Pošta vydá známku „200. výročie narodenia dona Bosca“

Bratislava, Admin – Slovenská pošta, a. s., vydá 14. augusta 2015 poštovú známku „200. výročie narodenia dona Bosca“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Motívom známky s rozmermi 44,4 × 30,5 mm je portrét dona Bosca na pozadí ceninového šrafovania s dominantným motívom kríža. Poštovú známku vytlačila technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Súčasne s poštovou známkou vyjde obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC je panna Mária Pomocnica, ktorá bola patrónkou dona Bosca. Motívom FDC pečiatky je monogram Panny Márie Pomocnice z rovnomenného kostola v Turíne, ktorý dal postaviť don Bosco. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Autorom líniovej rozkresby a rytiny poštovej známky ako aj FDC je František Horniak.

Giovanni Bosco – narodil sa 16. augusta 1815 v malej časti piemontskej dediny Castelnuovo d’Asti (dnes Castelnuovo Don Bosco), ktorú miestni obyvatelia nazývajú Becchi. Vyrastal v chudobnej roľníckej rodine. Osirel ako dvojročný. Mama, Margita Occhienová, ho s dvoma staršími bratmi vychovávala sama. Dala im múdry a šľachetný príklad života, ktorý hlboko poznačil hlavne Jankovu dušu.
Významnou udalosťou jeho života bol sen z deviatich rokov. Cez posolstvo vznešenej pani v ňom začal postupne spoznávať vlastné poslanie. V roku 1835 vstúpil do seminára v Chieri a 5. júna 1841 bol v Turíne vysvätený za kňaza. Všetok svoj čas venoval chudobným a opusteným chlapcom. V apríli roku 1846 našiel pre nich na Valdoccu trvalé miesto v podobe prvého oratória. Neskôr založil sedem remeselníckych dielní, vydával noviny a písal knihy. Z chlapcov si získal spolupracovníkov, čím začal rozvíjať výchovnú metódu známu ako preventívny systém (jeho prvým ovocím je svätý Dominik Sávio). Kvôli pokračovaniu diela pre mladých založil v roku 1868 mužskú rehoľnú spoločnosť „saleziánov“ a v roku 1872 sa podieľal na založení ženskej vetvy saleziánskej kongregácie. O štyri roky neskôr dostalo pápežské schválenie aj Združenie saleziánskych spolupracovníkov. Don Boscovu spiritualitu charakterizuje vzťah k Panne Márii Pomocnici. Z úcty k nej postavil baziliku v Turíne (1968) a „saleziánky“ nazval Dcérami Márie Pomocnice.
Don Bosco zomrel 31. januára 1888 vo veku 72 rokov. Pius XI. ho 2. júna 1929 vyhlásil za blahoslaveného a 1. apríla 1934 za svätého. Ján Pavol II. mu 24. januára 1989 udelil titul Otec a učiteľ mládeže. Saleziáni dnes pôsobia v 132 krajinách sveta. Do saleziánskej rodiny patrí 30 náboženských združení, čo predstavuje asi 402 500 mužov a žien zasvätených službe mladým.

(Zdroj: Stanislava, Pondelova, Slovenská pošta, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*