Rodinná týždňovka pre onkologických pacientov

Bratislava, AdminLiga proti rakovine už osem rokov organizuje relaxačné pobyty pre onkologických pacientov. V tomto roku zaradila do svojho programu nový – pilotný projekt –  pod názvom „Rodinná týždňovka“. Po prvýkrát sa tak na spoločnom pobyte stretne 25 rodín, v ktorých jeden z rodičov je onkologický pacient.

„Rodinná týždňovka“ sa bude konať od soboty 20. augusta do piatku 26. augusta 2016 v Penzióne Barbora vo Vyšnej Boci. Úmyslom projektu je umožniť rodinám stráviť navzájom spoločný čas, ktorého je počas liečby menej ako zvyčajne. Cieľom pobytu je nasmerovať rodiny k poznaniu, ako môžu spoločne prekonať náročné obdobie v ich živote, zároveň poskytnúť rodičom priestor oddýchnuť si a načerpať nové sily, zatiaľ čo o program pre deti bude počas pobytu celodenne postarané.

Rakovina zasiahne celú rodinu

Onkologické ochorenie je radikálnym zásahom do života tak jednotlivca, ako aj do života a fungovania celej rodiny a tým do individuálneho prežívania jej jednotlivých členov. I dnes, napriek mnohým pokrokom v liečbe, ochorenie zasahuje do všetkých oblastí života, nie je „len“ ochorením tela. Znamená veľkú psychickú i emočnú záťaž, ekonomickú neistotu súvisiacu s dlhým výpadkom z pracovného procesu, úbytok síl, často bezmocnosť a obavy o budúcnosť. Vytvára veľkú záťaž pre rodinu, kde sa onkologické ochorenie na čas stáva ústrednou témou, neželanou prioritou a udalosťou, od ktorej sa odvíja mnoho nepríjemných a náročných zmien v prežívaní a fungovaní pacienta a celej rodiny.

Iná rodina – iný príbeh

Každá z rodín zasiahnutých rakovinou má iný príbeh, iné prežívanie priebehu choroby, rôzne formy jej zvládania. Preto je potrebné ku každej rodine pristupovať individuálne, nehľadať odpovede podľa šablóny či definícií. Cieľom týždňovky je predovšetkým to, aby sa stretli rodiny, do života ktorých výrazným spôsobom zasiahla rakovina. Okrem spoločného programu pre rodičov a deti koordinátori pripravili aj oddelený program pre obe skupiny. Na workshopoch pre rodičov sa budú postupne preberať rôzne témy, umožňujúce vzájomnú výmenu a zdieľanie informácií, poznatkov, skúseností a rád o tom, ako rodičia zvládajú priebeh choroby, ako sa so situáciou vyrovnávajú alebo ako o chorobe komunikujú so svojimi deťmi. Rodičia sa môžu navzájom zdôveriť, podporiť jeden druhého a poradiť si. Prostredníctvom workshopov sa budú hľadať cesty k čo najlepšiemu zvládaniu priebehu choroby.

Bohatý celodenný program je pripravený i pre deti so zohľadnením mladšej a staršej vekovej kategórie. Pričom bez ohľadu na vek je prioritou poskytnúť deťom okrem zábavy i dostatok pozornosti, počúvať ich, ak sa chcú zdôveriť či porozprávať.

Na rodiny čaká množstvo aktivít

Celý pobyt sa bude niesť v znamení hesla „Cestou necestou za rodinnými dobrodružstvami“. Pod ním sa skrýva množstvo zaujímavých činností ako kreatívne dielne, športové aktivity či spoločenské hry. Tešiť sa môžu aj na dva celodenné výlety, počas ktorých budú splavovať Váh, navštívia Demänovskú jaskyňu slobody či vystúpia lanovkou na Chopok v Nízkych Tatrách. Pre mnohé rodiny je to príležitosť, ako stráviť spoločne čas a oddýchnuť si od starostí. Keďže na pobyte budú prítomní rodičia, ktorí majú krátko po liečbe, pre niektoré rodiny to bude po dlhom čase prvý spoločný výlet.

Počas celého týždňa sa bude o účastníkov starať desať animátoriek-dobrovoľníčok, koordinátorky z Ligy proti rakovine,  psychológ a zdravotník. „Rodinná týždňovka“ je pre účastníkov bezplatná, všetky náklady sú hradené z výnosu celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov 2016 a z asignácie 2 % dane z príjmu. Liga proti rakovine ďakuje všetkým podporovateľom a partnerom, ktorí umožňujú pripravovať i takéto užitočné projekty.

(Zdroj: Eva Kováčová, LPR; Pripravila: Valéria Nagyová)

 

 

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*