Národný pamätník olympionikov bude v Martine

Bratislava, Admin, 6. 11. 2013 -  Na Národnom cintoríne v Martine položili 6. novembra počas slávnostného aktu základný kameň Národného pamätníka olympionikov. Vďaka iniciatíve Slovenského olympijského výboru si Slováci budú môcť pripomenúť významných slovenských olympionikov

a vyjadriť im svoju úctu.  Slávnostný akt položenia základného kameňa Národného pamätníka olympionikov, na ktorom je uvedené „Národný pamätník olympionikov. Česť pamiatke tým, čo preslávili Slovensko” prebiehal sa účasti významných slovenských osobností zo športového a verejného života. Úvodného slova sa zhostil predseda kultúrnej komisie Slovenskej olympijskej akadémie Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD. „Národný cintorín v Martine je kultové miesto Slovenského národa a najlepší naši športovci tu majú oprávnené miesto. Našou povinnosťou je zveľadiť a rozvíjať odkaz popredných olympionikov,” uviedol Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD.

vizualizacia Narodneho pamatnika olympionikov podla navrhu Mojmira Vychodila

Predseda ZASK Juraj Blanár okrem iného uviedol: „Slováci si už 20 rokov budujú vlastnú štátnosť, ale zároveň uctievajú svoju históriu a olympijské hnutie je súčasť našej histórie.”
Na jeho slová nadviazal primátor mesta Martin, Andrej Hrnčiar, ktorý pripomenul rokovania o realizácii myšlienky zriadenia Národného pamätníka olympionikov, ktoré absolvoval pred časom na pôde Slovenského olympijského výboru: „Táto symbolika na Slovensku chýbala a národný cintorín v Martine je najlepšie miesto na umiestnenie tohto pamätníka.”
Viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller konštatoval: „Pre slovenskú olympijskú rodinu je toto historická chvíľa.” Pripomenul, že zo Slovenska vzišlo doteraz 79 olympijských medailistov, ktorí reprezentovali viaceré štátne útvary – Uhorsko, Československo a Slovenskú republiku, z ktorých už 24 nie je medzi nami.
Samotného aktu položenia základného kameňa Národného pamätníka olympionikov boli okrem dvoch účastníkov OH z Martina – atlétov Lucie Klocovej a Štefana Balošáka, prítomní aj dvaja naši dvojnásobní olympijskí víťazi vo vodnom slalome Michal Martikán a Elena Kaliská.
Je to veľká chvíľa pre olympionikov. Je to uctenie si športovcov, ktorí inšpirovali nielen nás, ale aj mládež,” povedal Michal Martikán pred niekoľkými desiatkami hostí.
„Zriadene pamätníka je skvelá myšlienka,” doplnila Elena Kaliská.
Predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny, ktorý posledné 3 roky neúnavne bojoval za realizáciu tejto myšlienky pripomenul, že v mnohých okolitých krajinách takéto pamätníky už majú a svojich olympijských medailistov si tam spoločnosť cení viac ako u nás.
Akt položenia základného kameňa Národného pamätníka olympionikov podporili aj generálny sekretár SOV Jozef Liba a predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč.
Návrh podoby Národného pamätníka olympionikov je výsledkom výtvarnej súťaže organizovanej Slovenským olympijským výborom. Víťazom súťaže sa stal Ing. Mojmír Vychodil z Bratislavy, ktorý sa tiež zúčastnil tohto aktu a vyjadril želanie nech počet slovenských olympijských medailistov stále rastie.
Dominantou návrhu pamätníka je päť žulových gúľ, symbolizujúcich päť olympijských kruhov a umiestnených na vyvýšenom čiernom podklade. Na čiernej podkladovej ploche sa predpokladá umiestenie zlatých, strieborných a bronzových dlaždíc s menami olympijských medailistov zo Slovenska.
Národný pamätník olympionikov bude situovaný hneď pri novom plánovanom vstupe do Národného cintorína v Martine.

O Slovenskom olympijskom výbore
Slovenský olympijský výbor (SOV) vznikol na ustanovujúcom zasadnutí 19. decembra 1992. SOV sa stal jedným z dvoch nástupcov Československého olympijského výboru (ČSOV). Jeho riadne uznanie za plnoprávneho člena medzinárodnej olympijskej rodiny schválilo 101. zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 24. septembra 1993 v Monte Carle.

Aktivity SOV stoja na dvoch kľúčových pilieroch. Na uchovávanie olympijského dedičstva a šírenie kľúčového posolstva je zameraný prvý pilier, ktorý sa aplikuje v praxi vďaka Programu výchovy športom a k športu a Programu olympijskej výchovy. Druhý pilier je Olympijská výnimočnosť – Športový program SOV. Jeho významná úloha je koordinácia športovej prípravy Slovenského olympijského tímu a príprava účasti na olympijských hrách a ďalších svetových a európskych olympijských podujatiach.

Medzi kľúčové projekty SOV patria Olympijské festivaly Slovenska, Olympijský odznak všestrannosti a Olympijský top tím Slovensko. Aktivity SOV sú širokospektrálne pre všetky vekové kategórie. Nadväzujú na poslanie SOV a sú vyjadrené v slogane „Sme jeden tím”.

SOV dlhodobo spolupracuje s 20 regionálnymi olympijskými klubmi, s mestami a obcami, vyššími územnými celkami, školami všetkých stupňov, so Slovenskou asociáciou športu na školách i so združením Jednota dôchodcov Slovenska. SOV si získava čoraz väčšiu priazeň dobrovoľníkov.
(PhDr. Ľubomír Souček, Foto: Vizualizácia/ Cohnwolfe)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*