Váš majetok v bezpečí: poradíme vám, ako vybrať poistenie bytu alebo domu

BRATISLAVA/ADMIN – Máte poistený svoj nehnuteľný a hnuteľný majetok? Veľa ľudí ani len netuší, aké poistenie si s ohľadom na ochranu majetku platia. A veľká časť ľudí netuší, aká je výška poistného krytia. Tieto dve chyby vedú k tomu, že v prípade zničenia ich majetku sú sklamaní z výšky vyplatenej sumy. Cena nehnuteľností a tiež interiérového vybavenia neustále stúpa. Preto by ste mali približne každých 5 rokov zvážiť výšku krytia poistenia majetku. Ak poistenie ešte nemáte uzatvorené, naše informácie vám pomôžu sa zorientovať.

Poistenie majetku – voľba poistného krytia je kľúčová

Či už si poisťujete nehnuteľnosť, alebo domácnosť, vždy sa zamyslite nad tým, aká je reálna hodnota poisteného majetku. Často sa stáva, že chceme šetriť a zvolíme príliš nízke sumy poistného krytia. V tomto prípade sa hovorí o podpoistení. Ide o situáciu, kedy po vzniku poistnej udalosti dostanete od poisťovne oveľa menej peňazí ako je výška škody na majetku.

Poistenie nehnuteľnosti i poistenie domácnosti by malo zohľadňovať peňažnú hodnotu majetku v okamihu uzatvárania poistenie. V tomto bode sa musíme pozastaviť nad tým, že časom môže hodnota vášho majetku stúpnuť. Napríklad po rekonštrukcii interiéru a exteriéru alebo po nákupe drahého vybavenie vo forme nábytku a elektrospotrebičov. Preto je nutné na poistenie majetku myslieť po celý život a približne raz za 5 rokov si nechať poradiť od finančného sprostredkovateľa, ktorý zhodnotí prípadné navýšenie poistného krytia.

„Je veľký rozdiel ak stanovujete poistnú sumu pre byt alebo pre rodinný dom. V prípade bytu sa poistná suma stanoví ako všeobecná hodnota v čase uzatvorenia zmluvy, tzn. za akú cenu viete Váš byt predať. Pre rodinný dom sa stanoví poistná suma ako nová cena nehnuteľnosti, tzn., že v prípade totálnej škody za akú dnešnú cenu práce a materiálu viete dnes podobný dom postaviť. Pozor, rodinné domy sa nepoisťujú na všeobecné ceny, ktoré zohľadňujú cenu pozemku, pretože samotný pozemok sa nepoisťuje. Ak poisťujete budovu vo výstavbe, tak poistnú sumu stanovíte ako budúcu novú hodnotu už po dostavaní rodinného domu,“ vysvetľuje Matúš Engel, riaditeľ pre úsek Neživotného poistenia v PROSIGHT Slovensko.

Poznáte rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Alarmujúce je, že vyše dve tretiny domácností nie je pre prípad poškodenia majetku poistená. Ak nastanú škody na majetku, môžete sa dostať do veľkých finančných problémov. Niekedy hrozí aj strata strechy nad hlavou, napríklad po zničení domu požiarom či živelnou pohromou. Na poistení majetku sa naozaj neoplatí šetriť a poistiť by ste mali nielen nehnuteľnosť, ale tiež domácnosť. Čo presne znamená poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti

Predmetom poistenie nehnuteľnosti nie sú len byty či domy, ale tiež nebytové priestory, nehnuteľnosti vo výstavbe, chaty, vedľajšie stavby, chodníky, ploty a iné súčasti nehnuteľnosti nachádzajúce sa v exteriérovej časti. Poistenie nehnuteľnosti slúži ako ochrana poškodenie vášho majetku voči živelným pohromám, vandalizmu a iným rizikám, ktoré vedú k poškodeniu stavby.

Prečo sa oplatí poistiť byt či dom? Poistenie domu a bytu je ochranou bývania. Znamená to, že ak sa prihodí situácia, kedy bude nehnuteľnosť zničená, dostanete od poisťovne poistné krytie a môžete si zabezpečiť nové bývanie. Ochránite tak vás a vašu rodinu pred finančnými nákladmi na opravu či výstavbu, ktoré by vás mohli zruinovať.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti môžeme jednoducho zhrnúť ako ochranu všetkého, čo sa nachádza v interiéri. Ide napríklad o bielu elektroniku, čiernu elektroniku, nábytok, hobby predmety – rybárske vybavenie, bicykle…, hračky, kočiar, obrazy, záclony atď. Pri poistení domácnosti si môžete poistiť prakticky čokoľvek v závislosti od možností poisťovne. Poistiť sa dá dokonca pokazená práčka, skrat v elektromotoroch spotrebičov alebo šperky. Toto poistenie nechráni len váš majetok, ale tiež majetok tretích strán, ktorým ste spôsobili škodu vytopením či požiarom. Znamená to, že poistenie domácnosti je ochranou vášho majetku i vašich financií.

Myslite komplexne a zabezpečte svoj majetok

Iste váš zaujíma, čo všetko kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Zásadné pre väčšinu ľudí je aj to, koľko budú mesačne za poistenie majetku platiť. Výška poistného závisí od veľa faktorov. Zásadná je veľkosť nehnuteľnosti, región, kde žijete, vybavenie domácnosti a samozrejme tiež výšky poisteného krytia. Poistné závisí i od toho, či zvolíte možnosť spoluúčasti. Spoluúčasť znamená, že po poškodení majetku adekvátnou časťou na kompenzáciu škôd prispievate vy.

Pri poistení vášho majetku myslite komplexne. Starostlivo si vyberte výšku poistného krytia i všetky možnosti pripoistenia. Nízke poistné krytie je veľkým rizikom nedostatočného poistného plnenia, ktoré nepokryje všetky škody. V oblasti pripoistení je možné vybrať z rôznych možností.

Základné balíčky poistenia majetku zväčša zahŕňajú bežné poveternostné riziká a vlámanie. K základu sa dajú vybrať pripoistenia podľa vlastného uváženia.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti – na čo si dávať pozor

Pred uzatvorením poistenia majetku si porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Oplatí sa osloviť finančného sprostredkovateľa, ktorý vás informuje o všetkých možnostiach. Už spomínané podpoistenie sa vskutku neoplatí, ale oplatí sa do zmluvy zahrnúť indexáciu t.j. percentuálne navýšenie poistnej sumy s ohľadom na infláciu a cenu majetku. Všímajte si tiež dátum, od kedy bude vaša nehnuteľnosť či domácnosť poistená.

Zradné bývajú rôzne výluky z poistenia a podmienky poisťovne, ktoré si dôkladne preštudujte. Vždy je výhodnejšie poistiť domácnosť a nehnuteľnosť v jednej poisťovacej inštitúcii. Je na vašom uvážení, aké riziká zahrniete do zmluvy. Reálne zhodnoťte, ktoré riziká vám hrozia, aby ste zbytočne nenavýšili poistnú sumu. Poistenie domácnosti by malo obsahovať zoznam vecí, ktoré chcete poistiť. Všetky údaje v zmluve musíte uviesť pravdivo a sumy krytia musia zodpovedať realite.

(Wp)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*