Potrebujete v novom roku s občianskym preukazom elektronicky podpisovať dokumenty ?

BRATISLAVA/ADMIN – Fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú svoje občianske preukazy na elektronickú komunikáciu a prostredníctvom občianskych preukazov vykonávajú elektronické podpisovanie dokumentov, si budú musieť vybaviť nové občianske preukazy najneskôr do 31. 12. 2022, v prípade že budú mať o využívanie takýchto služieb naďalej záujem.

JUDr. Katarína Bystrická, advokát, Právne centrum

JUDr. Katarína Bystrická, advokát, Právne centrum

Potreba výmeny občianskych preukazov sa však vzťahuje len na občianske preukazy vydané pred 20. júnom 2021. Ak máte občiansky preukaz vydaný po 20. júni 2021 elektronické podpisovanie dokumentov môžete vykonávať s aktuálne platným občianskym preukazom bez potreby jeho výmeny. Rovnako tak v prípade, ak vám občiansky preukaz slúži iba na otváranie vašej elektronickej schránky, avšak so štátom elektronicky nekomunikujete, môžete si pokojne ponechať doterajší občiansky preukaz.

Dôvodom, prečo je nutné žiadať o nový občiansky preukaz je skutočnosť, že kvalifikovaný certifikát pre vytváranie elektronických podpisov je možné uložiť iba na taký elektronický občiansky preukaz, ktorý má na to platnú certifikáciu. V Slovenskej republike však certifikácia uplynula a nebola predĺžená pre starší typ občianskeho preukazu, ktorý štát vydával do 20. júna 2021.

O vystavenie nového občianskeho preukazu je možné žiadať osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru príslušného na vydávanie občianskych preukazov. Trvalý pobyt žiadateľa nie je v tomto prípade dôležitý, preto je možné využiť aj služby pracovísk Policajného zboru v iných okresoch. Nie všetky pracoviská Policajného zboru sú vyťažené rovnako, preto najmä v menších okresných mestách si môžete občiansky preukaz vybaviť za relatívne krátku dobu.

O vydanie občianskeho preukazu je možné požiadať aj prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podmienkou však je, aby podoba tváre a podpisu žiadateľa v evidencii občianskych preukazov nebola staršia ako 5 rokov a občan súhlasil s ich použitím. Po zaevidovaní žiadosti cez portál bude žiadateľovi pridelený termín s konkrétnym časovým rozpätím, kedy sa bude môcť dostaviť pre nový občiansky preukaz. Občiansky preukaz si budete musieť prevziať osobne, nie je možné na jeho prevzatie splnomocniť inú osobu.  Odporúčame k prevzatiu si taktiež spraviť rezerváciu cez systém Ministerstva vnútra. Je možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu na jednom mieste a vyzdvihnúť si ho na inom mieste.

V prípade subjektov, akými sú napr. advokáti, daňoví poradcovia, súdni exekútori, ktorí majú iné typy kvalifikovaných certifikátov pre vytváranie elektronických podpisov, bude potrebné si pred využitím občianskych preukazov na elektronické podpisovanie dokumentov aktualizovať kvalifikovaný certifikát od stavovských komôr pre vytváranie elektronických podpisov, nakoľko tento bude naviazaný na novo vydaný občiansky preukaz.

(Zdroj: JUDr. Katarína Bystrická, advokát, Právne centrum; istockphoto a archív Právneho centra; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*