XMPie oznamuje prelomové cloudové riešenie

Admin, 29.05.2012 - Spoločnosť XMPie, ktorú vlastní firma Xerox a je popredným  svetovým dodávateľom softvéru pre riadenie individualizovanej komunikácie (ICM) a priekopníkom v prepájaní tlačených a digitálnych médií, uviedla na veľtrhu drupa 2012 nový produkt CircleTM.

Ide o cloudovú službu, ktorá je navrhnutá na podporu tímovej spolupráce pri príprave personalizovaných multikanálových kampaní. Všetkým zapojeným subjektom poskytuje vizuálne nástroje, ktoré im umožnia zdieľať koncepty, schvaľovať návrhy, riadiť vývoj, vyhodnocovať a schvaľovať ciele a jednotlivé prvky kampane a monitorovať analytické výstupy.

„Multikanálové kampane formátu 1:1, ktorými sa zaoberá čoraz väčšie množstvo svetových značiek, ponúkajú výnimočné výsledky. Napriek tomu stále mnoho  značiek volí medzi masovou a individualizovanou komunikáciou. Táto voľba vychádza z priepasti medzi značkami a poskytovateľmi služieb v oblasti cross-mediálnej komunikácie 1:1,” uviedol Dr Jacob Aizikowitz, prezident spoločnosti XMPie. „Práve náš produkt Circle by mal preklenúť túto priepasť a umožniť efektívnu spoluprácu značiek, poskytovateľov služieb a komunikačných profesionálov. Takáto spolupráca  pomôže širokému prijatiu multikanálových 1:1 kampaní, čo bude znamenať efektívnejší marketing a celkový rast nášho odvetvia.”

Súčasné softvérové riešenia v oblasti 1:1 kampaní sa často sústredia na tvorbu jednotlivých prvkov (napríklad pohľadnice, e-maily, webové mikrostránky) a ignorujú ich vzájomné prepojenie. Circle od XMPie pomáha z jednotlivých prvkov vytvoriť súdržný príbeh, ktorý má úvod, jadro i záver. Circle tiež umožňuje priradiť vizuálny obsah s jednotlivými prvkami tak, aby si všetci zúčastnení mohli jednoducho predstaviť finálne vyznenie kampane pri jednotlivých dizajnových variantách, komunikačných scenároch či cieľových skupách.

Circle navyše umožňuje prepojiť jednotlivé prvky kampaní tak, že je možné vytvárať živé náhľady prezentácií s reálnymi dátami pre jednotlivé zákaznícke segmenty. Práve toto prepojenie medzi plánovaním a exekúciou kampaní znamená, že sa pracuje nie s holými konceptami a nápadmi, ale v rámci akýchsi virtuálnych zasadacích miestností, alebo inak zdieľaných kruhov znalostí a kontroly. Odtiaľ aj názov Circle. Interaktívny charakter nástroja Circle umožňuje jednotlivým členom tvorivého procesu pripomienkovať nielen prvky kampane, ale i celý storyboard, čo vylepšuje tímovú prácu, dáva vyššiu kontrolu obstarávateľom a pomáha zohľadniť jeho obchodné ciele v rámci prípravy kampane.

„Circle nám dáva akési nekonečné cloudové plátno, na ktorom môžeme spoločne vytvárať, hodnotiť a pilovať príbeh značky, ktorý potom v rovnakom nástroji spustíme aj zmeriame,” uviedol Leon Schweppe, riaditeľ pre Digital spoločnosti Callprint, ktorá je jedným zo zákazníkov XMPie zapojených do beta programu. „Pomohlo nám to razantne zvýšiť porozumenie našich zákazníkov a lepšie ich začleniť do celého procesu. Výsledkom sú efektívnejšie kampane. Vďaka Circle je naša spolupráca s klientmi jasnejšia a profesionálnejšia. Čas, ktorý tým ušetríme, môžeme venovať strategickému rozvoju našich vzťahov alebo technologickému rozvoju.”

Riaditeľ predaja nemeckej spoločnosti Traffic GmbH dodáva: „Vďaka interaktívnym nástrojom pre zobrazenie návrhov kampane a modernému užívateľskému rozhraniu predstavuje Circle ideálny nástroj, ktorým môžeme ukázať klientom naše schopnosti v oblasti cross-mediálnej komunikácie a predstaviť im našu víziu.”

Circle nie je obmedzený iba na užívateľov XMPie, nevyžaduje inštaláciu žiadneho softvéru a jeho použitie zvládnu rovnako dobre experti ako začiatočníci. Začiatočníkom pomôžu vstavané schémy kampaní, ktoré je možné ľubovoľne používať. Pre základné návrhy kampane uvoľní XMPie aj limitovanú bezplatnú verziu. Profesionáli potom siahnu po jednej z dvoch platených verzií s vyššou kapacitou a tiež rozšíriteľnosťou.

„Zamerali sme sa na vývoj vizuálneho jazyka, ktorý bude schopný popísať príbeh kampane. Jasná a prehľadná komunikácia medzi značkou a poskytovateľmi marketingových služieb je pre našich klientov kľúčová,” uviedol Ranen Goren, viceprezident pre produktové inovácie spoločnosti XMPie. „Vďaka spolupráci s Xerox Innovation Group a PODi sme mohli investovať do technologického vývoja a predstaviť Circle ako rozšíriteľné vedomostné centrum, ktoré pomôže klientom pozerať na svoje kampane ako na príbehy. To je kľúčom k rozvoju multikanálovej komunikácie formátu 1:1. “

Produkt XMPie Circle 1.0 bude celosvetovo dostupný v najbližších mesiacoch.
(op)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*