Oranžový prepravca sa drží v zelených číslach

Spoločnosť Gebrüder Weiss dosiahla v roku 2018 predbežný čistý obrat vo výške 1,67 miliardy eur. (Zdroj: Spoločnosť Gebrüder Weiss)

Bratislava, Admin – Vzhľadom na stabilnú hospodársku situáciu dosiahla spoločnosť Gebrüder Weiss v minulom obchodnom roku predbežný čistý obrat vo výške 1,67 miliardy eur. To zodpovedá nárastu vo výške 8,3 percenta v porovnaní s predošlým rokom (1,55 miliardy eur). Gebrüder Weiss pokračuje v investíciách nielen do digitalizácie, ale aj do fyzickej infraštruktúry. V roku 2018 sa znovu investovalo okolo 50 miliónov eur. Podiel vlastného kapitálu pritom zostal stabilný na úrovni 58 percent, čo zaručuje vysokú nezávislosť od úverových inštitúcií.

Obchodné vedenie spoločnosti Gebrüder Weiss (zľava doprava): Wolfram Senger-Weiss (predseda), Peter Kloiber, Heinz Senger-Weiss a Jürgen Bauer. (Zdroj: Spoločnosť Gebrüder Weiss)

„Rozvoj obchodu hodnotíme vysoko pozitívne. Napriek vysokým nárokom na všetky naše systémy sme dokázali udržať kvalitu našich služieb. Záväzky voči našim zákazníkom majú najvyššiu prioritu,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss.
V roku 2018 uskutočnila spoločnosť Gebrüder Weiss generačnú výmenu na rôznych úrovniach riadenia – od vedenia obchodu cez regionálne vedenie až po vedenie pobočiek. Systematickým plánovaním vedúcich pracovníkov sa podarilo interne obsadiť všetky nové pozície. „To je znak sily organizácie a kvality kultúry. Orientujeme sa na kontinuitu, avšak s tímom sme dobre pripravení aj na výzvy digitálnej budúcnosti,“ informuje Wolfram Senger-Weiss.

Pozemná preprava : Vynikajúco zvládnuté výzvy

Ako nosný pilier sa v roku 2018 znova osvedčila oblasť pozemnej prepravy. V konkurenčnom prostredí dosiahla spoločnosť v tomto odvetví organizačný rast vo výške 7,5 percenta. Hlavnú pozornosť sústredila spoločnosť na dopyt. Bolo potrebné zvládnuť s tým súvisiace výzvy, akými boli nedostatok vodičov a záložného priestoru, ale i veľké výkyvy v objemoch prepráv. „A podarilo sa nám to zvládnuť vďaka know-how, citu pre kvalitu a cenu, ale i vysokej angažovanosti našich zamestnancov,“ konštatuje Wolfram Senger-Weiss. Na ceste za úspechom nám pomohli aj nástroje digitalizácie pri lepšom plánovaní, optimalizácii procesov, a zároveň nám poskytli nové možnosti komunikácie.

Ďalšie budovanie pobočiek v zámorí a v Nemecku

V oblasti leteckej a námornej prepravy zaznamenala spoločnosť Gebrüder Weiss nárast predaja približne o 12 percent. Po roku rozširovania celosvetovej siete spoločnosť v roku 2018 ďalej investovala do rozširovania svojich pobočiek v Ázii, USA a Nemecku, ako aj do vybudovania transpacifickej dopravnej trasy medzi Severnou Amerikou a Áziou. Okrem klasických služieb leteckej a námornej prepravy ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss svojim zákazníkom v USA a Číne rozšírené logistické riešenia a pozemnú prepravu.

Doručovanie koncovým zákazníkom stále na vzostupe

Vďaka rastúcemu online obchodu sa objem špedície v oblasti Home Delivery (doručovanie koncovým zákazníkom) (B2C) rozvinul veľmi pozitívne. Koncovým zákazníkom bolo doručených približne 900 000 zásielok zo sektorov spotrebnej elektroniky, domácnosti a nábytku, pričom viac ako tretina z tohto počtu sa uskutočnila v Rakúsku. Tým logistická spoločnosť znova obhájila svoju vedúcu pozíciu v alpskej republike – v Rakúsku. Okrem štandardu „dvojosádky“ pri doručovaní spoločnosť Gebrüder Weiss poskytuje v rámci tejto služby aj montáž, inštaláciu a pripojenie zariadení na mieste dodania. Tak v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, a najnovšie aj v Rumunsku radí táto logistická spoločnosť medzi svojich zákazníkov aj medzinárodné nábytkárstva, predajcov elektroniky a predajne so stavebninami.
Rast v oblasti B2C a stabilné vedúce postavenie v B2B zaznamenala aj spoločnosť DPD Austria, ktorej spoločníkom je spoločnosť Gebrüder Weiss Paketdienst. S nárastom o štyri percentá doručili zamestnanci spoločnosti DPD Austria v roku 2018 po prvýkrát viac ako 50 miliónov balíkov.

Hľadanie odborníkov

Na základe rôznych štatistík sa Spoločnosť Gebrüder Weiss zaraďuje k najlepším zamestnávateľom v oblasti logistiky. V minulom roku sa v rámci spoločnosti okrem toho uskutočnila celoeurópska anketa medzi 5 720 zamestnancami v 19 krajinách. Výsledkom je, že viac ako 90 percent zamestnancov je hrdých na prácu v spoločnosti Gebrüder Weiss a odporúčajú ju ako zamestnávateľa ďalej. „S množstvom pracovných činností ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss široké spektrum kariérnych možností. A to nielen pre odborníkov v oblasti špedície a logistiky, ale aj pre obchodných analytikov a expertov v oblastiach, akými je IT alebo HSEQ,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss. Počet zamestnancov narástol v ročnom porovnaní asi o šesť percent na 7 112 zamestnancov (2017: 6 724).
Ďalšie informácie o kariérnych možnostiach nájdete na:  www.gw-world.com/greatjobs/

(Zdroj: Eva Sérová, PR BONUS Consulting; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*