Slovenská škola Lipka Academy v Amerike

NEW YORK/ADMIN – V malom mestečku Linden blízko New Yorku, žije už dlhé roky slovenská komunita s názvom Lipka Academy – čo znamená preklad do slovenčiny – Linden – Lipka – strom. Udržuje slovenské tradície a hlavne vychováva deti, ktoré vyrastajú v ďalekej krajine za oceánom, ale milujú svoje korene. Nemienia sa ich vzdať len preto, že osud ich zavial veľmi ďaleko od svojej vlasti. Možno práve preto si všetko slovenské vážia, niekedy viac ako samotní Slováci. Majú víkendovú slovenskú školu a dokonca i škôlku. Chodia sem deti od 3 rokov až po 18 rokov. Tak ju majú radi, že plačú, keď majú ísť domov, ako sa zdôverila jedna mamička. Spolupracujú so školou v Life Academy v Poprade.

„Našou snahou je prispieť k tomu, aby deti nachádzali potešenie pri poznávaní krás slovenského jazyka a aby im naša škola otvorila cestu do sveta. Túžbou všetkých rodičov je, aby aj ich deti, hoci sa narodili v USA sa dokázali dorozumieť v slovenskom jazyku a poznali jej kultúrne tradície a korene,“ s nadšením povedala riaditeľka Marianna Fecová zo slovenskej školy Lipka Academy.

Sprava: Riaditeľka školy Marianna Fecová, výtvarníčka Danica Pauličková a učiteľka Michaela Sedlak zo slovenskej školy v Lindene.

                   

Do tejto slovenskej školy, medzi Slovákov v Amerike, bola pozvaná akad. maliarka Danica Pauličková, ktorá sa venuje okrem maľby, grafiky, aj tvorbe pre deti už mnoho rokov. Ilustruje, píše príbehy, rozprávky pre deti a dokonca ich aj vydáva vo svojom vydavateľstve Seneca Publishing company od roku 2002. Stretla sa s deťmi na workshope a besede o svojej tvorbe. V miestnosti, kde ju privítali, viseli na stenách fotografie a obrázky zo Slovenska. Deti sa dozvedeli tajomstvá jej inšpirácie, zákulisie ilustrovania detských kníh a zrodu detskej knižky. Obkolesili ju a pýtali sa množstvo otázok, niektoré z nich, ako povedali, sa chcú stať tiež spisovateľmi a prekladateľmi. Chceli sa dozvedieť aj viac o Slovensku, ktoré obdivujú. Túžia po tej „malej krásnej krajine“, ktorá je pre nich kdesi v strede Európy. Niektorí o nej počuli iba z rozprávania a poznali ju z fotografií.

                    

Deti prekvapili svojou krásnou slovenčinou, hoci niektoré tu vyrastali úplne od malička. Pani riaditeľka školy Marianna Fecová im každoročne zabezpečuje učebnice priamo zo Slovenska. Spolu s malým tímom profesionálnych učiteliek im dávajú základy slovenčiny, hoci iba cez víkendy. Dokonca dostanú po absolvovaní aj právoplatné slovenské vysvedčenie. Zúčastňujú sa festivalov, kde hrajú divadielka, spievajú a tancujú slovenské ľudové tance. Usporadúvajú rôzne príležitostné besiedky, stretnutie s Mikulášom na Vianoce spolu s programom. Autorka im doniesla aj svoje knižky, a tak kúsok jej tvorby, Slovenska, ostane aj v Amerike.

„Bola som prekvapená vysokou úrovňou školy a škôlky, ničím sa nelíšila od tých u nás. Dokonca sa mi zdala svojím prístupom precíznejšia. Deti boli mojou návštevou nadšené. Už dávno som nepocítila takú lásku k vlasti ako na besede s nimi. Bol to pre mňa veľmi inšpirujúci zážitok. Uvedomila som si, že vlasť nosí každý z nás hlboko v srdci a je jedno, kde sa vo svete nachádza,“ povedala o svojich dojmoch výtvarníčka Danica Pauličková.

     

Viac info o škole  na http://lipkaacademy.com/

(Zdroj: Danica Pauličková; Pripravila: red.; Vyšlo s príspevkom Literárneho fondu)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*