom ženského zdravia odštartovala dm svoju rozsiahlu iniciatívu, v rámci ktorej sa zameriavala na fyzické, duševné a mentálne zdravie zákazníčok a spolupracovníčok. Okrem toho chcela upozorniť aj prostredníctvom hodnotného poradenstva viacerých odborníčok na sociálne faktory, ktoré sú pre celostné zdravie žien obzvlášť dôležité. Súčasťou kampane bola aj roadshow v piatich slovenských mestách s rôznymi aktivitami v kontexte ženského zdravia. V rámci kampane sa dm rozhodla podporiť aj dva sociálne projekty – prvým z nich bol projekt dôstojnej menštruácie OZ Intymyta a druhým podpora OZ Chuť žiť.

Vernostný program active beauty

Vďaka vysokému podielu zákazníkov s prepojenými registráciami v aplikácii so zákazníckou kartou mohla dm pristúpiť k personalizovanému nahrávaniu vybraných kupónov do kupónového centra aplikácie. Tak dokáže dm ponúknuť zákazníkom vhodnejší mix kupónov. Tieto kupóny si zákazník môže pohodlne uplatniť nielen pri online nákupoch, či už na mojadm.sk, alebo v samotnej aplikácii, ale aj pri nákupe v ľubovoľnej predajni dm.

Novinky v oblasti ekológie a udržateľného rozvoja

Ekológia a udržateľnosť v sortimente značiek dm

V súlade so zohľadňovaním ekologických a sociálnych aspektov naprieč celým dodávateľským reťazcom, od získavania surovín až po ich využitie v produktoch a následnú recykláciu a likvidáciu v rámci triedeného zberu buduje dm sortiment udržateľných produktov a neustále pracuje na aktualizácii stáleho sortimentu o všetky udržateľné aspekty, ako napríklad redukcia kritických zložiek, nasadenie certifikovaných surovín, prepracovanie receptúr vzhľadom na šetrenie a ochranu zdrojov či zlepšenie odbúrateľnosti zmývateľných produktov. Ponuka udržateľných produktov bola rozšírená napríklad o tuhé peny na holenie značiek alverde a Balea, náhradné balenia tekutých mydiel a šampónov. Sortiment opakovane použiteľných výrobkov čoskoro doplní zubná kefka Dontodent s vymeniteľnou hlavicou. Zaujímavé novinky doplnili aj rad nature, ako napríklad kompostovateľné vrecia Profissimo, mikrofázové utierky či utierky a puzdrá na okuliare značky Visiomax.

Jednou z kľúčových oblastí rozvoja stratégie udržateľnosti je zodpovedný výber materiálov na obaly značiek dm a podpora obehového hospodárstva. Zodpovedným výberom materiálov a funkčným manažmentom triedeného zberu sa dm snaží udržať uhlíkovú stopu v rámci všetkých procesov na čo najnižšej možnej úrovni, v duchu plne fungujúceho obehového hospodárstva. Obaly výrobkov značiek dm sú neustále optimalizované s cieľom šetrenia materiálu a zvyšovania podielu recyklovaných a recyklovateľných materiálov. Plastové fľaše čistiaceho prostriedku denkmit na WC už pozostávajú zo 100 % z recyklátu PCR, obaly plienok značky dm babylove obsahujú 40 % recyklovaných materiálov a na výrobu toaletných papierov sanft & sicher sa používa až 30 % recyklovaných materiálov. Základnou požiadavkou na obalové materiály je nasadenie iba takého množstva materiálu, ktoré je potrebné na zabezpečenie funkčnosti produktu a jeho ochrany počas transportu. Už pri vývoji produktov kladie dm dôraz na výber materiálov, pričom snahou je voliť materiály, ktoré sa následne môžu jednoducho stať súčasťou obehového hospodárstva. Ďalším zámerom v tejto oblasti je kontinuálne znižovanie množstva nasadeného obalového plastu a jeho nahradenie kartónovým obalom v prípadoch, keď je to z pohľadu celkovej ekologickej bilancie výhodnejšie. V zmysle tohto zámeru sa o. i. podarilo optimalizovať plastové obaly WC blokov značky dm denkmit, ktoré sa tešia novým, kartónovým obalom. Optimalizácie sa dočkali aj nádobky na WC bloky, ktoré pozostávajú z 98 % z recyklovaných materiálov. Ročne sa takto podarí ušetriť približne 58,2 t plastu.

