Môj sen o láske – Z poézie múzy Rudolfa Dilonga

Bratislava, Admin – Spisovateľka Denisa Fulmeková opísala v knihe Konvália, za ktorú bola nominovaná na cenu Anasoft litera, vzťah svojej starej mamy Valérie Reiszovej s františkánskym mníchom a básnikom Rudolfom Dilongom. Nedávno vyšiel titul Môj sen o láske – Z poézie múzy Rudolfa Dilonga, kde k básnickým zbierkam pripojila aj osobné spomienky a sprievodnú štúdiu literárnej vedkyne Mgr. Kristíny Pavlovičovej, PhD.

Uplynulo vyše sedemdesiat rokov od doby, keď vyšli dve zbierky poézie pod pseudonymom Ria Valé. Kto mohol vedieť, že autorkou píšucou pod pseudonymom Ria Valé nebol Rudolf Dilong, ale žena, mladá a zaľúbená, no pre svoj židovský pôvod skrytá za Dilonga? Navyše, táto žena, Valéria Reiszová, nebola iba Dilongovou žiačkou básnického umenia, ale aj jeho partnerkou, ktorá mu v roku 1942 porodila dcéru. Neľudský zákon slovenskej vojnovej republiky z roku 1941, nazývaný Židovský kódex, však zakazoval nielen partnerské zväzky medzi Židmi a Nežidmi, ale aj akúkoľvek umeleckú činnosť Židov. Reiszová teda porušila tento nacistický „morálny kódex” viacnásobne a musela ako autorka ostať v utajení. Ani po vojne, po Dilongovej emigrácii, sa teda Reiszová k svojim veršom veľmi hlásiť nemohla, lebo sa skompromitovala vzťahom s Dilongom.
Po dlhých rokoch je preto namieste vrátiť Riu Valé, autorku, ktorá sa pre svoj rasový pôvod nemohla hlásiť k svojim dielam, do literatúry. Jej básnické zbierky Muškát a Môj sen o láske sú subtílnou ľúbostnou lyrikou, ktorej čistota vystupuje do popredia aj v kontexte dramatických okolností a času jej vzniku. Pre úplnosť tieto dve zbierky dopĺňa aj zopár básní z autorkinho nepublikovaného rukopisu, ktorý má vročenie 1944 – 1954.

Kniha by mala byť príspevkom k mapovaniu slovenskej literárnej histórie, ktorú deformovali dejinné udalosti 20. storočia. Navyše, od narodenia autorky Rie Valé uplynie tento rok symbolická storočnica.

 

(Zdroj: Alexandra Petrášová, Vydavateľstvo SLOVART; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*