AVON proti domácemu násiliu

Admin, 25. 11. 2013 - Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu viac ako 5 rokov pomáha obetiam domáceho násilia na Slovensku a snaží sa im ukázať cestu z ťažkej životnej situácie, a tak zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. Aj vďaka 25. novembru, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti násiliu

páchanom na ženách, si každoročne pripomíname dôležitosť problematiky domáceho násilia páchaného na ženách.

AVON naramok odhodlania

Charitatívny projekt AVON proti domácemu násiliu vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je ukázať mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce uvedená spoločnosť aj naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách. V rámci projektu AVON proti domácemu násiliu, spoločnosť AVON Cosmetics uskutočnila už mnoho prospešných aktivít. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na aktivity a projekty zamerané na boj proti domácemu násiliu na Slovensku. Napĺňať ciele projektu pomáha tiež jeho ambasádorka – Daniela Peštová.

Tento rok sa AVON rozhodol rozšíriť podporu aj o projekt zameraný na ženy, obete domáceho násilia. Od mája 2013 tak realizuje projekt podpory krízového centra zameraného na obete domáceho násilia pod záštitou neziskovej organizácie Áno pre život. Hlavným poslaním krízového centra je poskytnúť týmto ženám v čase krízovej intervencie bezpečie a utajenosť. Súčasťou služieb poskytovaných obetiam domáceho násilia v krízovom centre sú okrem bezpečného a utajeného ubytovania aj odborná pomoc psychológa a právnika, asistencia, poskytnutie stravy a iné súvisiace aktivity.

Súčasne pokračuje spoločnosť AVON aj v projekte vzdelávania o domácom násilí pre stredné školy, ktorý sa momentálne zameral na Trenčiansky kraj. Projekt zahŕňa sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky a následne prebiehajú workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne. Workshopy sú určené pre študentov a študentky tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Prebiehajú pod vedením expertiek a expertov z Aliancie žien Slovenska, organizácie, ktorá je odborný garant a partner projektu AVON proti domácemu násiliu a je v tejto problematike jednou z najaktívnejších, najznámejších a odborne najsilnejších.

AVON Daniela KNIHA_M

Súčasťou projektu AVON proti domácemu násiliu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálnych symbolov „Odhodlania“. Najnovším symbolom projektu AVON proti domácemu násiliu je Náramok odhodlania.
Od vzniku projektu sa podarilo vyzbierať viac ako 70 000 EUR, ktoré boli venované na personálnu a technickú prevádzku SOS linky Aliancie žien Slovenska, na tlač edukatívnych materiálov a na projekt vzdelávania pre študentky a študentky a študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorý AVON realizuje v spolupráci s Alianciou žien Slovenska.

(Kateryna Matušková)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*