Výstava snových diel jedinečnej umelkyne Běly Kolčákovej

Bratislava, Admin – Výtvarníčku Bělu Kolčákovú netreba veľa predstavovať. Jej rozsiahle a pôsobivé dielo poznajú v Čechách i na Slovensku – maľbu, koláže, ilustrácie až po artprotisy. Minulý rok oslávila maliarka svoje jubileum a pri tej príležitosti vydalo Vydavateľstvo FO ART jej monografiu (v pevnej väzbe až na 279 stranách). Texty v knihe pripravil známy umelecký historik PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., ktorý knihu uviedol do života dňa 10. januára 2018 vo veľkej sále Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave. Pri tejto príležitosti otvorili v paláci aj výstavu diel jedinečnej umelkyne Běly Kolčákovej.

Běla Kolčáková sa narodila a žila v Prahe. Vyštudovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Vlastimila Radu. Neskôr sa presťahovala do Dolného Kubína, kde žila so svojím manželom, známym maliarom Ignácom Kolčákom, s ktorým mala tri deti (a ako píše vo svojej knihe, každý z nich je umením nejako poznačený). Na Slovensku prežila umelkyňa väčšinu života a už štyridsať rokov žije v Bratislave. Bližšie informácie o jej živote a tvorbe sme priniesli minulý rok aj na stránkach nášho časopisu GoodWill (č. 5), ktorý pre redakciu pripravila teoretička a výtvarníčka Mgr. Mária Kovalčíková.

Súčasný umelecký prejav Běly Kolčákovej nie je z kategórie tých, čo prvoplánovo transformujú okolitý svet, vlastné myšlienky, pocity a vnemy z neho do obrazov. Jej umelecké krédo vychádza ticho a pokorne priamo zo srdca, mysle a vrúcneho citu. Vzniká ako báseň či melódia o ideálnom svete, ktorý pramení z vnútorných predstáv, právd aj charakterových daností, sformovaných aj vďaka prekrásnej oravskej prírode.

Běla Kolčáková je členkou Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Absolvovala množstvo domácich i zahraničných výstav a plenérov, a to individuálne, spolu s manželom (bol aj tajomníkom UBS) alebo kolektívne so spolužiakmi z pražskej AVU, s ktorými sa aj pravidelne stretáva.

  

No kdekoľvek sa umelkyňa ocitá, vždy si so sebou nosí vlastný vnútorný svet ticha a pokoja, snov aj životných právd. Je to baladická zem, v ktorej sa vznášajú subtílne postavy, chimérické bytosti a anjelský šelest preniká labyrintom snov a hlbokých meditácií. Táto krajina sa postupne premieňa v autorsky stabilný umelecký rukopis, ktorý oslovuje divákov úprimným ženským umením a krehkou pravdivosťou, uponáhľanému človeku bratislavského prostredia ponúka lyrické duchovné zážitky.

                 

V rámci vernisáže vystúpil v kultúrnom programe džezový saxofonista a skladateľ Erik Rothenstein (zať maliarky B. Kolčákovej), ktorého doprevádzala klavíristka Z. Sopková.

                        

Na vernisáži vystúpila v bohatom kultúrnom programe úspešná autorka televíznych publicistických relácii a režisérka dokumentov Oľga Pohanková, ktorá uviedla svoju zbierku poézie s názvom Made in láska. A práve túto útlu knižku ilustrovala svojimi poetickými dielami Běla Kolčáková. Pri tejto príležitosti jej režisérka a spisovateľka v jednej osobe Oľga Pohánková zaďakovala za nezištnú pomoc, keď bezplatne venovala ilustrácie do uvedenej knihy.

                  

Slávnostného aktu uvítania monografie Běly Kolčákovej do života sa zúčastnili popredné osobnosti z kultúrneho života, mnohí výtvarníci, publicisti, ale aj špičkoví odborníci z rôznych oblastí, ktorí sú očarení dielami tejto umelkyne.

A na záver nám neostáva nič iné, iba popriať skvelej umelkyni Běle Kolčákovej elán do ďalšej tvorby a aby si jej monografia našla čo najviac obdivovateľov. Pripíjame na jej zdravie spolu s husľovým virtuózom Rastislavom Šipošom.

Výstava potrvá v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave do 31. januára 2018.

(Text a foto: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*