SLSP získala cenu za najväčší obrat na burze

Admin, 26.05.2012 - Burza cenných papierov v Bratislave udelila Slovenskej sporiteľni cenu, ktorú každoročne získa emitent s najväčším obratom na burze pri obchodovaní. Banka tak v roku 2011 zobchodovala dlhopisy v hodnote takmer 27 miliárd eur

, čo predstavuje dominantný, takmer 73 % podiel na všetkých obchodoch s dlhopismi. Viac ako 99 % z obchodov, ktoré Slovenská sporiteľňa na burze zrealizovala, bolo so štátnymi dlhopismi.
Keďže Slovenská sporiteľňa je najväčšou bankou na Slovensku, je prirodzené, že sme aktívne obchodovali so štátnymi dlhopismi, ktoré tvorili najvýznamnejšiu časť obratu na burze. Domáce štátne dlhopisy považujeme za vysoko bezpečnú formu investovania, pričom banka v minulom roku so štátnymi dlhopismi aktívne obchodovala tak na svoj účet, ako aj na účet svojich klientov,“ povedal Vladimír Polhorský, riaditeľ odboru riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne.

Celkový obrat obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave v roku 2011 dosiahol 37,8 miliárd eur (o 178,2 % viac v porovnaní s rokom 2010) v 9 803 transakciách. Z toho akcie sa nakúpili a predali v celkovej hodnote 697,14 mil. eur (1,84 % na celkovom obrate) v 7 435 transakciách a dlhopisy zaznamenali celkový obrat vo výške 37,11 mld. eur (98,16 % na celkovom obrate) v 2 368 transakciách.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*