Katolícky kňaz A. Srholec filantropom roka

Admin, 04.12.2012 - Slovensko pozná prvého filantropa roka. Je ním katolícky kňaz a salezián Anton Srholec známy svojou takmer 20-ročnou činnosťou zameranou na pomoc bezdomovcom. Fórum donorov vyhlásilo tohto charizmatického človeka za prvého

nositeľa tohto titulu symbolicky práve v 1. Deň filantropie v strednej Európe. Do rebríčka TOP FIREMNÝ  FILANTROP, ktorý ako jediný prináša dáta o darcovstve podnikov,  sa tento rok prihlásilo 19 firiem. Výška  finančného i nefinančného daru týchto spoločností, ktoré putovali v roku 2011 na podporu verejnoprospešných projektov dosiahla pritom celkovo takmer 7,2 mil eur.
Novinkou tohtoročného TOP firemného filantropa bola práve samostatná kategória FILANTROP, do ktorej mohli kandidátov nominovať nielen firmy, ale i zástupcovia neziskových organizácií, či ktokoľvek z verejnosti.  Cieľom bolo upozorniť na ľudí, ktorý svojou osobnou angažovanosťou a filantropiou prispievajú k zveľaďovaniu darcovstva a jeho kultúry na Slovensku.
„Filantropom roka sa stal človek, ktorý je nám všetkým príkladom a motiváciou, ako možno žiť a pracovať. Je to človek s veľkým Č, ktorý si vskutku zaslúži náš obdiv,“ povedala po jeho vyhlásení Lucia Faltinová, výkonná riaditeľka Fóra donorov a podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a pokračovala: „ Je to krásne zistenie, že filantropii sa u nás venuje čoraz viac ľudí bez ohľadu na vek, finančný status, profesiu, či miesto, kde žije.  Ocenenie Filantrop roka je možné práve vďaka týmto ľuďom, ktorí vytvárajú prostredie na rozvoj dobročinnosti, ale rovnako aj vďaka každému, kto si ich úsilie váži a vie ich náležite oceniť.“
Charitívny pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY, rímskokatolícky kňaz a salezián Dr. Anton Srholec na ocenenie reagoval takto: „Každému človeku je v jeho podstate prirodzené pomáhať a každý si pomoc zaslúži. Ak je niekto hladný, podáte mu čo i len kúsok chleba. Ak je špinavý, ponúknete mu možnosť sa umyť a ak je smädný, tak mu podáte pohár vody. Vytvoríte mu podmienky na trochu dôstojnejšiu existenciu, podmienky na to, aby mohol jednoducho žiť. Nie je to o statkoch, je to o postoji. Som rád, že môžem vytvoriť domov niekomu, kto to potrebuje a teší ma, že sú ľudia, ktorí to stále vedia aj oceniť.“

Porota sa rozhodla v tejto kategóri udeliť aj špeciálnu cenu, a to Matúšovi Čupkovi za mimoriadnu filantropickú angažovanosť v občianskom združení Zelená hliadka, ktorou ide príkladom mladej generácii, samospráve i obyvateľom hlavného mesta, ako aj Anne Bartalovej a Vlaste Pagáčovej za filantropické aktivity, ktorým sa nezištne venujú napriek ich zdravotnému postihnutiu.

„Obe dámy sa filantropii venujú i napriek svojmu zdravotnému hendikepu. Ani životom kladené prekážky ich neodradili od toho, aby radosť a lásku odovzdávali ďalej znevýhodneným spoluobčanom, ktorí to vskutku potrebujú,” hovorí člen poroty, MUDr. Milan Luknár, sám známy svojím humanizmom a filantropiou, ktoré venuje ťažko chorým pacientom.

Svojho ocenenia sa tento rok dočkali aj zamestnanci firiem pôsobiaci v oblasti filantropie. Možnosť nominovať svojich zástupcov v rámci tejto kategórie využilo 10 firiem  a neziskových organizácií. Cenu v kategórii zamestnanec- filantrop získala napokon Jana Štefániková zo spoločnosti Microsoft, ktorá sa do filantropických aktivít zapája vysoko nad rámec jej pracovných povinností vyplývajúcich z profesného zaradenie.
„ Naším zámerom bolo vytiahnuť z anonymity ľudí vo firmách, ktorí sú svojou zanietenosťou pre dobrú vec príkladom pre ostatných, dokážu nadchnúť a zmobilizovať svojich kolegov. V neposlednom rade zamestnancov, ktorí sa do charitatívnych, či verejnoprospešných dobrovoľníckych aktivít aj osobne zapájajú, a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie. Víťazka tejto kategórie naplnila tieto naše očakávania“, povedala Soňa Lexmanová, členka poroty a odborníčka na CSR projekty.
Víťazstvo v rebríčku TOP firemný filantrop si spomedzi 19 prihlásených spoločností v kategórii veľké firmy odniesol opätovne ako v minulom roku Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ktorý v roku 2011 venoval z vlastného rozpočtu na verejnoprospešné aktivity 2,2 milióna €. Najlepším darcom v kategórii stredných podnikov (do 250 zamestnancov) sa stala spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Prvú priečku spomedzi malých podnikov (do 50 zamestnancov) obsadila AXA d.s.s., a.s.  Prvenstvo v kategórii pomeru zisku a darov získala spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

(kp)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*