Výtvarným umením, hudbou a športom na vlnách Dunaja

Bratislava, Admin – Danube Festival, Donau FEST, DUNA FESTIVAL, sú názvy podujatí, ktoré sa organizujú vo viacerých európskych mestách od nemeckého Ulmu až po rumunský IZMAL. Okrem spoločnej rieky Dunaj ich spája aj spoločná myšlienka – prezentovať a poznávať kultúrne fenomény a osobnosti umenia a športu z krajín, ktorými preteká. Bratislavská organizácia cestovného ruchu v tomto roku pod hlavičkou Danube festivalu zastrešuje viacero podujatí členov Bratislava Tourist Board konajúcich sa počas septembra v hlavnom meste. „Prostredníctvom III. Dunajského bienále, SUP Marathonu 2015 či projektu Bratislava Goes Classical sa Bratislava stane hostiteľom veľmi zaujímavej a pestrej palety reprezentantov jednotlivých krajín. Nechajte sa niesť na vlnách Dunaja smerom, ktorým vás to najviac láka,“ hovorí Agáta Mikulová, výkonná riaditeľka Bratislava Tourist Board.

Danubiana IMG_3110

III. Dunajské bienále – umelecké podujatie pod záštitou galérie Danubiana Meulensteen Art Museum sa začalo 29. 8. 2015 a potrvá do 25. 10. 2015. Predstavuje spolu 22 výtvarníkov z desiatich krajín, cez ktoré preteká Dunaj. „Výstava s podtitulom Ikony súčasnosti; Umenie spektáklu ponúka viaceré témy, ktorými možno nazerať na rozmanité umelecké formy a postupy výtvarníkov. Do popredia sa dostáva polemika o sprofanovaných hodnotách kapitalizmu, (ne)možnosti umeleckej autonómie, fetišizme objektov, ako aj zamyslenie sa, čo je vlastne „ikona súčasnosti“. Výtvarníci vyhľadávajú anomálie v každodennom bytí,“ pozýva Vincent Polakovič, riaditeľ Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (obr. č. 2 – zľava). Dunajské bienále ponúka možnosť pozorovať a konfrontovať zmeny a paradoxy systému, ktoré prinieslo tretie tisícročie, čím dáva príležitosť pre ďalší vývoj.

Danubiana IMG_3089

Danubiana Meulensteen Art Museum vznikla ako súkromná muzeálna inštitúcia v roku 2000. Jeho zakladateľom je holandský podnikateľ a zberateľ umenia Gerard H. Meulensteen. Budova je umiestnená na atraktívnom mieste na Dunaji, na polostrove vbiehajúcom do vodnej nádrže Gabčíkovo. Ústrednou myšlienkou bola podpora súčasného slovenského umenia a najmä mladých výtvarníkov. Danubiana si rýchlo získala nielen široký ohlas, ale aj odborný kredit svojimi prestížnymi výstavami, budovaním medzinárodnej zbierky maľby, zbierky súčasného slovenského umenia, medzinárodnej kolekcie exteriérovej plastiky, ako aj vydávaním odborných publikácií. Od roku 2012 múzeum mení svoj status a stáva sa neziskovou verejnoprospešnou muzeálnou inštitúciou s väčšinovou účasťou štátu. Čiastočne sa tým činnosť múzea zintenzívňuje o vývin slovenského umenia druhej polovice dvadsiateho storočia s jeho prepojením na súčasné dianie.

Danubiana IMG_3103 zm

Počas svojej doterajšej existencie Danubiana pripravila vyše osemdesiat výstavných podujatí, z nich časť pripravila v spolupráci so zahraničnými inštitúciami a časť vypracovala ako vlastné projekty. Program múzea vychádza z myšlienky, že umenie je bezbariérový komunikačný prostriedok, ktorým možno jedinečným spôsobom oboznamovať svet so slovenskou kultúrou. Preto patrí významné miesto vedľa zahraničných výstav aj domácim umelcom. Prezentácia ich tvorby je dôležitou súčasťou základných cieľov múzea. Niektorých z vystavujúcich umelcov viaže k múzeu užšia spolupráca, napr. Petra Pollága a Milana Lukáča, ktorí stáli pri jeho zrode. V rámci monografických výstav bola prezentovaná tvorba viacerých umelcov, ktorí patria k povojnovej výtvarnej moderne. Boli to predovšetkým výstavy významných slovenských umelcov Vincenta Hložníka, Rudolfa Uhra, Vladimíra Kompánka, Jozefa Jankoviča, Milana Paštéku, Miroslava Cipára, Vladimíra Popoviča, Ruda Sikoru a ďalších.

Danubiana IMG_3100

Zámerom odborného vedenia múzea je vytvoriť nosné kolekcie diel významných osobností slovenského umenia, a to Miroslava Cipára, Rudolfa Filu, Jozefa Jankoviča a Ruda Sikoru vytvorila adekvátnu kvalitatívnu úroveň. Jednotlivé diela ďalších umelcov, ako Viery Kraicovej, Rudolfa Uhra, Milana Paštéku, Alojza Klimu, Vladimíra Kompánka, Vladimíra Popoviča, z mladších Ladislava Terena, Ivana Csudaia, Petra Pollága, či Doroty Sadovskej, Mareka Ormandíka, Erika Schilleho a i. potvrdzujú kreatívnu životaschopnosť súčasného slovenského umenia.
V poslednom období stále dôležitejšou výstavnou aktivitou sú širšie koncipované projekty. Ich zámerom je sprostredkovať vývinovú kontinuitu umenia konkrétnej krajiny z daného umeleckohistorického obdobia alebo z hľadiska určitého výtvarného problému.

Danubiana IMG_3128

V parku umeleckých diel, ktoré sa nachádza v okolí budovy Danubiany sú umiestnené početné plastiky, skulptúry a objekty. Dominantnou sochou v parku, osadenou na výbežku polostrova, sú Dunajské krídla od maliara Petra Pollága. Okrídlená socha, ako idea strážcu tohto územia, opäť v sebe spája symboliku histórie a súčasnosti.

Danubiana IMG_3098 zm

Maratón Stand Up Paddle surfovania, alebo aj SUP Marathon 2015 je už štvrtým ročníkom športového podujatia konajúceho sa v areáli Divoká voda v Čunove. Nejde o klasické surfovanie, nakoľko súťažiaci na surfoch stoja a pádlujú. Celá akcia sa koná 12. 9. 2015 a začína exhibíciou o 10.hodine v Karloveskej zátoke. Oficiálny závod odštartuje o 11:00. Pre zúčastnených je pripravená nová 23-kilometrová trať, ktorá povedie po Dunaji do Jaroveckého ramena, kde bude checkpoint a pokračovať budú až do Areálu Divoká voda. „Okrem dobrodružnej jazdy je pre účastníkov pripravené aj havajské jedlo, kokteily a párty s DJ’s až do ranných hodín. Každý zúčastnený bude mať možnosť zabaviť sa na adrenalínovom surfingu na umelej vlne. Súťažiaci budú mať tiež možnosť zľavneného ubytovania a odvozu,“ hovorí Michal Salva, riaditeľ Areálu Divoká Voda.

Obľúbeným pokračujúcim projektom Danube Festu je Bratislava Goes Classical, kde vystupujú viaceré významné osobnosti klasickej hudby. „Cieľom tohto projektu je prezentovať jedinečnú produkciu z oblasti klasickej hudby doma, ale najmä v zahraničí. Zároveň je prvým spoločným produktom Bratislava Tourist Board a erbových inštitúcií, akými sú Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Hudobné centrum, ako aj vybraní organizátori vrcholových festivalov či hudobných cyklov prezentujúcich bohatý a jedinečný program v oblasti klasickej hudby v Bratislave,“ láka Jozef Lupták, dramaturg Bagoclassical.

Danubiana IMG_3128

SUP MARATHON 2015
SUP – Stand Up Paddle surfing. Je to odnož klasického surfovania, ktorá pochádza z Havaja. Umožňuje surferovi pádlovať postojačky. Dá sa praktizovať aj na kanáloch, veľkých riekach, jazerách či pobrežných vodách.
Areál Divoká voda organizuje už štvrtý ročník Danube SUP marathonu. Na prvých troch víťazov čakajú CASH PRIZE MONEY v hodnote 1500 eur a vecné ceny, Quiksilver a J&M Surf.
Pripravená je aj nová trať, ktorá povedie, nielen po Dunaji, ale pretekári odbočia z hlavného toku Dunaju do Jaroveckého ramena, kde prejdú checkpointom a pokračujú ďalej do Areálu Divoká Voda. V chekpointe sa môžu osviežiť a stretnúť s divákmi a fanúšikmi SUP preteku. Ubytovať sa možno v areáli v hoteli, v bungalove alebo v kempingu. Každý z účastníkov má zľavu na ubytovanie 15 %. Nesúťažiaci sa môžu prísť zabaviť na večernú párty.

Danubiana IMG_3084

Podmienky súťaže:
Každý z účastníkov musí byť plavec a mať na sebe záchrannú vestu počas celého preteku (vesta sa dá požičať). Danube SUP marathon 2015 zabezpečuje Areál Divoká Voda (DV) a je jeho organizátorom. DV si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka na preteku, pokiaľ by užíval alkohol alebo omamné látky, nedostavil sa včas na štart a registráciu alebo z akéhokoľvek dôvodu neplnil pokyny organizátora.
Prezentácia a registrácia SUP súťažiacich je od 08:00 hod. v Karloveskom ramene na parkovisku pri reštaurácií LODENICA. Registrácia sa uzatvára o 10:30 hod. DV zabezpečuje prepravu účastníkov na štart preteku z Areálu Divoká voda, pokiaľ má pretekár záujem.
Všetky SUP sa vyložia z áut v Karloveskom ramene, šofér auta sa prepraví do Čunova, Divoká Voda. Šofér s autom musí auto doručiť na DV najneskôr o 8:30 hod. V tom čase odchádzajú vozidlá DV do Karloveského ramena na registráciu. Každý súťažiaci je povinný podpísať reverz o štarte na vlastné riziko a organizátor ho pri podpísaní musí upozorniť a oboznámiť so všetkými rizikami. Súťažiacemu bude vysvetlená signalizácia pomoci a pravidlá preteku. Tí, ktorí nevlastnia SUP si ho môžu požičať, treba si ho však zarezervovať čo najskôr na areal@divokavoda.sk, pretože ich počet je obmedzený.

Danubiana IMG_3088

Registrovať sa možno na areal@divokavoda.sk alebo na telefónnom čísle +421 918 993 647. Po prihlásení bude účastníkovi zaslaná prihláška, ktorú je potrebné vyplnenú zaslať späť. Automaticky mu bude potvrdená prihláška a bude mu priradené štartové číslo. Registračný poplatok sa uhradí v Karloveskej zátoke v hotovosti. Pre viac informácií kontaktujte športového manažéra na areal@divokavoda.sk alebo volajte na +421 908 700 947. Viac na http://www.divokavoda.sk/

(Zdroj: Barbora Žiačiková, Advantage, Foto: Eugen Nagy, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*