Hotelová sieť Orbis získala sieť 46 hotelov Accoru

Bratislava, Admin – Orbis, významná hotelová sieť v Poľsku, podpísala so svojím strategickým akcionárom Accor dohodu o prevzatí 46-tich hotelov v strednej Európe a uzavrela s ním licenčnú zmluvu. Vďaka tejto transakcii posilnil Orbis svoju pozíciu lídra v hotelovom a ubytovacom segmente v strednej Európe. Stal sa tak súčasne jediným udeľovateľom licencie zo všetkých značiek Accor-u v 16-tich krajinách regiónu. Celková výška ceny obchodu je 142.3 miliónov eur.

Orbis získal súčasnú sieť 46-tich hotelov Accor v 6-tich krajinách: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Všetky hotely sú prevádzkované pod značkami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Ibis a Ibis Budget. Z nich je už v priamej prevádzke 38 hotelov. Osem projektov je v rokovaní, pričom tri z nich budú v správe a zvyšných päť získa výhradné právo predaja. Až 76 % z týchto hotelov sa nachádza v hlavných mestách.

„Prevzatie operácií Accoru v strednej Európe je kľúčovým míľnikom pre Orbis. Transakcia dokonale zodpovedá našej stratégii, keďže širší vývoj v oblasti bol naším cieľom už nejakú dobu. Accor nás poveruje pôsobiť ako riadiaca platforma pre túto časť Európy,“ hovorí Gilles Claive, predseda správnej rady Orbisu. „Vnímame to ako veľké uznanie súvisiace s našimi predošlými úspechmi,“ dodáva.

Hotelova siet Orbis 1

Dohoda medzi Orbisom a Accorom bola uzavretá 7. januára 2015. V ten istý deň podpísal Orbis s Accorom licenčnú zmluvu, ktorá oprávňuje Orbis Group zabezpečovať až do roku 2035 (vrátane) hoteliérske služby pod značkami spoločnosti Accor v 16 krajinách: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Orbis Group vďaka tomuto kroku získala niekoľkoročnú exkluzivitu v danej oblasti.

Hotelova siet Orbis 3

Vstup na uvedené perspektívne trhy poskytuje Orbisu veľkú príležitosť pre robustnejší rast a rozšírenie ponuky. „Vďaka tejto transakcii zaznamenáme výrazný nárast obchodu. Celkový počet našich hotelov presiahne stovku a budeme môcť rozvíjať podnikanie v spomínaných 16 krajinách. Výrazne tak posilníme našu vedúcu pozíciu kľúčového prevádzkovateľa hotelov v strednej Európe,“ hovorí Gilles Claive. „Získavame zdravú sieť, ktorá sa nachádza predovšetkým v hlavných mestách. Orbis už má skvelý tím ľudí pracujúci v medzinárodnom prostredí a má rozsiahle znalosti o regióne strednej Európy. Som presvedčený, že aj Orbis, aj subjekty pôsobiace na týchto trhoch, budú mať úžitok zo vzájomnej spolupráce,“ uzatvára svoje vízie Claive.

Stratégia Orbisu sa zameriava na posilnenie svojho vedúceho postavenia v regióne prostredníctvom ďalšieho rozvoja a vynikajúcej kvality prevádzok vo svojich hoteloch. Skupina urýchli svoju expanziu predovšetkým prostredníctvom riadenia a výhradného práva predaja s oportunistickým využitím vlastníctva.

K dnešnému dňu má Orbis Group viac ako 100 hotelov pôsobiacich v 8-mich krajinách centrálnej Európy.

(Zdroj: Katarína Gudiaková, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*