Nemecko je pre Slovákov stále populárnejšie

Admin, 10.12.2012 – Nemecko sa ako destinácia cestovného ruchu dostáva u slovenských návštevníkov čoraz viac do popredia. „V roku 2011 sme napočítali celkom 267 996 prenocovaní hostí pochádzajúcich zo Slovenska. To predstavuje nárast o 21,9 % v porovnaní

s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku, pričom od januára do septembra 2012 bol oproti minulému roku zaznamenaný nárast počtu prenocovaní o ďalších 13,7 %.“ vysvetľuje Karel Zelený, vedúci Nemeckej turistickej centrály pre Českú republiku a Slovensko.

Rozvíjajúci sa trh na Slovensku

Nemecko sa v roku 2011 umiestnilo v rebríčku zahraničných ciest Slovákov na 5. mieste. Do Nemecka tak bolo uskutočnených 385 000 ciest s dĺžkou pobytu najmenej jedného alebo viac prenocovaní. To zodpovedá 9% podielu na trhu.

Všeobecne, nezávisle na veku návštevníkov, je možné u Slovákov zaznamenať záujem o mestskú turistiku a cestovanie za účelom návštevy kultúrnych podujatí. Silný vzostup zaznamenal záujem o rodinnú dovolenku v Nemecku. Pre mladých Slovákov sú zaujímavé najmä cesty so športovým motívom spojené najčastejšie s lyžovaním alebo cyklistikou. Cesty sú často rezervované prostredníctvom internetu, z čoho bol zaznamenaný najväčší počet rezervácií u komplexných (zájazdov) alebo jednotlivých služieb. Najčastejšie bývajú prostredníctvom internetu rezervované predovšetkým letenky.

Slovensko patrí k rastúcim trhom Európy. Dôvodom celkového rastu hospodárstva krajiny je okrem dobrých údajov o exporte a pretrvávajúceho prílevu zahraničných investícií najmä vyššia spotreba domácností. Táto spotreba bude mať v budúcnosti pozitívny dopad na počet uskutočnených zahraničných ciest a bude tak viesť k celkovému nárastu v tejto oblasti, pričom sa očakáva percentuálny nárast ciest rekreačného charakteru.

(pr)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*