Odovzdávanie Ceny Centrope 2015

Bratislava, Admin – Dňa 2. 9. 2015 sa bude na viedenskej radnici už po deviaty krát odovzdávať prestížna Cena nadácie Centrope, pod patronátom operného speváka Petra Dvorského.

Ocenené budú osobnosti , alebo kolektívy, či združenia, ktoré  výnimočným úsilím a prácou prispievajú k rozvoju regiónu.

    Centrope images              Centrope images 2

Ide najmä o aktivity, ktoré prispievajú k zintenzívneniu výmeny a budovania cezhraničnej kooperácie medzi regiónom „Vienna Region“ (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland) a susednými regiónmi v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku  a ktoré prispievajú rozvoju športu, kultúry, hospodárstva alebo sociálnej podpory regiónu Centrope.

Navrhovať možno jednotlivcov alebo inštitúcie z celého regiónu písomnou formou, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

  1. Meno navrhovanej osoby / kolektívu/
  2. Kontaktnú adresu a telefónne číslo
  3. Súhrn činností, za ktoré navrhujete osobnosť oceniť – max jedna str. A4/ uveďte aj časové obdobie, projekt musí byť už zrealizovaný)
  4. Meno a adresu navrhovateľa , príp. inštitúcie, ktorá navrhuje
  5. Telefónne číslo a mailovú adresu navrhovateľa pre prípadné ďalšie otázky

Cena nadácie Centrope : dotácia: 10 000 Eur

Cena Centrope je dotovaná sumou 10 000 Eur a udeľuje ju každoročne odborná porota, zložená z inštitúcií alebo osôb, za „mimoriadne výsledky v oblasti cezhraničnej práce v regióne“ .

Do  24. júla 2015 je možné podávať návrhy na Vašich nominantov na Cenu Centrope písomne na adrese:

BBotschaft der Slowakischen Republik
Armbrustergasse 24
1190 Wien

Alebo na e-mailovej adrese emb.vieden@mzv.sk

(Zdroj: PhDr. Alena Heribanová, Slowakisches Institut in Wien, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*