ČERVENÝ NOS Clowndoctors uzavrel partnerstvo pre seniorský program

Bratislava, Admin – Profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors navštevujú pravidelne najmä hospitalizované deti, známi sú aj svojimi návštevami v seniorských zariadeniach a na geriatrických oddeleniach nemocníc. Občianske združenie uzavrelo partnerstvo so spoločnosťou Dr. Max, ktorá podporuje jeho aktivity zamerané práve na tieto návštevy.

KLAUNSKÉ NÁVŠTEVY MAJÚ VZBUDIŤ V SENIOROCH SPOMIENKY AJ CHUŤ K ŽIVOTU

Program Smiech nepozná vek – teda klauniády pre skôr narodených majú priniesť ľuďom vo vyššom veku, často osamelým v liečebných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb potešenie, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných dní. Zdravotní klauni môžu vďaka pestrosti svojich pováh a charakterov, rovnako aj svojho repertoáru tém a pesničiek, povzbudiť v starších ľuďoch chuť k citovým prejavom. Nenásilne ich nútia pracovať s pamäťou, príjemnými spomienkami a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite.

Profesionálni zdravotní klauni, pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení na túto prácu, poznajú znaky a úskalia diagnóz, často sa vyskytujúcich v tomto veku. Klauni prispôsobujú svoj prejav a misiu danému stavu či charakteru postihnutia klienta. Ku každému seniorovi pristupujú s úctou a empaticky, no zároveň sa snažia vytvárať vtipné situácie, pretože humor je potrebný aj vo vyššom veku.

NÁJSŤ PARTNERA NA PODPORU SENIORSKÝCH PROJEKTOV NIE JE ĽAHKÉ

Seniori sú, žiaľ, na pokraji záujmu spoločnosti, napriek tomu, že pre ňu urobili vo svojom produktívnom živote veľmi veľa,” hovorí Katarína Turčanová, riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. “Témy seniorských projektov nie sú pre podporovateľov tak atraktívne ako napríklad choré deti. O to viac si vážime, že sa nám podarilo nájsť dlhodobého partnera na podporu tohto dôležitého a prínosného programu.”

Počas posledných mesiacov tohto roka sa vďaka finančnej podpore spoločnosti Dr. Max podarilo zrealizovať viac ako 80 klaunských návštev v seniorských zariadeniach a ďalšia spolupráca je už naplánovaná. „Profesionálna starostlivosť o zdravie pacientov je jedna z našich základných hodnôt, na ktorej staviame a s akou pristupujeme aj k práci v lekárňach. Seniori si zaslúžia našu mimoriadnu úctu a mali by sme im venovať dostatočnú pozornosť a opateru. Preto nás nesmierne teší a vážime si, že prostredníctvom programu Smiech nepozná vek môžeme prispieť k starostlivosti o starších ľudí, aj za bránami lekární,“ vysvetľuje Andrej Križan, komerčný riaditeľ Dr.Max.

Okrem finančnej podpory má nové partnerstvo aj osvetový rozmer orientovaný na širokú verejnosť. V spolupráci so spoločnosťou Dr. Max pripravili zdravotní klauni vtipné videá zamerané na prevenciu častých chorôb. Ich pridanou hodnotou bude napríklad osveta v oblasti hygieny rúk či aktívneho životného štýlu. Na obrazovkách v lekárňach Dr. Max a zverejnené na internete budú od roku 2019.

(Zdroj: Martina Dobšinská Novomestská, ČERVENÝ NOS Clowndoctors; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*