Navštívte projekt Umenie ducha
v Piešťanoch

Bratislava, Admin – Projekt Umenie ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici v Piešťanoch má už 48. jesenné pokračovanie. Od 19. septembra tu predstavuje svoje dielo z cyklu Iné Slovensko (2012) známy fotograf a reportér Andrej Bán.

Anjeli sa v Biblii spomínajú viac ako dvestokrát. „Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách,“ čítame v Žalme 91. V Starom i Novom zákone anjel ako posol Boží často nečakane vstupuje do života ľudí, aby im tlmočil jeho odkaz – výzvu pre konkrétne životy, alebo aby ich povzbudil a podporil na nastúpenej ceste. Aj keď anjelov nestretávame viditeľným spôsobom majú aj v našich životoch svoje miesto. Nie ako duchovné energie alebo rozprávkové postavy odtrhnuté od života, ale ako konkrétne bytosti, ktoré nás sprevádzajú životom, chránia nás, „ustavične hľadia na tvár Nebeského otca“ (Mt 18,10) a pomáhajú nám napĺňať naše životy v smerovaní k Bohu.

Zobrazovanie anjelov v kresťanskej ikonografii sa postupne vyvíjalo – od anjelov ako mladíkov s krídlami v ranokresťanskom umení po anjelov – putti, zobrazovaných v podobe detí, najmä v umení renesancie a baroka. Aj keď tieto spôsoby zobrazenia pretrvávajú (často podobách gýča) dodnes, moderné a súčasné umenie hľadá vlastný spôsob ich ikono-grafického zobrazenia.

Ban A

Fotografia Andreja Bána zachytáva „každo-denného anjela“, akého môžeme stretnúť prakticky denne v podobe ľudí, ktorí môžu byť pre nás nositeľom posolstva. Fotografia je súčasťou cyklu dokumentujúceho rôzne podoby života na Slovensku po roku 1989 v jeho každodenných, neštylizovaných podobách. Odvrátenú postavu muža  v maske anjela môžeme vnímať aj ako podobenstvo o živote s jeho radosťami, starosťami, smútkami a utrpením, ktoré k nemu patria, ale pohľadom viery môžu získať hlbší význam.

Spisovateľ Dušan Mitana o cykle fotografií Andreja Bána píše: „Keď sa pozerám na Andrejove fotografie z cyklu Iné Slovensko, v mysli sa mi vynárajú alúzie na Antona Pavloviča Čechova, na jeho drámy a poviedky. Námetové sústredenie na banálne nie je redukciou na banalitu, je kritikou tejto banality, ale kritickou a chápavou, ne-odsudzujúcou, možno sa tým ľuďom autor trochu čuduje, má ich však pritom úprimne rád. … Sila konfliktu nie je v príbehu, v epickej zrážke, ale v pocitoch ľudí, v podtexte. V týchto čechovovských tichých diagnózach sa nič nedeje – „len“ sa žije. … Je to zdanlivá nuda, zdanlivá každodennosť, iba zdanlivo sa nič nedeje. V skutočnosti pod povrchom cítime vrenie, tlak pary ako pred výbuchom kotla. … Tieto sugestívne fotografie vyvolávajú asociácie, vidíme akoby aj to, čo tam nie je a často práve toto neviditeľné spúšťa asociatívny reťazec.“

Andrej Bán (*1964 Bratislava) študoval žurnalistiku a ekonómiu. Je dokumentárnym fotografom a reportérom, často pôsobí v krajinách postihnutých vojnovými konfliktmi. Spolupracuje  s viacerými domácimi a zahraničnými médiami, je kurátorom mnohých fotografických výstav a nositeľom viacerých ocenení. Podieľal sa na založení charitatívnej organizácie Človek v ohrození, spolupracuje na tvorbe dokumentov. Venuje sa pedagogickej činnosti, žije a tvorí v Bratislave.

(páter Leopold Slaninka SJ, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*