Ocenenie Skvelý zamestnávateľ patrí Slovnaftu

Bratislava, Admin, 29. 4. 2014 - Via Bona aj tento rok priniesla to najlepšie, čo sa v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii udialo v uplynulom roku. Hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých odborníkov posudzovala 52 nominácií firiem, ktoré sa správajú férovo k zákazníkom,

poskytujú výborné podmienky pre svojich zamestnancov, podporujú životné prostredie alebo podporujú projekty pre zlepšenie spoločnosti na Slovensku. Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ má ambíciu vyzdvihnúť firmu s najlepšími projektmi a aktivitami zameranými na rovnosť príležitostí zamestnania, vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre zamestnancov, podporu vzdelávania a spokojnosti zamestnancov. Právom si tento rok odniesla ocenenie spoločnosť Slovnaft, a.s. za rok 2013.

Slovnaftáčik_Via Bona_odovzdanie ceny zm

V snahe uľahčiť ženám nástup späť do práce po rodičovskej dovolenke prišla rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú škôlku a detské jasle v blízkosti pracoviska. Zrekonštruovala staré nevyužívané priestory blízkeho učilišťa a zriadila Slovnaftáčik pre deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobenú otváraciu dobu pracovnému času zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch (anglický i maďarský) a zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, čím majú kvalitné služby za výhodnejšiu cenu.

Foto/archív Slovnaft: Ocenenie Via Bona Slovakia 2013 v kategórii „Skvelý zamestnávateľ“ za projekt firemnej škôlky Slovnaftáčik prebral riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Slovnaft, a.s., pán Ing. Anton Molnár.
(red)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*