Od 1. 1. 2014 sa mení zdaňovanie
pri používaní firemného auta

Admin, 27. 12. 2013 - Zamestnancov, ktorí využívajú firemné auto aj na súkromné účely, čakajú od budúceho roka zmeny v podmienkach zdaňovania tohto nepeňažného benefitu. Vyplýva to z novely Zákona o dani z príjmov, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2014. