UNICEF spúšťa kampaň pre každé dieťa

Bratislava, Admin – Medzinárodná organizácia UNICEF pomáha deťom po celom svete už 70 rokov. Založili ju pred siedmimi desaťročiami 11. decembra 1946 a odvtedy sa venuje pomoci deťom v ťažkej situácii. Jej poslanie, ktoré sa začalo po hrôzach druhej svetovej vojny, nestráca na aktuálnosti ani dnes, dokonca je táto pomoc dnes viac urgentná ako kedykoľvek predtým.

Poslaním UNICEF bola a zostáva systematická pomoc deťom po celom svete. „Sedemdesiate výročie UNICEF je nielen príležitosťou na zhodnotenie doterajšej práce, ale aj šancou poukázať na urgentné potreby detí po celom svete a dosah, ktorý UNICEF v globálnom meradle má. Ľudia v modrých tričkách pracujú neúnavne v tých najťažších podmienkach na svete s cieľom zachraňovať životy a dávať nádej deťom, ktoré to potrebujú a ktorých životy sú ohrozené,“ vysvetlil predseda Slovenského výboru pre UNICEF Juraj Mišura. UNICEF Slovensko funguje samostatne od roku 1993.

i4_29

Práca Detského fondu OSN za posledných 70 rokov

Druhá svetová vojna si vyžiadala množstvo obetí. Zároveň milióny ľudí zostali v ťažkej situácii aj po jej skončení. Na pomoc deťom preto koncom roka 1946 vznikol Medzinárodný detský núdzový fond OSN, v skratke UNICEF s cieľom reagovať na zúfalé potreby detí. Nezáležalo na tom, v ktorej krajine tieto deti žili alebo na koho strane bola vo vojne táto krajina. Na čom záležalo bolo, aby bola poskytnutá pomoc deťom, ktoré ju najviac potrebovali a ktoré boli najviac ohrozené.

Pôvodne mal fond pomôcť deťom zasiahnutým vojnou, jeho poslanie však nestratilo na aktuálnosti počas celej existencie. Celých 70 rokov UNICEF poskytuje pomoc deťom, ktorých životy zasiahol konflikt a kríza. Deťom, ktoré žijú v extrémnej chudobe. Deťom, ktoré ovplyvňuje rastúci efekt klimatickej zmeny. Deťom, ktoré sú diskriminované a vylúčené. Počet detí, ktoré zomierali predtým, ako dosiahli 5 rokov sa len za posledných 25 rokov znížil o viac ako polovicu. Vďaka Detskému fondu OSN milióny detí už nežijú v chudobe a ďalšie milióny dostali možnosť získať vzdelanie a rozvinúť svoj potenciál.

NYHQ2010-1168

Nádej pre každé dieťa

Pri príležitosti 70. výročia spúšťa UNICEF globálne novú stratégiu „Pre každé dieťa“. Toto poslanie sa objavuje aj vo vynovenom logu UNICEF. Zároveň sa spúšťa prvý koncept „Nádej pre každé dieťa“. Aj napriek snahe zboriť všetky obmedzenia sú totiž na svete miesta, kde je pomoc UNICEF stále potrebná. Poslanie UNICEF nikdy nebolo viac urgentné. V súčasnosti zomiera každý rok na choroby, ktorým sa dá predchádzať, okolo 6 miliónov detí vo veku menej ako 5 rokov. Konflikty a krízy vyhnali z domovov 28 miliónov detí. Približne 263 miliónov detí vo veku základnej a strednej školy do školy vôbec nechodí. Milióny detí čelia násiliu a zneužívaniu a ďalšie milióny prežívajú zo dňa na deň s minimálnym množstvom potravy.

„Na našej práci sa nič nemení ani do ďalších rokov. UNICEF bude naďalej neúnavne pracovať, aby dosiahol na každé dieťa, ktoré je vystavené najväčšiemu riziku a ktoré to potrebuje najviac. UNICEF pracuje v 190 krajinách, pracuje v teréne a s vládami, vytvára partnerstvá s občianskou spoločnosťou a komunitami – UNICEF je tu pre každé dieťa,“ dodal Mišura.

NYHQ2010-1463

UNICEF v číslach

Výživa

V 40. rokoch začal UNICEF poskytovať núdzovú výživovú pomoc, predovšetkým v podobe mlieka, deťom v povojnovej Európe. V roku 2015 dodal UNICEF celosvetovo takmer 35 ton terapeutickej výživy na okamžité použitie, ktorá bola určená deťom trpiacim podvýživou.

Zdravie

Neodmysliteľnou súčasťou UNICEF starostlivosti je poskytovanie pomoci v oblasti zdravia. V 50. rokoch bola prvá očkovacia kampaň zameraná na choroby ako tuberkulóza a frambézia. V roku 2015 UNICEF zaobstaral 2,8 miliárd dávok vakcín, čím pred smrteľnými ochoreniami ochránil 45% detí na celom svete vo veku menej ako 5 rokov. V roku 1998 sa stal UNICEF zakladajúcim členom Roll Back Malaria Partnership členstva, ktoré podporuje liečbu malárie, jej výskum a predchádza týmto ochoreniam pomocou sietí na postele, ktoré sú napustené insekticídmi.

Vzdelávanie

Vzdelávanie sa stalo súčasťou UNICEF aktivít v roku 1961. Za ten čas sa mu podarilo zabezpečiť vzdelávacie materiály pre 14,9 milióna detí a učebné pomôcky pre viac ako 380 000 tried.

Ochrana detí

V roku 1989 prijalo Valné zhromaždenie OSN Dohovor o právach dieťaťa, ktorý určuje, že všetky deti by mali byť pri narodení zaregistrované, aby tým bola právne ustanovená ich existencia a aby boli chránené ich práva. Aj vďaka UNICEF bolo v roku 2015 po pôrode zaregistrovaných viac ako 9,7 milióna detí v 54 krajinách.

Voda, sanitácia a hygiena

Snaha UNICEF viditeľne zlepšiť prístup k vode, sanitácii a hygiene sa datuje od roku 1953. V období rokov 1990 a 2015 získalo 2,36 miliárd ľudí prístup k zlepšeným zdrojom vody a 2,1 miliardy získalo prístup k zdravotne neškodným sanitačným zariadeniam.

Humanitárne aktivity

Od svojho založenia sa UNICEF neprestal zaoberať humanitárnou pomocou, ktorú ponúka deťom žijúcim v chudobe a znevýhodnených podmienkach.

IRQA2016-000529

Všeobecné fakty

V roku 1955 pomáhal UNICEF v 92 krajinách a teritóriách. V roku 2016 už UNICEF pracuje v 190 krajinách a teritóriách.

Prvý národný výbor UNICEF vznikol v USA v roku 1947 a jeho cieľom bolo získavať finančné zdroje a zvyšovať povedomie o rôznych témach v mene UNICEF. V roku 2016 funguje na celom svete 34 národných výborov.

V roku 1972 zamestnával UNICEF asi 1000 pracovníkov. V roku 2016 pracuje pre UNICEF na celom svete približne 13 000 zamestnancov.

V roku 2015

UNICEF a partneri zaočkovali 11,3 milióna detí proti osýpkam v krajinách postihnutých krízou. Len v roku 2015 zabezpečili 4 miliónom detí v núdzových podmienkach prístup k formálnemu alebo neformálnemu základnému vzdelaniu a zabezpečili psychosociálnu pomoc pre 2 milióny detí, ktoré zasiahol konflikt alebo prírodná katastrofa.

(Zdroj: Kristína Kohútová, PRime time; Erika Szabóová, UNICEF; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*