Počuli ste už o projekte age management?

Age management - konferencia v Bratislave

BRATISLAVA/ADMIN – Čo si pod pojmom age management predstaviť? Zjednodušene povedané, ide o riadenie ľudí s ohľadom na ich vek, schopnosti a pracovný potenciál. Age management sa zameriava na priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. Zahŕňa všetky vekové skupiny zamestnancov od absolventov škôl až po pracujúcich dôchodcov vo všetkých oblastiach hospodárstva štátnej a verejnej správy.

Projekt age management vznikol už začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia vo Fínsku ako odpoveď na demografický vývoj a prudké starnutie populácie.

Základom problematiky je  pracovná schopnosť človeka – work ability, aby sme mohli aktívne a primerane pracovať do čo najvyššieho veku. Pracovná schopnosť ovplyvňuje duševné aj fyzické zdravie človeka a jeho pracovný výkon.

Nad čím by sa mala organizácia zamyslieť, ak chce budovať komplexný dlhodobý systém starostlivosti o zamestnancov? Tu sú základné body:

  • Definícia kľúčových oblastí vo firme
  • Vstupný audit AM
  • Plán vzdelávania AM
  • Vzdelávanie pre rôzne cieľové skupiny
  • Meranie pracovnej schopnosti Work Ability Index (WAI)
  • Monitoring a poradenstvo
  • Kontrolný audit a možnosť získať osvedčenie Age Management Friendly

Ak vás táto téma zaujala,  nenechajte si ujsť konferenciu:

Age Management SALON 2021, 30. septembra 2021 v Bratislave

Je určená Vám,  ktorí sa zaoberáte riadením a rozvojom ľudí, lektorom, koučom, poradcom pre kariéru, ktorí máte záujem dozvedieť sa ako organizácie v zahraničí aj u nás riešia problematiku age managementu v praxi, ako sa dá merať a riadiť pracovná schopnosť.

V Kresle pre hosťa sa stretnete s legendou slovenskej populárnej hudby Pavlom Zelenayom, čo ho motivovalo pracovať do vysokého veku (93 r.), ako dopadlo meranie pracovnej schopnosti učiteľov v ČR, o aplikácii nástrojov work-balance do firemnej praxe a iné zaujímavosti…

Konferencia je už naplnená účastníkmi (vzhľadom na opatrenia), možno sa prihlásiť online.

Viac tu: 

http://www.agemanagement.sk/

Age Management SALON 2021 (intenziva.sk)

https://www.agemanagement-eu.com/

PaedDr. Ilona Hegerová

Riaditeľka Slovenskej asociácie age managementu o.z. a predsedkyňa združenia Age management, o.z., konateľka Vzdelávacieho a konferenčného centra INTENZÍVA s.r.o.

V roku 2013 riaditeľka Hegerová v súvislosti  s prípravou konferencie HR SALON navštívila kolegov v Prahe. Zoznámila sa s Ilonou Štorovou, ktorá pre asociáciu (AIVD ČR)) pripravovala projekt o Age managemente. Dohodli sa, že začnú spolupracovať a šíriť osvetu aj na Slovensku. Pani Ilona Štorová vystúpila prvýkrát aj na slovenskej konferencii HR SALON v r. 2013, ktorú realizovala  konateľka VKC Intenzíva, s.r.o.

“V roku 2014 som založila popri firme združenie Age Mangement, o.z. ako partnerskú organizáciu českého Age management, z.s. A v roku 2016 sme užšia skupina  založili  Českú a Slovenskú asociáciu age mnagmentu,” konštatovala riaditeľka PaedDr. Ilona Hegerová.

Cieľom asociácie je aktívne vstupovať do personálnej oblasti, pomáhať organizáciám a ich zamestnancom pripravovať sa na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť a udržateľnosť slovenského hospodárstva v súvislosti s demografickými zmenami.

(Zdroj: IH; Foto: Archív Age management; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*