Projekt Umenie Ducha v jezuitskom kostole v Piešťanoch

Piešťany, Admin –  Projekt Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu, v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch pokračuje počas ôsmeho ročníka dielom Petra Javoríka (na obr.): Sv. Faustína, 2016, Poster, 100 x 70 cm.

Záver prázdnin a začiatok nového školského roka so sebou prinášajú nové výzvy a pozvania k hlbšiemu a plnšiemu každodennému objavovaniu a napĺňaniu plánu Božej spásy v konkrétnom a jedinečnom životnom príbehu každého z nás. Všetci sme totiž pozvaní k životnému poslaniu svätosti realizovanému v našom individuálnom povolaní a v podmienkach, ktoré nás formujú, ale ktoré sme aj my pozvaní pretvárať a posväcovať Božou láskou v jej konkrétnych podobách. Svätosť totiž nie je len pre vyvolených, je základným pozvaním pre každého nasledovníka a nasledovníčku Krista, ktorí berú svoju vieru vážne a svoj život chcú žiť naplno. Je pozvaním ku vnútornej premene a vernosti, napojeniu sa na Krista ako prameň života: „… máte odhodiť starého človeka s predošlým spôsobom života… a obnovovať sa vnútorne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4, 22 – 24)
Každý má medzi svätými priateľov, ktorí sú mu blízki a sprevádzajú ho životom. Svätá Faustína (1905 – 1938), svätica, vďaka ktorej sme mohli lepšie spoznať, čo konkrétne znamená Božie milosrdenstvo, bola členkou Kongregácie sestier našej Panej Milosrdenstva a jej sviatok si pripomíname 5. októbra. Jej prostredníctvom Ježiš vyjadril túžbu, aby sa prvá nedeľa po Veľkej noci stala sviatkom Božieho milosrdenstva. K verejnej úcte sa rozšíril obraz Božieho milosrdenstva, ktorý v roku 1934 podľa Faustíniných inštrukcií namaľoval Evžen Kazimirowski (aj keď osobne s ním nebola úplne spokojná). Z Ježišovho prebodnutého srdca tu vychádzajú dva prúdy: červený predstavuje krv ako život duše a biely vodu, jej očistenie.

O svojom obraze – na základný grafický znak zredukovanej podobe sv. Faustíny, ktorý vznikol počas Roka milosrdenstva, vyhláseného pápežom Františkom v roku 2016, Peter Javorík hovorí: Výzva žalmu 34, 9 – „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán“ – je aj po 3 000 rokoch stále živá. Mohli sme ju vnímať v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František v roku 2016 ako reakciu na posolstvo, ktoré dal Ježiš svetu skrze sv. Faustínu. Ježiš, zdroj milosrdenstva, sa na plagáte spája so symbolom kríža a sv. Faustína s rehoľným habitom. Po otočení plagátu je na ňom zobrazená kaplnka. Tvar kríža je navrhnutý tak, že ani po otočení nemení symbolický význam. Môže asociovať tvar lekárskeho kríža, a tým aj myšlienku „milosrdenstva ako lieku“. Svätá Faustína má tento „liek“ pri srdci, po otočení plagátu sa stáva najvyšším bodom, ktorý žiari v tme. Zážitok lásky, prijatia – uzdravenia srdca (kríž pri srdci) môže viesť k vnútornému obráteniu, ktoré prevráti náš rebríček hodnôt hore nohami a lásku si zvolíme za najvyšší určujúci princíp života (obrátenie plagátu – vnútorné obrátenie). Okrem odpovedí plagát ponúka aj otázky: Prečo vidíme kaplnku bez dverí? Kde je kľúč od nej? Prečo na plagáte vidíme iba tvar, a nie tvár? Prečo formu, ale nie obsah? Čo je obsahom milosrdenstva?


Peter Javorík (1982) študoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (prof. Wladyslaw Pluta), kde v roku 2016 získal aj doktorát. Momentálne pôsobí na Akadémii krásnych umení Jána Matejka v Krakove. Venuje sa navrhovaniu vizuálnej komunikácie, najmä plagátov, symbolov a značiek, navrhuje logá, značky, mapy, publikácie a webové stránky. Je organizátorom a kurátorom medzinárodnej súťažnej výstavy plagátov Poster Quadrennial Bardejov.

(Zdroj: Leopold Slaninka, riaditeľ Jezuitského pastoračného centra; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*