Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR zvládnete aj sami

BRATISLAVA/ADMIN – Obdobie do 31. 12. 2019 je viazané na povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Ten vyplýva zo zákona o obchodnom registri. V prípade jeho nesplnenia hrozí každému podnikateľskému subjektu pokuta až do výšky 3310 €.

Mnohé firmy si túto povinnosť splnia cez služby advokátskych kancelárií, alebo iných subjektov poskytujúcich podnikateľské poradenstvo.

Zápis je však možné uskutočniť aj elektronicky a samostatne, ale najmä bezplatne. Každý z takmer 20 tisíc subjektov, ktorých sa táto povinnosť týka, potrebuje osobný počítač, eID s certifikátom pre elektronický podpis a čítačku kariet,“ radí Ivan Kühn zo spoločnosti Disig, ktorá je akreditovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Postup je nasledovný:

  • Krok: Vyplnenie formulára

Kliknite na  formulár č. 31 (zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe):

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formul%C3%A1r-na-z%C3%A1pis-%C3%BAdajov-o-kone%C4%8Dnom-u%C5%BE%C3%ADvate%C4%BEovi-v%C3%BDhod-v-elektronickej-podobe.aspx.

Vyplňte ho a skontrolujte.

Kliknite na tlačidlo „Kontrola vyplnenia“ (v pravej hornej časti formuláru). Prípadné chyby budú vyznačené na červeno. Po ich opravení kontrolu zopakujte.

Následne prejdite k tlačidlu „Vygenerovať súbor“. Hľadajte skrytý znak spinky a tento súbor si stiahnite do svojho počítača.

  • Krok: Elektronické podpísanie

Následne je potrebné formulár elektronicky podpísať. Použite na to desktopovú aplikáciu (Disig Desktop Signer) alebo webovú službu https://zep.disig.sk/.

Potrebujete eID (občiansky preukaz) a čítačku.

Nahrajte súbor na server a sledujte pokyny pre vytvorenie elektronického podpisu.

  • Krok: Elektronické podanie

V poslednom bode musíte elektronicky podpísaný súbor podať cez portál www.slovensko.sk.

Potrebujete eID a čítačku.

Prihláste sa a cez vyhľadávač nájdite službu „Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod“.

Zvoľte poskytovateľa, ktorým je príslušný súd, v ktorého evidencii je vaša firma.

Prejdite na službu. Zobrazí sa vám „Návrh (podnet) na zmenu konečného užívateľa výhod“.

Doplňte chýbajúce údaje a kliknite na tlačidlo „Nahraj dokumenty“. Otvorí sa okno pre doplnenie „Prílohy podania“. Pre „Výber podoby podania“ zvoľte “elektronická“.

Vyberte uložený elektronicky podpísaný formulár z predchádzajúceho kroku a uložte ho stlačením ikony „uložiť“.

Potom kliknite na „prehľad podania“ a po poslednej vizuálnej kontrole odošlite podanie.

Kto je konečným užívateľom výhod? Jeho definícia sa nachádza v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. V zásade sa týka  všetkých právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Konkrétne ide o:

  • Právnické spoločnosti založené pred 1. 11. 2018 (právnické osoby, ktoré vznikli neskôr, majú povinnosť oznámiť konečného užívateľa výhod už pri zápise do obchodného registra);
  • právnické osoby, u ktorých došlo k zmene konečných užívateľov výhod.

Výnimkami sú:

  1. subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora,
  2. subjekty verejnej správy,
  3. emitenti cenných papierov prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.

V prípade občianskych združení môže ísť o povinnosť zaregistrovať sa v registri neziskových organizácií. V prípade obchodovania podnikateľského subjektu so štátom v objeme 200.000,- € ročne, prípadne 100.000,- € jednorazovo, okrem zápisu do obchodného registra sa týka aj zápis do registra partnerov verejného sektora. Ak sa subjekt zapísal medzi konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, nemusí sa duplicitne hlásiť medzi konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra.

(Zdroj, Eva Sérová, PR BONUS Consulting; Foto: Archív agentúry; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*