Allianz už druhý pandemický rok odhalil rekordnú sumu podvodov

BRATISLAVA/ADMIN – Už dva roky svet sužuje pandémia koronavírusu. A práve počas pandémie odhalila Allianz – Slovenská poisťovňa najvyššiu sumu poisťovacích podvodov za posledných 17 rokov. Kým za prvý pandemický rok 2020 bola ich výška doteraz najvyššia v sume 8,5 milióna eur, za rok 2021 hodnota odhalených podvodov stúpla o 13 % na 9,5 milióna eur.

„Celková výška poisťovacích podvodov stúpla napriek poklesu počtu pokusov o poisťovací podvod, čo zas bolo spôsobené celkovým poklesom počtu poistných udalostí počas pandémie. Za minulý rok sme tak odhalili 2621 pokusov o poisťovací podvod,“ vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková. Za rok 2021 Allianz eviduje 10%-ný medziročný pokles nahlásených škôd.

Podvodov v živote je najviac

Najväčší nárast, o 16 %, aj najvyšší celkový počet pokusov o podvod bol opäť v životnom poistení, kde Allianz odhalil až 833 pokusov o podvod za viac ako 907-tisíc eur. Najčastejšie išlo o snahu „upraviť“ vzniknuté úrazy. „Mali sme prípad, keď si poistený pri tréningu zlomil kosti v priehlavku na ľavej nohe. Po ukončení liečby a potvrdení chirurgickou kontrolou, že zlomenina je vyliečená, sa poistený rok po úraze snažil získať nárok za trvalé následky úrazu v sume 3 700 eur, čo zdokumentoval aj cielenou lekárskou správou. Po porovnaní dvoch nekorešpondujúcich lekárskych správ sme požiadali o tretí, nezávislý lekársky posudok, ktorý potvrdil, že členok je bez obmedzenia hybnosti v porovnaní s druhým členkom a nie sú prítomné žiadne trvalé následky,“ uvádza koordinátor špeciálnych činností Vojtech Kosík.


Kalkulovanie pri hlásení škody

Oblasťou s najvyššou hodnotou poisťovacích podvodov je opäť priemysel, kde Allianz odhalil 172 pokusov o podvod, pričom celková suma za podvody v priemysle stúpla až o 38 %, na takmer 4,4 milióna eur. „Pri pokusoch o podvod v priemysle sa často stretávame s akýmsi kalkulovaním ako škodu nahlásiť, aby sa „zmestila“ do poistného krytia, ktoré má firma dojednané,“ domnieva sa J. Kováčiková. Taký bol aj prípad spoločnosti, ktorá nahlásila poškodenie protipožiarnej hlavice neznámym páchateľom a následné vytopenie administratívnej budovy, ktorá bola tesne pred dokončením. „Obhliadka a posúdenie nezávislým odborníkom potvrdili, že nešlo o poškodenie neznámym páchateľom, ale o pochybenie firmy, ktorá protipožiarny systém inštalovala a použila rizikový materiál, ktorý nespĺňal potrebné technické normy. Motívom, prečo bola škoda nahlásená inak ako sa stala, bola podľa všetkého skutočnosť, že poistenie zodpovednosti dodávateľa systému nekrylo celkovú výšku škody, ktorá bola približne 70 000 eur. Zo zodpovednosti dodávateľa protipožiarneho systému sme tak uhradili 32 000 eur. Suma, o ktorú sa chcel klient obohatiť, bola 38 000 eur a túto čiastku sme nevyplatili. Prípad už rieši polícia,“ hovorí J. Kováčiková.

Chatka s bezdomovcami

V oblasti privátneho poistenia majetku eviduje Allianz mierny pokles, keď za minulý rok odhalila 454 podvodov za vyše 435-tisíc eur. Detektívi poisťovne spolu s políciou šetrili aj kuriózny prípad. „Klient si poistil záhradnú chatku na juhovýchode Slovenska. Do mesiaca nám nahlásil jej rozkradnutie a zdevastovanie interiéru aj exteriéru za asi 10-tisíc eur. Po obhliadke a od vlastníkov okolitých budov sme zistili, že išlo o dlhodobú činnosť viacerých osôb. Nakoniec sa preukázalo, že chatku asi rok so súhlasom jej majiteľa obývali bezdomovci. Po tom ako chcel majiteľ chatku predať a požiadal bezdomovcov, aby sa vysťahovali, nastal konflikt, ktorý musela riešiť polícia. V každom prípade, keďže chatka bola zničená a rozkradnutá ešte predtým, ako ju majiteľ poistil, sme nárok na poistné plnenie zamietli,“ uvádza V. Kosík.

Uplatniť si škodu dvakrát

V poistení vozidiel odhalila Allianz spolu 879 pokusov o poisťovací podvod, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku. „Tento trend súvisí najmä obmedzením jazdenia počas pandémie, a teda aj menším počtom škôd na vozidlách. V PZP sme odhalili podvody za viac ako 1,3 milióna eur, v havarijnom poistení suma pokusov o podvod presiahla 828-tisíc eur,“ vyčísľuje J. Kováčiková. Pri pokusoch o podvod pri vozidlách sa poistení, rovnako ako pri privátnom majetku, často snažia uplatniť si jednu škodu dvakrát. „Riešili sme prípad, keď nám poistený nahlásil škodu z havarijného poistenia na svojom luxusnom vozidle, kde údajne počas cesty na rýchlostnej ceste nabehol na nezistený predmet a poškodil si všetky disky kolies, ktoré bolo treba vymeniť. Pri expertíze bolo zistené, že poškodenia na štyroch kusoch diskov nemohli vzniknúť v jednom čase a pri pohybe dopredu, ale nasvedčovali, že vznikli v rôznom smere, napríklad pri parkovaní. Navyše, na dvoch kolesách sme objavili stopy po označení inou poisťovňou, ktorá ich priznala na výmenu. V spolupráci s konkurenčnou poisťovňou a s registrom poistných udalostí sme zistili, že poistné plnenie za túto škodu už bolo vyplatené pred dvomi rokmi. Nárok na odškodné vo výške 5 000 eur sme zamietli,“ dopĺňa J. Kováčiková.

Poisťovňa riešila aj tragickú dopravnú nehodu, spojenú s pokusom o podvod. „Pri nehode na diaľnici zahynul vodič a dvaja spolucestujúci utrpeli ťažké zranenia. Obaja poškodení polícii pri výsluchu uviedli, že boli pripútaní. Znalci spolu s políciou po obhliadke vozidla a expertíze však preukázali, že spolucestujúci počas jazdy pripútaní nemohli byť. Náhradu škody, ktorú sme poškodeným vyplatili, sme preto znížili o spoluvinu poškodených v sume 30-tisíc eur. A hoci nejde o klasický vopred plánovaný príklad podvodu, neposkytnutie pravdivých informácií o vzniku a priebehu dopravnej nehody je považované za manipuláciu s faktmi a je tam podozrenie z pokusu o poisťovací podvod,“ uzatvára J. Kováčiková.

(Zdroj: Lucia Muthová, Helena Kanderková, Allianz – Slovenská poisťovňa; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*