Nestlé proti nezamestnanosti mladých v Európe

Admin, 15. 11. 2013 - Spoločnosť Nestlé na Slovensku a v Česku v rámci 3-ročného programu prijme do svojich závodov a centrál 240 mladých ľudí do 30 rokov. Súčasne umožní stáže a učňovský výcvik 300 vysokoškolským študentom, mladým absolventom a učňom. Ďalej podporí zamestnanosť formou

kariérneho poradenstva. Tréningové kurzy pre 25 členné skupiny pripravia na pohovory, s vypĺňaním životopisu a vyhľadávaním vhodných ponúk. Program Nestlé pre SR a ČR uviedol na tlačovej konferencii v Bratislave Martin Mittner, Country Manager Nestlé Slovensko.

Nestle IMG_8932 zm

Spustenie programu pre Slovensko a Česko sa konalo súbežne so slávnostným vyhlásením projektu Nestlé pre Európu, ktorý si dáva za cieľ do roku 2016 rôznymi nástrojmi vytvoriť v rámci celej EÚ až 20 000 nových pracovných miest pre mladých do 30 rokov. Nestlé bude naviac v súčinnosti s tisíckami svojich dodávateľov v celej Európe hľadať ďalšie možnosti uplatnenia v celom rade odborov: od výroby cez logistiku, až po služby a informačné technológie. Celoeurópsky program „Nestlé needs YOUth“ („Nestlé potrebuje mládež – Vás“) predstavil 15. novembra v Aténach Laurent Freixe, výkonný viceprezident Nestlé pre Európu na stretnutí s gréckym ministrom práce Giannisom Vroutsisom. Iniciatívu v Aténach podporili Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie a mládež, a Herman Van Rompuy, prezident Európskej rady.

Nestle IMG_9017 zm

„Nezamestnanosť mládeže je celoeurópsky i domáci problém, ktorý nemôže EÚ riešiť sama, a rovnako tak ani jednotlivé štáty. Podiel súkromného sektora má pre riešenie zásadný význam,“ uviedol Martin Mittner. „Nestlé ako popredná potravinárska firma je už tradične pevnou súčasťou domáceho potravinárskeho priemyslu. Špičkovú kvalitu výrobkov a našu konkurencieschopnosť zabezpečuje tím 2 800 zamestnancov v Česku a na Slovensku – od výrobných robotníkov, technikov a majstrov, po vysokoškolsky vzdelaných špecialistov rôznych profesií. Naše 3 výrobné závody v Olomouci, Holešove a Prievidzi a naši odborníci v pražskej a bratislavskej centrále tvoria pevnú základňu, o ktorej skúsenosti sa v našom projekte môžeme oprieť,“ dodal.

Nestle IMG_9018 zm

Trojročný program Nestlé sa opiera o 4 piliere – o priamy nábor a absolventské programy, podporu skúseností a zručností prostredníctvom učňovských programov a tréningových stáží, program podpory zamestnateľnosti formou kariérneho poradenstva a naviac o spoluprácu s externými partnermi a ostatnými firmami. „Chceme sa zamerať ako na vysokoškolákov, tak aj na učňov. Rozbehli sme pilotný program pre učňov v závode ZORA a prvých 12 absolventov v závode už pracuje. V ďalších rokoch rozšírime a podľa tohto modelu vypracujeme podobný projekt v Holešove a Prievidzi“, dodal Mittner.

(Seesame)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*