Nový svet v obrazoch Violety Bázlik Královej

BRATISLAVA/ADMIN – Tvorivé štipendium maliarky Violety Bázlik Královej na tému Nový svet obsahovo čerpá zo studnice jej vlastných životných príbehov, zo spomienok na detstvo, mladosť, na prostredie a zvykoslovie bulharského etnika (Svet minulosti, Folklórny sviatok). Očarená históriou a prírodnými scenériami krajiny, v ktorej prežila kus svojho života a tiež na cestách po svete, si vytvorila vlastné vnútorné smerovanie, individuálny ľudský prístup aj celistvý obraz svojej maliarskej dráhy.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Ako ďalej

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Ako ďalej

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Sova

Odpovede našla v kreatívnom abstraktnom maliarskom prejave. Pod nánosmi rôznorodých štruktúr a hutných farebných tónov otvára priestor pre individuálnu meditáciu a fantazírovanie.

Intimitu jej obrazov podporuje vnútorné svetlo vystupujúce na povrch v abstraktných aj amorfných zostavách, niekde viac, niekde menej intenzívne, čím vzniká zdanie živo klokotajúceho pulzu a hravo šantivého farebného pohybu, tlmeného robustným organickým tvaroslovím a výraznou expresívnou líniou.

Maliarkine emócie, vnemy, šepoty aj výkriky, dotyky aj stretnutia, sa usadili hlavne v lyrickej a expresívne poňatej slobode jej farebného výrazu.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela:

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Zafixované myšlienky

Obsah sa vynára sporadicky v podobe konkrétnych vecných, alebo ľudských podôb, tvárí, zátiší, alebo iba ich náznakov.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Svet minulosti

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Svet minulosti

Z ústredných „útrob“ obrazu (z ohniska) vychádza jemná farebná rotácia explozívne vyvierajúca na povrch plátna v podobe pevných línií a archaizujúcich tvarových zhlukov.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Koník beží

Každému pocitu, zážitku, vnemu, emócii zodpovedá individuálne riešená koloristická zostava vystavaná do špecifického formotvorného teritória vyprojektovaného autorkinou intelektuálnou a citovou integritou.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Folklorny sviatok

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Folklórny sviatok

„Menhiry a dolmeny“, historická minulosť a dynamická budúcnosť sú zafixované v prítomnej súčasnosti, prípadne v autorkiných myšlienkach (Zafixované myšlienky).

Napätie okamihu je vystupňované čakajúcim, ticho emanujúcim svetlom, prebleskujúcim cez jednotlivé vrstvy farebných nánosov, štruktúr, frotáží, alebo autentických prírodných  dekalkov. Tieto zaužívané a časom overené technológie obohacuje o vlastné technologické výskumy. Tvorí  nové, hapticky pôsobivé hmoty, ktoré sa stávajú bezprostrednou súčasťou jej maliarskeho prejavu: zvýrazňujú obsahovú hĺbku a zintenzívňujú farebné efekty (a dôležité akcenty) obrazov.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Ty a ja

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Ty a ja

Maliarske diela Violety Bázlik Královej zaraďujeme k prejavom abstraktného expresionizmu inšpirovaného európskou modernou kultúrou:  obzvlášť obdobím nemeckého expresionizmu, americkej gestickej maľby a abstrakciou Wassillia Kandinského ako aj  starobylou byzantskou kultúrou.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Vzlietnem

Prirodzene ako každý umelec, aj ona prešla dôležitým ľudským aj výtvarným vývojom, rozmanitými zmenami vo svojom živote. Môže sa zdať že jej rozhodnutie študovať na Strednej textilnej škole v Sofii, výrazne ovplyvní ďalšie umelecké smerovanie. Prihlásila sa na Akadémiu výtvarných umení v Sofii, kde sa vyžadovala a uznávala klasická a precízna kresba ceruzkou. Tá jej zostala blízka po celý umelecký vývoj. Osud však chcel, aby práve na sofijskej škole dostala ponuku študovať v zahraničí. Vybrala si pražskú Vysokú školu umeleckého priemyslu, dostala sa do oddelenia voľnej tvorby, ale aj textilu a odevného návrhárstva. Variabilita rôznych textilných technik mala výrazný vplyv na neskoršie jej maliarske diela, najmä tie, ktoré vyjadrovali premeny štruktúr, zmeny foriem, a rozmanitosť tvarov.