Dôležitým pilierom budovania stratégie udržateľnosti je aj spolupráca s dodávateľmi značiek dm, v rámci ktorej si dm zakladá na dôvere, dlhodobých partnerských vzťahoch a transparentnosti. Od obchodných partnerov je požadované dodržiavanie medzinárodne uznaných štandardov a certifikátov a dodržiavanie sociálne a environmentálne priaznivých výrobných podmienok. Vďaka neustálej komunikácii s dodávateľmi a v niektorých prípadoch aj vďaka komunikácii s konkrétnymi pracovníkmi v jednotlivých oblastiach, hlavne ak ide o krajiny mimo EÚ, dokáže dm ovplyvniť pracovné podmienky a dodržiavanie záväzných dohôd v oblasti ochrany životného prostredia. Všetky požiadavky dm na udržateľnosť v dodávateľskom reťazci boli v roku 2020 zhrnuté v kódexe udržateľnosti pre značky dm, ktorý sa stal pevnou súčasťou dodávateľských zmlúv a definuje vzájomnú spoluprácu v oblasti trvalej udržateľnosti, najmä čo sa týka ochrany prírodných zdrojov, získavania a nasadenia surovín, udržania biodiverzity, ochrany prírody a zvierat. Okrem požiadaviek na udržateľnosť je súčasťou kódexu aj požiadavka na dodržiavanie ľudských práv a vhodných pracovných podmienok, ako napríklad zákaz detskej práce, nútenej práce, zákaz diskriminácie, zodpovedajúce mzdové ohodnotenie a bezpečné pracovné prostredie. V súčasnosti majú kódex podpísaný všetci dodávatelia značiek dm.

Pro Climate

Výrobky, ktoré sa momentálne v sortimente nachádzajú pod subznačkou „Pro Climate“ prechádzajú  zmenou, v rámci ktorej dochádza zmenou farebnej vizualizácie ku včleneniu produktov do jednotlivých značiek. Aktualizovalo sa aj logo výrobkov a portfólio produktov postupne doplní ďalších 22 výrobkov zo stáleho sortimentu jednotlivých značiek. Zároveň sa pracuje na výpočte ekologickej bilancie ďalších cca 600 výrobkov, pretože rad Pro Climate sa plánuje rozširovať aj do budúcna.

Plniace stanice

Plniace stanice boli rozšírené na celkový počet 18. V budúcom roku sa plánuje výmena starších plniacich staníc za nové modely značky Umdasch a inštalácia ďalších dvoch plniacich staníc.

dmBio

Značka dmBio priniesla aj v tomto roku inovatívne a trendové novinky. Bezgluténový rad dmBio bol relaunchovaný a rozšírený o sedem nových produktov z kategórií müsli, cestoviny, sladké a slané snacky, ako aj zmesi na prípravu sladkých aj slaných pokrmov. Sortiment značky dmBio bol obohatený aj o iné zaujímavé novinky, ako napríklad rastlinný nápoj dmBio Not M!lk, vegánsky raw snack bliss balls, tortilla chipsy, zmes orechov v čokoláde, lyofilizované čučoriedky, kukurica na popcorn alebo Make it Vegan Burger.

Výrobky pre domácnosť

Do sortimentu Domácnosť boli zalistované voskové obaly na potraviny slovenskej značky peelo, ktoré predĺžia ich trvácnosť. Výrobky pozostávajú zo včelieho vosku, z bavlny, zo živice, z jojobového a kokosového oleja, sú umývateľné a opakovane použiteľné. Predstavujú ekologický variant balenia a uchovávania potravín. Bolo rozšírené aj portfólio európskej značky Renova s vysokokvalitnými
a inovatívnymi produktmi, ktoré sú vyrobené zo 100 % z recyklovaného papiera. Na pulty predajní pribudli aj ekologické parfumy na pranie značky Yaya Quality. Sú vyrobené na báze prírodných zložiek, sú vegánske a šetrné k životnému prostrediu a vhodné na pranie v práčke alebo na ručné pranie. V čistiacich prostriedkoch nájdu zákazníci novú ekologickú značku Allnature, ktorá prináša tradičné čistiace produkty ako biely ocot, kyselinu citrónovú či praciu sódu v rôznych podobách. Značka method prišla s novým, 10-krát koncentrovanejším zložením. Zloženie z rastlinných a minerálnych látok, ktoré odstráni mastnotu z plôch a povrchov, umyje podlahy, vyčistí aj silnú špinu a priestor nádherne prevonia. Obaly sú z recyklovaných plastov, ktoré sú opätovne recyklovateľné, ušetrených až 81 % ďalších zbytočných plastov. Novinky v produktovom rade Dr. Beckmann predstavujú poskytovanie najefektívnejších odborných riešení starostlivosti o domácnosť.

