Ocenenie za príkladnú obnovu

Admin, 01.06.2012 - Slovensko má nepreberné množstvo historických pamiatok a prírodných krás. Niektoré z nich sú právom zaradené na listinu UNESCO, pretože patria  nielen k slovenskému, ale aj svetovému kultúrnemu dedičstvu.

O minulosti Slovenska však vela vypovedajú aj objekty, ktoré by ste na tomto zozname hľadali márne. Práve o nich sa hovorilo 31. mája 2012 v Informačnom centre v Svätom Jure pri vyhlasovaní výsledkov súťaže Ocenenie za príkladnú obnovu 2012.

V tomto roku nominovali do spomínanej súťaže desať objektov súkromného i verejného charakteru z viacerých miest a obcí Malokarpatského regiónu. Odborná porota  udelila 1. miesto  Kaplnke Panny Márie Snežnej v Modre. (Foto v prílohe). Svoj hlas mohli jednotlivým objektom dať aj občania prostredníctvom internetového hlasovania. Na základe hlasovania verejnosti sa víťazom stalo  Múzeu Molpír v Smoleniciach.
Diplomy a čestné uznanie poroty získali tvorcovia areálu Terra Parna v Suchej nad Parnou za príkladnú obnovu a začlenenie do krajiny, Vinohradníckého dom „U Šebov“ v Modre za príkladnú rozpracovanosť a dotiahnutie všetkých historických detailov a tvorcovia Vinotéky Regius vo Vajnoroch za príkladné skĺbenie histórie s moderným podnikateľským charakterom.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov sa zúčastnila podpredsedníčka BSK PhDr. Gabriella Németh, správca Nadácie Tatra banky Mgr. Marcel Zajac,  člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,  Mag. Herbert G. Pfeiffer a riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Ing. Miloš Blanárik,  historik umenia Mgr. Peter Kresánek, Ing. arch. Erika Horanská z AINovy a zástupcovia Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu.
Aj tohtoročné výsledky dokazujú, že sa  podarilo objaviť a obnoviť ďalšie poklady architektúry Malokarpatského regiónu reprezentované typickou architektúrou, urbanizmom vidieckych sídel, pomocou tradičných technik a technológií obnoviť a vytvoriť stavebné detaily charakteristické pre pôvodné historické objekty.
Hoci by sa mohlo zdať, že toto podujatie má iba lokálny charakter, jeho význam určite časom prerastie regionálne rámce. Doslova v každom kúte Slovenska nájdete objekty, ktoré si zaslúžia žiť novým životom. Je len na nás, aby sme pochopili ich význam a pomohli obnoviť ich pôvodný stav a tým aj kolorit a charakter krajiny.
(ol)

Kaplnka Panny Márie Snežnej, Modra

Múzeum Molpír, Smolenice

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*