Zahraničná návšteva zavíta do katedrály sv. Martina

Bratislava, Admin – V utorok 2. júna 2015 o 15.00 hod. sa uskutoční slávnostná svätá omša v katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať diecézny biskup Dr. Ludwig Schwarz SDB z Linzu. Slávenie eucharistie pre širokú verejnosť sa koná pri príležitosti jeho životného jubilea – 75 rokov. Ludwig Schwarz bol prvý z deviatich detí. Narodil sa 4. júna 1940 v Bratislave a vyrastal v Moste pri Bratislave. Po vyhnaní jeho rodiny zo Slovenska v roku 1945, prišiel do Viedne, kde navštevoval  školu.

Po svätej omši bude možnosť osobne sa stretnúť s pánom biskupom L. Schwarzom v priestoroch kňazského seminára na Kapitulskej ulice 26 v Bratislave.

(Zdroj: ThDr. Marián Červený PhD., Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*