Detský sortiment

V rámci detského sortimentu dm rozšírila ponuku v detskej výžive o ovocné kapsičky, nápoje a snacky značky PURE & FUN. Výrobky sú v bio kvalite, bez pridaného cukru a umelých prísad, navyše upútajú detskú pozornosť svojím farebným dizajnom s obľúbenými rozprávkami Paw Patrol, Peppa Pig a Minions. V sortimente pribudla aj nová značka pleťových prípravkov Mustela, ktorej výrobky obsahujú v priemere až 96 % prírodného zloženia a sú určené na riešenie špecifických kožných potrieb detí a bábätiek už od narodenia. Organické aktívne zložky pochádzajú z udržateľných zdrojov a získavajú sa prostredníctvom zodpovedného dodávateľského reťazca, ktorý nezanecháva žiadny odpad. Navyše sú všetky hlavné zložky certifikované organizáciou ECOCERT.

Starostlivosť o telo

V ponuke dezodorantov pribudlo viacero nových udržateľných značiek. Značka Wild priniesla štýlové aplikátory, ktoré sa dajú opakovane používať výmenou náplne. Náplň dezodorantu s obsahom prírodných zložiek je bez parabénov, sulfátov a hliníka. Dezodoračné krémy Nuud majú 100-percentne prírodné zloženie, ktoré zabráni nepríjemnému poteniu a telesnému zápachu až na 3 až 7 dní pri jednej aplikácii. Ani šport, aktivita alebo sprchovanie neovplyvnia účinok dezodorantu. Ďalšou novou značkou je Lavera, kde okrem dezodorantov pribudli novinky aj v zubných pastách, sprchových géloch, mydlách či pleťovej kozmetike. Sortiment wellness a kúpeľa doplnili výrobky českej značky Natava. K dispozícii sú olejové gule, tuhé telové maslo a masážna sviečka. Výrobky obsahujú prírodné zložky v bio kvalite a sú ekologicky balené. V opaľovacej kozmetike nájdu zákazníci už aj organické aktivátory opálenia slovenskej značky Panakeia a certifikované výrobky Wooden Spoon so 100-percentne prírodnou receptúrou.

Novinky v sortimente značiek dm

Balea

Najobľúbenejšia značka dm Balea prechádza od marca 2023 relaunchom. Zmenilo sa nielen jej logo, ale aj celkový dizajn obalov. Relaunchom postupne prechádzali výrobky z radu starostlivosti o pleť, vlasovej starostlivosti a sortimentu kúpeľ. Aj v rámci prebiehajúceho relaunchu bolo zámerom optimalizovať obalové materiály výrobkov, keď sa vďaka prispôsobeniu uzáverov šampónov a balzamov na vlasy Professional podarí len v rámci dm Slovensko znížiť množstvo nasadených plastov o 0,34 tony a prepracovaním túb týchto výrobkov ušetriť približne 2,1 tony plastu. Relaunch značky bude postupne pokračovať približne do marca 2024, keď by na policiach regálov mali ostať už len výrobky s novým sviežim dizajnom. Zároveň pribudlo v sortimente niekoľko skvelých noviniek, ako napríklad gélové vankúšiky pod oči s obsahom kyseliny hyalurónovej alebo koenzýmu Q1O, rad Beauty Expert doplnilo pleťové sérum Azelain Booster, ceramidové sérum a denný pleťový krém 3 % Peptid-Solution + 1 % Ectoin. Rad vlasovej starostlivosti Professional doplnili šampón, balzam a sérum na vlasy Plex.

alverde

Sortiment vlasovej kozmetiky doplnil sprej na vlasy Express 7 v 1, ktorý vlasy posilňuje a znižuje ich lámavosť. Do ponuky boli zaradené aj dve nové pleťové séra, sérum s vitamínom C, ktoré dodá pleti rovnomerný vzhľad vďaka obsahu 1 % vitamínu C (derivát), a organického Aloe vera, a ceramidové sérum s obsahom 0,3 % ceramidového komplexu a extraktom z Bio medovky, ktoré posilňuje ochrannú bariéru pokožky, podporuje jej regeneráciu a chráni pleť pred stratou vlhkosti. Ďalšou novinkou v portfóliu pleťovej a telovej kozmetiky je rastlinná vazelína, ktorá pozostáva zo 100 % z rastlinných zložiek a neobsahuje minerálne oleje. Vďaka vegánskemu zloženiu je vhodná nielen na ochranu namáhanej pokožky, ale ideálna je aj na ošetrenie pier.

babylove

Pre najmenších zákazníkov boli pripravené zaujímavé novinky, ako napríklad silikónový tanier na učenie s tromi praktickými priehradkami, silikónový podbradník s vreckom na zachytávanie jedla či nálepky do vane v tvare zvieratiek, ktoré sa po navlhčení dajú pripevniť na akýkoľvek hladký povrch. Rad „Mama“ doplnili chutné dobroty v podobe datľovej tyčinky s kakaovo-malinovou príchuťou, ovsených sušienok s chia semienkami a jablkovo-banánového smoothie.