Violeta Bázlik Králová / Názov diela: Kolobeh života

Po skončení školy mohla vďaka rozsiahlej sieti predajní Dielo pri Slovenskom fonde výtvarných umení pripravovať výtvarne realizácie vlastných návrhov šiat a doplnkov a organizovať svoje módne prehliadky. To, že v r. 1989 založila vlastnú firmu a otvorila svoju predajňu bolo prirodzeným pokračovaním v torbe módnych odevov pod značkou Violette, ktorá bola zárukou originality a jedinečnosti. Nápadité strihy, zaujímavé skladby mnohých prvkov z pôsobivých výtvarných aplikácií, použite netradičných materiálov spájala s nezvyčajnými kombináciami ručnej maľby na hodváboch, koži, kove a iných poddajných tkaninách. Popri tom ju však neustále lákal voľný maliarsky prejav, ktorému sa začala naplno venovať od r. 2005.

Viac na: https://violette.sk/tvorba

 

(Zdroj: Mária Kovalčíková; Foto: Violeta Bázlik Králová; Pripravila: red.)

6 Komentáre Nový svet v obrazoch Violety Bázlik Královej

 1. Nezvyčajne originálna umelkyňa,vždy ss teším keď vidím, ako tvorí a ešte viac, keď vystavuje a ĺudia priaznivo komentujú jej obrazy

 2. Nadherna tvorba nadherne obrazy❤ tolko tvorivosti, emocie a invencnosti. Potecha oka aj srdca na platne! Pani Umelkyna!

 3. Violeta Kráľová je excelentná zapisovateľka diania okolo nej abstraktným spôsobom, ktorý nikoho nenechá ľahostajným.
  Je to ” Jakoby” 21 storočia.
  Vyniká umeleckou senzualitou a schopnosťou bezprostrednej maliarskej reakcie na životné príbehy v jej okolí, v krajine a na udalostiach, ktoré sú súčasťou jej života.
  Jej obrazy nám podávajú svedectvo o jej vnímaní radosti, bolesti, trápení, ale aj o samotnom živote ktorý prežíva každý človek.
  Poniektoré obrazy jasne deklarujú nádej, ako odkaz celej spoločnosti, práve keď prichádzame o ilúzie, tak stačí sa pozrieť na obraz,hmýriaci sa farbami, radosťou, elánom, energiou, a už sme opäť vo forme, kedy môžeme ísť ďalej.

  A niektoré sú pôsobivé až do hlbokého vnútra našej duše, kedy cítime, že boli vytvorené jedným dychom tak,ako to cítila vo svojom srdci, na svojej duši v spojení s mysľou,a tým to preniesla aj na majiteľa očí, ktorý sa pozerá na jej obrazy, čím interaktívne absorbuje celú kompozíciu a do svojej mysle, do svojej duše, do svojho srdca.
  Violeta Kráľová je sama poslom našich nádejí, našej viery a našej radosti, lebo nám svojimi obrazmi pripomína, že tak, ako radosť a pocit šťastia netrvajú večne, tak ani bolesť, alebo strata sa neusadia natrvalo.
  Len musíme chcieť ísť vpred.
  A na túto výzvu niekdy stačí práve pohľad na obraz, ktorý máme pred sebou.

 4. Krásna vyzretá farebnosť obrazov! O tejto umelkyni chcem počuť viac..

 5. Blahozelam … !!!

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*