Spoločnosť P3 v r. 2013 posilnila aktivity v logistickom developmente

Bratislava 24. 4. 2014 – PointPark Properties (P3), špecializovaný investor, developer a správca priemyselných nehnuteľností, v roku 2013 posilnil svoje aktivity v oblasti logistického developmentu, vrátane špekulatívnej výstavby, v reakcii na nedostatok

nových developerských projektov v celej Európe, predovšetkým však na stredoeurópskych trhoch, hlavne v Českej republike a v Poľsku. Už i tak vysoká miera obsadenosti areálov P3 ďalej vzrástla a v dôsledku toho vykazuje objem novouzatvorených nájomných zmlúv, v porovnaní s mimoriadne dobrými výsledkami v roku 2012, mierny pokles.

PointPark Bratislava _2

Ian Worboys, generálny riaditeľ P3, uviedol: „Minulý rok bol v oblasti developmentu pomerne hektický. Na piatich miestach v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku sme spustili šesť stavebných projektov na mieru. Po prvý krát od finančnej krízy sme taktiež realizovali špekulatívnu výstavbu. Ekonomická aktivita sa jednoznačne zvyšuje a predstavuje hnaciu silu dopytu po moderných a udržateľných logistických priestoroch. Spoločnosť P3 je vďaka nedávnej investícii zo strany svojich nových majiteľov – TPG a Ivanhoé Cambridge – pripravená patrične využiť toto trhové oživenie a expandovať na rôznych trhoch.“

PointPark Bratislava _1

V roku 2013 spoločnosť P3 realizovala nové nájomné transakcie v objeme presahujúcom 460 000 m², vrátane šiestich nových projektov na mieru, pričom viac než 60 % z nich bolo realizovaných v strednej Európe. Priemerná obsadenosť v rámci portfólia spoločnosti vzrástla na viac ako 89 % (pre porovnanie: na začiatku roku 2013 predstavovala 87 %).

PointPark Zilina _2

Prehľad uzatvorených nájmov P3 v roku 2013 podľa typu (m²)
Nové dlhodobé nájmy: 124 404
(vrátane budúcich nájmov)
Nové krátkodobé nájmy: 10 717
Predĺženie nájmov: 252 812
Uzatvorené nájmy v existujúcich budovách: 387 933
V roku 2013 nová výstavba 80 273
Celkovo: 468 206

Najaktívnejšie nájomné trhy P3 v roku 2013 (objem kontraktov celkovo v m²)
Česká republika 194 479
Francúzsko 96 959
Poľsko 66 080
Holandsko 49 765
Pozn.: Vrátane novej výstavby spustenej v roku 2013

Z hľadiska uzatvorených nájmov bola Česká republika v roku 2013 pre spoločnosť P3 vôbec najväčším európskym trhom a v oblasti celkovej prenajatej plochy tretím najväčším trhom po Francúzsku a Nemecku. Najväčším minuloročným kontraktom bolo rozšírenie prenajatej plochy o 46 164 m² zo strany českej logistickej firmy HOPI v logistickom parku PointPark Prague D1, po ňom nasledovala zmluva na predĺženie nájmu priestorov s veľkosťou 41 140 m² o pätnásť rokov v holandskom parku Waddinxveen s distribútorom ovocia, spoločnosťou Univeg. Najväčším novým nájmom v roku 2013 bola dlhodobá nájomná zmluva s globálnym poskytovateľom logistických služieb, spoločnosťou Dachser, na 30 420 m² v parku Savigny II vo francúzskom Burgundsku.

Miera obsadenosti v roku 2013 vzrástla na väčšine trhov spoločnosti P3 a presiahla 90 % vo všetkých krajinách, s výnimkou Francúzska a Španielska. Vo Francúzsku však v minulom roku došlo k výraznému oživeniu, v dôsledku čoho miera obsadenosti vzrástla zo 70 % na 77 %. Španielsko predstavuje jediný trh, ktorý v oblasti celkovej prenajatej plochy v priebehu roka zaznamenal pokles, čo vypovedá o neľahkých ekonomických podmienkach v tejto krajine.

Dva zo šiestich projektov na mieru, ktoré spoločnosť P3 spustila v roku 2013, boli v priebehu roka taktiež dokončené:

• V logistickom parku PointPark Prague D1 vybudovala spoločnosť P3 pre firmu Yusen Logistics distribučné centrum s veľkosťou 19 868 m², kde bol aplikovaný rad inovatívnych, energeticky úsporných stavebných prvkov.
• V rámci bratislavského letiska bol postavený distribučný hub s veľkosťou 4 020 m² pre spoločnosť DHL Express.
• V septembri 2013 začala výstavba distribučného hubu podobnej veľkosti pre DHL Express v logistickom parku PointPark Prague D8. Tento projekt bude dokončený v apríli tohto roka.
• V logistickom parku PointPark Prague D1 sa stavia hala na mieru s veľkosťou 20 150 m², ktorú bude z veľkej časti využívať spoločnosť Mountfield, predajca záhradnej techniky a nábytku.
• Na začiatku februára tohto roka bola dokončená výstavba priestorov s veľkosťou 26 743 m² v areáli PointPark Poznaň, z ktorých väčšina slúži ako ďalšie priestorové kapacity pre výrobu spoločnosti PF Logo Express.
• V rámci areálu PointPark Žilina stavia spoločnosť P3 skladovú a distribučnú halu s veľkosťou 6 000 m². Tieto priestory bude z časti využívať poskytovateľ logistických služieb Geis Group, pričom zvyšná časť je stavaná špekulatívne. Výstavba bude dokončená v tomto štvrťroku.

PointPark Zilina_1

Vďaka akvizícii P3 spoločnosťami TPG a Ivanhoé Cambridge došlo k zmene obchodného modelu, P3 tak teraz bude môcť využiť meniace sa prostredie v oblasti logistiky, ktoré je ovplyvnené nárastom obchodovania cez internet. Stále viac totiž rastie dopyt po veľkých distribučných centrách s vybavením pre realizáciu veľkého objemu zásielok ku konečnému spotrebiteľovi a taktiež dopyt po menších lokálnych logistických centrách v blízkosti miest.

„P3 teraz, ako investor, disponuje výrazne väčším kapitálom a možnosťou vyberať si také aktíva, ktoré najlepšie zodpovedajú meniacim sa požiadavkám trhu. V rámci Európy preto plánujeme niekoľko ďalších akvizícií,“ dodáva Ian Worboys.

(ks)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*