Dein Bestes

Produktový rad Naturverliebt doplnilo krmivo pre psy „Flexitarisch“ s vyváženým zložením s 50 % živočíšnych a 50 % rastlinných bielkovín. Vďaka kombinácii živočíšnych a rastlinných bielkovín a obsahom minerálov a vitamínov pre zdravú pokožku a lesklú srsť poskytuje štvornohým priateľom všetko, čo potrebujú. Podobným zložením sa môže pýšiť aj nové krmivo pre mačky Flexitarisch s kuracím mäsom v želé, ktoré obsahuje 60 % živočíšnych a 40 % rastlinných bielkovín.

Mivolis

Portfólio produktov značky dm Mivolis bolo rozšírené hneď o niekoľko zaujímavých noviniek. Tablety na cmúľanie s príchuťou čiernych ríbezlí predstavujú výživový doplnok s vitamínom C, D3, E a so zinkom. Kapsuly Pro Immun sú výživovým doplnkom s inulínom, s kultúrami baktérií mliečneho kvasenia, vitamínmi a minerálnymi látkami. Črevo ako jeden z najväčších orgánov v tele je dôležité pre dobrý zdravotný stav a imunitný systém. Pro Immun obsahuje vitamíny C a D, ako aj zinok a selén, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Ďalšou novinkou je sladidlo erytritol – stolové sladidlo na báze erytritolu. Jemnozrnná bezkalorická náhrada cukru na sladenie jedál a nápojov. Erytritol je o niečo menej sladký ako cukor (1 g erytritolu zodpovedá cca 0,7 g cukru), je dobre rozpustný a obzvlášť vhodný na pečenie a varenie.

20 rokov s-he

Značka s-he už 20 rokov nadchýna a inšpiruje milovníčky kozmetiky svojím bohatým sortimentom výrobkov v aktuálnych farbách. Sortiment s-he ponúka už 20 rokov kompletný beauty program – produkty pre bezchybnú pleť, rozžiarené oči, dlhé mihalnice, lesklé pery, intenzívne farebné nechty a aj pomôcky a prípravky na dokonalý nechtový dizajn.

Plánované aktivity na obchodný rok 2023/24

Technické novinky 2023/24

V priebehu roka 2024 plánuje dm spustenie pilotnej prevádzky samoobslužných pokladníc vo vybraných filiálkach. Zákazníci dm na Slovensku tak budú mať možnosť voľby platiť za zakúpený tovar buď pri pokladnici s obsluhou, alebo pri samoobslužnej pokladnici. Pozitívnym, aj keď nie primárnym efektom je, že sa spolupracovníci vo filiálkach tak budú môcť ešte viac venovať poradenstvu zákazníkov. Medzi benefity, ktoré prinesie zavedenie samoobslužných pokladníc, patrí bezpochyby efektívnejšie vybavovanie zákazníkov pri pokladniciach, zvlášť vo väčších filiálkach odbúraním čakania v rade. Navyše sú samoobslužné pokladnice základom pre integráciu nových pokročilých funkcií mobilnej aplikácie „Moja dm“.

Modernizácia IT infraštruktúry vo filiálkach

Cieľom dm je neustále uľahčovať prácu spolupracovníkom vo filiálkach. S týmto zámerom bude sprístupňovať všetky funkcie, ktoré bolo treba vykonávať výhradne na stolovom PC, aj na smartfónoch. Týmto spôsobom bude umožnené spolupracovníkom vo filiálkach využívať mobilné, personalizované aplikácie, ktoré môžu využívať v čase a na mieste ekologicky bez nutnosti tlače – tam, kde sú potrebné.

Centrálny sklad a logistika 2023/24

V novom obchodnom roku bude realizovaný tender na nového prepravcu tak v rámci vnútroštátnej prepravy, ako aj v rámci zahraničnej prepravy. Je v pláne ukončenie projektu nastavenia výkonu v jednotlivých skladových zónach, kde súčasťou projektu je aj optimalizácia usporiadania tovaru v centrálnom sklade. Cieľom je, aby bol tovar vyskladnený do predajní v postupnosti, ako ho majú filiálky usporiadaný, a zároveň aby tovar v layoute skladu bolo možné čo najrýchlejšie vyskladniť. V rámci predpokladaného rastu online predaja je plánovaná optimalizácia baliacich stanovíšť pre online shop.

(Zdroj: Iveta Vepy Haulíková, everyvent; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*