SPV ambiciózne vstupuje do olympijského roku

Bratislava, Admin – Slovenský paralympijský výbor (SPV) okrem organizačného zabezpečenia zdravotne znevýhodnených športovcov na reprezentačnej úrovni plní rad ďalších úloh, ktorých cieľom je vrátiť aj nešportovcov so zdravotným znevýhodnením k aktívnemu životnému štýlu. Organizuje sústredenia pre osoby po ťažkých úrazoch a podujatia pre deti. Uchádza sa aj o podporu svojej činnosti v kampani Aj vďaka vašim 2 % môžeme víťaziť a motivovať.

Úspešná kampaň o paranormálnych hrdinoch otvára kreatívnu komunikáciu pre všetky vekové skupiny. Pre budúcnosť je veľmi dôležitý najmä vzťah mládeže k paralympionikom. „Snažíme sa o to, aby deti necítili bariéru voči zdravotne znevýhodneným ľuďom,“ konštatuje Peter Kuba z reklamnej agentúry Roko. S touto víziou budú aj v tomto olympijskom roku organizovať na Zelenej vode podujatie pre širokú verejnosť Paráda, ktorá má tisícovú návštevnosť. Na tento happening prichádzajú zdravé aj zdravotne znevýhodnené deti, aby sa vzájomne poznali a vedeli spolu komunikovať. Cieľom je zblížiť svet zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí aj tým, že záujemcovia si môžu vyskúšať paralympijské športové disciplíny.

Paralympionici úzko spolupracujú s Národným rehabilitačným centrom Kováčová a pomáhajú pacientom v ťažkých poúrazových stavoch. Pripravujú pre nich športové kempy a ponúkajú motivačné programy. Každý rok sa takýchto sústredení zúčastnia stovky účastníkov od 18 do 60 rokov. Rovnakú spoluprácu majú Paralympionici aj so Špeciálnym liečebným ústavom Marína, kde sa liečia deti s neurologickými a ortopedickými diagnózami od 1. do 18. roku života.

„Ľudia, ktorí sa zrazu ocitnú na invalidnom vozíčku, sa oveľa ťažšie vyrovnajú so svojím hendikepom ako ľudia, ktorí sa s ním narodia,“ pripomína predseda SPV Ján Riapoš. Nie každý môže byť reprezentantom, ale športovanie na akejkoľvek úrovni je vynikajúcim prostriedkom, ako sa vrátiť späť do života. Vrcholoví športovci otvárajú priestor tým, ktorí nechcú na vozíčku len sedieť.

Reklamná agentúra Roko vytvorila vizuálny koncept komunikácie, ktorý SPV umožňuje prezentovať všetky aktivity pod jednou hlavičkou. „Bolo nevyhnutné vytvoriť komunikačný koncept, ktorý umožní efektívne komunikovať celú šírku a záber činností a pôsobenia SPV  na Slovensku, ktoré výrazne presahuje oblasť vrcholového športu,“ vysvetľuje riaditeľ agentúry Peter Kuba.

 (Zdroj: Adela Vráblová, COMM; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*