Lúčničiari zaspievali v detskom kardiocentre na bratislavských Kramároch

Bratislava, Admin – Dnes popoludní zazneli na Kardiochirurgickom oddelení Detského kardiocentra na bratislavských Kramároch krásne vianočné koledy v podaní speváckeho zboru Lúčnica, ktorý budúci rok oslávi 70. výročie svojho založenia.

Trinásť spevákov s manažérkou speváckeho zboru Lindou Berlinovou (v strede) zaspievalo svojou vyspelou speváckou technikou a hlasovou kultúrou viacero piesní s vianočnou tematikou – Adeste fideles, Búvaj dieťa krásne, Dobrý pastier sa narodil, Povedzte nám pastuškovia. Poslednú pieseň od Franza Xavera Grubera Tichá noc si spoločne zanôtili aj s prítomnými hosťami a zdravotným personálom.  

Umelecká vedúca a dirigentka speváckeho zboru Lúčnica Elena Matušová (vľavo)  je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor zborové dirigovanie. Už počas štúdií pracovala ako asistentka dirigenta, od roku 1998 ako dirigentka a od sezóny 2003/2004 prevzala post umeleckej vedúcej a dirigentky Speváckeho zboru Lúčnica. S týmto telesom absolvovala stovky koncertov na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch na Slovensku a v zahraničí.

Najväčšia pozornosť sa v rámci slávnostného hudobného podujatia upierala na deti, ktoré sú na tomto oddelení spolu so svojimi rodičmi. Mnohé z nich majú závažné vrodené srdcové chyby, ktoré na Kardiochirurgickom oddelení Detského kardiocentra NÚSCH a.s. na bratislavských Kramároch vedia  úspešne operovať a liečiť.

Kardiochirurgické oddelenie Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, a.s. sa nachádza v nemocničnej časti budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Kardiochirurgické oddelenie je poskytuje nepretržité komplexné služby v rámci predoperačnej prípravy, operačnej liečby a intermediárnej pooperačnej starostlivosti o pacientov s vrodenými a získanými srdcovými chybami. Primárom kardiochirurgického oddelenia je MUDr. Matej Nosáľ, PhD. Oddelenie zabezpečuje konziliárne vyšetrenia a operačné výkony srdcovo-cievneho zamerania pre ostatné pracoviská Detskej fakultnej nemocnice i mimo nej. Na uvedenom oddelení sa realizuje široká škála náročných kardiochirurgických operácií s použitím mimotelového obehu (ECC) alebo bez použitia mimotelového obehu (non ECC) Pri zákrokoch  s použitím mimotelového obehu sa operácia vykonáva na otvorenom srdci. Krv je odvádzaná a privádzaná do tela pacienta pomocou prístroja na mimotelový obeh, ktorý takto počas operácie nahrádza funkciu krvného obehu a pľúc. Pri operáciách bez použitia mimotelového obehu sa zväčša jedná o operácie na zatvorenom srdci bez nutnosti otvárania srdcových dutín, alebo operácie v hrudnej dutine a medzihrudí (mediastíne).  V spolupráci s transplantačnými centrami SR rozvíja kardiochirurgické oddelenie aj odberový program chlopňových allograftov. Tiež participuje na školení chirurgov v rámci predatestačnej prípravy z kardiochirurgie.

Na slávnostnom hudobnom predstavení privítal primár Kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH MUDr. Matej Nosáľ (vľavo) viacerých hostí. Medzi prítomnými nechýbal ani bratislavský arcibiskup metropolita J. E. Mons. Stanislav Zvolenský (v strede), kňaz Robert Masicza zo Štvrtku na Ostrove (vpravo)  a iné osobnosti verejného života.

Bratislavský arcibiskup metropolita J. E. Mons. Stanislav Zvolenský sa zmienil v príhovore o láske, ktorá nám všetkým dáva v živote zmysel a rodičom poďakoval za preukázanú lásku, akú dávajú svojim chorým deťom. V závere podujatia udelil svoje apoštolské požehnanie prítomným hosťom a detičkám dal krížik na čielka.

Špičkového odborníka na transplantácie primára Kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra MUDr. Mateja Nosáľa (46) dobre pozná slovenská verejnosť najmä vďaka prvej transplantácii desaťtýždňového bábätka, ktorú úspešne zrealizoval ešte v roku 2009.

Umelecká vedúca a dirigentka speváckeho zboru Lúčnica Elena Matušová (vľavo) so záujmom počúvala odborný výklad primára MUDr. Mateja Nosáľa o trojrozmernej tlačiarni, ktorú vďaka trojdimenzionálnemu objektu (tzv. priestorovým výtlačkom) využívajú na oddelení pri transplantáciách.

Veľké poďakovanie patrí Lúčničiarom, ktorí venovali okrem svojho koncertu prítomným rodičom detí krásne červené srdiečka a svoje naspievané CD.

Na vianočnej akcii nemohli chýbať ani zdravotné sestričky, ktoré majú veľký podiel na uzdravovaní svojich malých pacientov. Zmysluplná vianočná akcia sa podarila a nám v redakcii neostáva nič iné, iba pripojiť  sa k vinšom, aby sa detičky čím skôr vrátili zdravé domov.

 (Text a foto: Valéria Nagyová)

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. V článkoch na portáloch | Nadácia Šťastné srdcia

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*