Vysielanie aktuálnej dopravnej situácie cez kanál FM RDS

Admin, 29. 05. 2013 - Garmin ako prvá a zatiaľ jediná značka na Slovensku prináša vysielanie aktuálnej dopravnej situácie prostredníctvom FM RDS kanálu. „S potešením oznamujeme, že TMC vysielanie je teraz dostupné aj pre vodičov na Slovensku. Ide o jednoduché a veľmi praktické riešenie,

ktoré informuje o aktuálnom stave premávky . Táto služba, ktorá je v západoeurópskych krajinách už štandardom, umožní  slovenským vodičom dostať sa  do cieľa rýchlejšie a bezpečnejšie.  Po skúšobnej prevádzke, ktorá sa začala už v roku 2012, spúšťame pre zákazníkov značky Garmin aj verejne už koncom mája“ hovorí Peter Palarec, technický riaditeľ Slovenskej distribúcie Garmin.

nuvi3597_CF3000

Čo je to RDS TMC ?
TMC je systém vysielania nehlasových dopravných  správ na krátkych vlnách FM priamo do navigačného zariadenia.  Navigácia kódovanú informáciu spracuje , zobrazí dopravné obmedzenia, priepustnosť cesty, prípadne zdržanie a navrhne alternatívnu trasu pre obchádzku. Výhodou oproti klasickým dopravným správam je, že informáciu vodič nemôže prepočuť, navigácia ju vyhodnotí a okamžite navrhne optimálne riešenie. Vodič tak má aktuálny prehľad o situácii na cestách. Dopravné informácie šírené prostredníctvom RDS-TMC vodiča zbytočne nevyrušujú, pretože sa mu zobrazujú len tie, ktoré sa týkajú jeho aktuálnej trasy alebo najbližšieho okolia.

nuvi150T_LF_2400

Aké dopravné informácie sú vysielané ?
Základom dopravných informačných služieb je neustály monitoring situácie na všetkých dôležitých cestách celej Slovenskej republiky, hlavných mestských komunikáciách v Bratislave a ostatných veľkých mestách Slovenska. Informácie z rozsiahlych profesionálnych flotíl vozidiel, ktoré prejdú po slovenských cestách desaťtisíce kilometrov denne sú doplňované o informácie z portálu Slovenskej správy ciest a ďalších verejných zdrojov.

traffic_fialova1800_1200

Kto a ako vysiela tieto správy ?
Poskytovateľom služby je Česká firma CE-Traffic, ktorá TMC vysielanie úspešne prevádzkuje aj v Českej Republike a v Poľsku. Signál je šírený po celom území Slovenskej republiky prostredníctvom kvalitnej vysielacej siete FUN Rádia.

nuvi2597_CFmax

Kto môže správy prijímať ?
Dopravné vysielanie TMC môžu prijímať navigácie Garmin z modelovej rady 2013. Prémiová služba TMC je bezplatnou súčasťou vybratých zariadení. Balenia budú označené nálepkou „+ Slovakia Traffic“. Používatelia starších navigátorov Garmin si môžu túto službu zakúpiť formou ročného predplatného alebo si môžu v akciovej cene zakúpiť nový TMC prijímač(napájací kábel) s doživotným predplatným prémiového vysielania pre celú Európu vrátane Slovenska.
(bušovský)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*