Dobrovoľníci zo Samsungu skrášlili areál v Bošanoch

Admin, 03.06.2012 - Zamestnanci slovenskej pobočky spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak upravili v závere mája areál Krízového strediska v Bošanoch, ktoré je v pôsobnosti neziskovej organizácie Orchidea.

11 dobrovoľníkov, zamestnancov Samsungu, upravilo terén zariadenia núdzového bývania. Vysadili nové stromy a kríky, aby spríjemnili prostredie jeho dočasných obyvateľov. Okrem nemateriálnej pomoci zamestnanci priniesli aj náradie, oblečenie a sladkosti deťom, ktoré v súčasnosti bývajú so svojimi matkami v tomto zariadení. Do prác sa zapojili aj mamičky, ktoré túto pomoc ocenili.

Na sklonku minulého roka podpísali Samsung a Orchidea spoluprácu, v ktorej sa spoločnosť zaviazala neziskovú organizáciu podporovať tri roky. Celková suma podpory je vo výške 52 000 eur. Z tejto sumy poputuje 40 000 eur na účet neziskovej organizácie a 12 000 eur daruje Samsung vo forme svojich produktov. Dobrovoľnícky deň je tak nemateriálnou pomocou nad rámec spolupráce, ktorú však zamestnanci robia nezištne.

Hope for Youth
Spoločnosť Samsung začala v roku 2011 globálny program Hope for Youth, aby upozornila na celosvetovú potrebu vzdelávania a starostlivosti o deti a mládež. Tento program obhajuje záujmy detí a mládeže prostredníctvom poskytovaných finančných prostriedkov, vlastných výrobkov a technológií Samsung, ale aj znalostí a dobrovoľníckych služieb zamestnancov. Doteraz tvorili CSR programy Samsungu skôr uzavreté, jednotlivé aktivity. Napríklad za rok 2009 realizoval Samsung globálne celkom 143 programov, pričom takmer tri štvrtiny z nich boli jednorazové akcie. Program Hope for Youth tento trend mení. Hope for Youth sa zameriava na problematiku detských ochorení a prístupu detí k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Jeho hlavným poslaním je využiť inovácie, ktoré spoločnosť Samsung vytvára, aby existovala šanca na zmenu pohnutých ľudských osudov, na ochranu planéty a na vytvorenie príležitostí, ktoré zlepšia kvalitu života mnohých ľudí. Na dosiahnutie týchto cieľov nadväzuje Samsung spoluprácu s kľúčovými miestnymi neziskovými organizáciami. V prípade Slovenska ide o neziskovú organizáciu Orchidea. Súčasťou novej koncepcie CSR aktivít Samsung je zapojenie zamestnancov na dobrovoľnej báze. Cieľom je využiť znalosti, jedinečné zručnosti a schopnosti zamestnancov spoločnosti Samsung z rôznych oblastí, či už profesionálnych, športových alebo záujmových, na vyškolenie zamestnancov a detí z Orchidey (ako napríklad MS Office, účtovníctvo, nové technológie), alebo športových aktivít.

Program Hope for Youth prebieha aj v Čechách, kde Samsung spolupracuje a podporuje združenie SOS detské vesničky už od roku 2006. V roku 2011, rovnako ako na Slovensku, podpísali generálne partnerstvo na tri roky.
(tk)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*