Spoločnosť DACHSER rastie v regióne juhovýchodnej Európy

Iveta Šurganová Regional Finance Manager South East Europe a Roman Stoličný Regional Manager South East Europe

BRATISLAVA/ADMIN – Spoločnosť DACHSER zvýšila svoje nekonsolidované čisté príjmy za rok 2021 v regióne juhovýchodnej Európy o 28 %. Po lockdownoch v roku 2020 sa tak spoločnosť DACHSER vracia k svojmu dynamickému rastu. Za pozitívnym výsledkom stojí predovšetkým väčší počet zásielok a tonáž a taktiež zmena cien. Tonáž sa v regióne zvýšila o viac ako 13 %.

Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v bratislavskom hoteli Crowne Plaza predstavili novinárom vedúci manažéri spoločnosti Dachser Slovakia hospodárske výsledky za rok 2021 a rozvojové plány pre ďalšie obdobie, ktoré súvisia najmä s posilňovaním prepravnej siete spoločnosti v juhovýchodnej Európe.

Niet pochýb o tom, že rok 2021 priniesol mnoho výziev. Či už ide o pokračujúce výzvy, ako je Brexit alebo pandémia, alebo narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. To všetko vyvolalo veľkú neistotu. „Sme veľmi radi, že sme v tejto extrémnej situácii dokázali našim zákazníkom ponúknuť logistické riešenia šité na mieru a zachovať tak pre nás veľmi dôležitý vysoký štandard kvality služieb. Rok 2021 bol pre nás mimoriadne náročný, ale jednoznačne veľmi úspešný. Aby sme tento úspech mohli dosiahnuť aj v neobvyklých podmienkach, museli naši ľudia podať obrovský výkon,“ hovorí Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu.

Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu.

V regióne juhovýchodnej Európy, ktorý zahŕňa Maďarsko, Slovensko a Rumunsko, vzrástli tržby spoločnosti DACHSER v roku 2021 o viac ako 28 %. Ak ide o samotnú spoločnosť DACHSER Slovakia, v roku 2021 sa jej obrat zvýšil o 20 %.

 „V rámci divízie Európska logistika sme na Slovensku prepravili 686 700 zásielok, čo znamená medziročný nárast ich počtu o viac ako desať percent. Celkový počet zamestnancov na Slovensku sa tiež medziročne zvýšil na 207 (k 31. decembru 2021). V obchodnej oblasti Air & Sea Logistics spoločnosti DACHSER Slovakia došlo k miernemu poklesu počtu zásielok prepravených námornou/leteckou dopravou,” hovorí Iveta Šurganová, regionálna finančná manažérka spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu.

Iveta Šurganová, regionálna finančná manažérka spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu a Marián Miček, manažér spoločnosti pre leteckú a námornú logistiku.

Rast sme zaznamenali aj v Maďarsku a Rumunsku. V európskej logistickej divízii v Rumunsku sa celková ročná tonáž zásielok zvýšila z viac ako 132 tisíc ton v roku 2020 na necelých 140 tisíc ton v roku 2021 a v Maďarsku z 375 tisíc ton ročne na 430 tisíc ton prepraveného tovaru,” dopĺňa Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu. V Maďarsku tieto čísla vzrástli aj v divízii Food Logistics a v ​​divízii Air and Sea Logistics. Letecká a námorná logistika mala veľmi pozitívny vplyv na celkové maďarské výsledky,”uviedol na tlačovej konferencii Marián Miček, manažér spoločnosti pre leteckú a námornú logistiku.

Marián Miček, manažér spoločnosti DACHSER Slovakia pre leteckú a námornú logistiku.

Vývoj obchodu v regióne

Strategické rozhodnutia o ďalšom rozvoji a expanzii spoločnosti DACHSER v regióne juhovýchodnej Európy v nasledujúcich rokoch sú jasné. Sú v súlade s megatrendmi v logistike, ako je agilita − schopnosť prispôsobiť sa rýchlo prichádzajúcim zmenám, splnenie dynamicky rastúcich očakávaní klientov s ohľadom na zmeny v dodávateľských reťazcoch, využitie digitalizácie ako nástroja na uvoľnenie nového potenciálu spoločnosti a udržateľný rast so znížením emisií CO2. Pri takto ambicióznom pláne sú kľúčom k úspechu ľudia a spoločné úsilie spoločnosti DACHSER. Preto sa stratégia, ktorú si spoločnosť DACHSER stanovila ako prioritu, bude v nadchádzajúcom roku ďalej rozvíjať, a to popri početných novinkách v jednotlivých regiónoch: „V celom regióne sa zameriame na udržanie vysokej kvality dopravných služieb, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a ich prípravu na budúcnosť. Veľmi dôležitá je pre nás aj digitalizácia procesov a rozvoj zmluvnej logistiky, ktorá podporuje dokonalé využitie celoeurópskej dopravnej siete zberných služieb,” vysvetľuje Roman Stoličný.

Spoločnosť DACHSER aktívne reaguje na zmeny v dodávateľských reťazcoch, optimalizuje regionálne riadenie a investuje do rozvoja prepravnej siete, aby mohla poskytovať ešte kvalitnejšie a efektívnejšie riešenie pre potreby svojich zákazníkov. V Rumunsku budú v roku 2022 otvorené nové pobočky v Brašove a Arade a plánuje sa zásadná rekonštrukcia pobočky v Bukurešti. Prepojenie s medzinárodnou sieťou bude zabezpečené aj vďaka kontajnerovým linkám, ktoré umožnia využitie kapacít na prepravu voľne loženého tovaru. V Maďarsku plánujeme tiež významné rozšírenie pobočky v Pilisvörösváre, kde bude investovaných päť miliónov EUR. Na Slovensku rozšírime pobočku v Košiciach. To všetko je samozrejme sprevádzané vytvorením a prepojením ďalších liniek tak, aby boli posilnené denné spoje a zaistené plynulé napojenie na medzinárodnú sieť, ” dodáva Roman Stoličný.

Vďaka novému spôsobu riadenia regiónu budú zaistené jednotné štandardy, jasné a silné štruktúry, transparentnosť a jednotný prístup k rozvoju regiónu. Čo potvrdzuje naše správne smerovanie k agilnej spoločnosti. Služby budú centralizované, maximálne digitalizované a zníži sa administratívna záťaž jednotlivých krajín. Pripravujeme tak región juhovýchodnej Európy na ďalší regionálny a obchodný rozvoj,” uzatvára Iveta Šurganová.

V živej diskusii na tlačovej konferencii hovorili manažéri spoločnosti aj o dlhodobom rozvoji ľudského potenciálu vo firme, v ktorej si dávajú záležať práve na strategickom budovaní svojej značky. Vidieť to napríklad aj v jasnej metodike odmeňovania zamestnancov, dovzdelávaní pracovníkov, o kompetenčných matriciach, o vytváraní prostredia, v ktorom sa zamestnanci majú citiť dobre a tiež o ambasádorských programoch, ktoré pre nich pripravujú. Jedným z nich je aj ponuka pre zamestnancov chodiť čítať rozprávky nevidiacim deťom, ktoré sa stretlo vo firme s veľkou pozitívnou odozvou. 

(Zdroj: Martin Štiglinc, Dachser Slovakia; Anna Palfiová, Crest Communications; Foto: Crest Communications a Dachser; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*