Prijmite kvietok nádeje

Admin, 12.04.2013 - Dlhoročné spojenie Liga proti rakovine – Deň narcisov. Verejno-prospešná finančná zbierka, výnos ktorej sa už 17-ty rok bude používať na realizáciu a podporu programov, aktivít a projektov v prospech onkologických pacientov, ich rodín i zdravej populácie, sa tento  rok  uskutočnilo  12. apríla. 

Prostredníctvom posolstva: „Prijmite kvietok nádeje… 12. apríla  –  na Deň narcisov“  oslovila  Liga proti rakovine všetkých, ktorí jej dôverujú, ktorí pokladajú tento deň za užitočný a ktorým nie je ľahostajná či už konkrétne finančná, ale i ideová pomoc, potrebná každoročne viac a viac.
Za predchádzajúcich šestnásť rokov sa zo Dňa narcisov stala nielen finančná zbierka, ale i deň prejavu spolupatričnosti onkologickým pacientom a ich blízkym. V tento deň si ľudia uvedomujú, že je potrebné pomôcť rôznymi formami tým, ktorí bojujú s ochorením.

Kampaň a novinky
Hlavná novinka, ktorá sa stala inšpiráciou pre posolstvo tohtoročného Dňa narcisov je pieseň. Pieseň pre všetkých, ktorí našu pomoc potrebujú i pre všetkých, ktorí ju ochotne a radi poskytujú… Stala sa ústredným motívom pre tvorbu celej kampane. Text piesne pripravil známy slovenský textár Ján Štrasser, melódia je autorským dielom Braňa Kostku, v rámci celej mediálnej kampane bude zaznievať jej refrén príp. celá pieseň v podaní Janky Golisovej a Bratislavského chlapčenského zboru.
V rámci kampane, ktorá začala 1. apríla s trvaním do 20. apríla 2013, oslovuje Liga proti rakovine verejnosť rôznymi formami a nosičmi. Vďaka mnohým partnerom môže využiť širokú škálu komunikácie – od elektronických a printových médií, LCD obrazoviek, kín, vizuálov v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových spojoch, vlakových súpravách, až po komunikáciu v navštevovaných obchodných či zábavných centrách. Komunikáciu ku mladým ľuďom smeruje prostredníctvom  facebooku, youtube kanálu, či internetových portálov. Od tohto ročníka je komunikácia s verejnosťou posilnená aj cez novovytvorenú webovú stránku www.dennarcisov.sk, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie o zbierke, ale tiež informácie o použití  výnosov zbierky od roku 2010.

Význam Dňa narcisov
Liga proti rakovine používa finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom, výchovu, informovanosť a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov.
Vďaka minuloročnému výnosu Dňu narcisov mohla Liga proti rakovine zachovať objem poskytovanej pomoci a zároveň zrealizovať či podporiť aj nové projekty. K dlhodobým projektom, ktoré je možné realizovať i vďaka Dňu narcisov patria: v oblasti psychosociálnej pomoci – Centrá pomoci v Bratislave, Martine, Košiciach; poradenstvo vo forme Linky pomoci; Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach; Rekondičné a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorých sa v minulom roku zúčastnilo 800 pacientov; rozšírenie projektu psychologickej podpory pacientov /prostredníctvom bezplatných služieb psychológov/ v nemocniciach 17 miest Slovenska. V rámci výchovy, informovanosti a prevencie ide o projekt Onkologickej výchovy na 70 školách v rámci Slovenska, či edukačné prednášky pre žiakov a študentov v Centrách pomoci i priamo na školách.

(lpr)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*