Bratislava ide Classical aj cez leto

Bratislava, Admin – Od začiatku úspešný cyklus koncertov Bratislava goes Classical pod taktovkou Bratislava Tourist Board bude mať svoj tanečný letný špeciál už dnes 13. 7. 2015. Na koncerte s názvom CELLO and DANCE | Bach and Improvisations vystúpia Jozef Lupták a Krisztián Gergye na nádvorí sv. Jána Nepomuckého (Primaciálny palác).

Horúce letné dni spríjemní v poradí už deviaty koncert Bratislava Goes Classical. Improvizačný projekt maďarsko – slovenského dua predstaví inšpirujúce hudobno – tanečné variácie, ktorých hlavnou témou bude hudba z 1. Suity pre sólové violončelo Johanna Sebastiana Bacha, hudobné improvizácie Jozefa Luptáka a tanečná improvizácia a choreografia maďarského umelca Krisztiána Gergye. Projekt bol premiérovo s úspechom uvedený festivale Arcus Temporum v maďarskej Pannonhalme, neskôr aj na Konvergecniách v Bratislave, Košiciach a na Festivale Pohoda.

Bratislava Tourist Board (BTB) je oblastnou organizáciou cestovného ruchu zastrešujúca najdôležitejšie komunikačné a marketingové aktivity destinačného manažmentu hl. mesta SR. Jej úlohou je vyzdvihnúť význam mesta, pre ľudí ktorí o neho majú záujem a ukázať Bratislavu tým, ktorí o nej veľa nepočuli. Je dôležitou súčasťou kultúrneho života v hlavnom meste, čoho výsledkom je ja nový projekt Bratislava goes Classical, prezentujúci jedinečnú produkciu z oblasti klasickej hudby, doma ale najmä v zahraničí. Je zároveň prvým spoločným produktom, v ktorom Bratislava Tourist Board prizvala k spolupráci erbové inštitúcie akými sú Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Hudobné centrum a ako aj vybraných organizátorov vrcholných festivalov, či hudobných cyklov prezentujúcich jedinečný a bohatý program v oblasti klasickej hudby konajúci sa v hlavnom meste SR – Bratislave.

Vstupenky je možné kúpiť od 19:00 na mieste konania koncertu.

(Zdroj: Maroš Plitko, Bratislava Tourist Board, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*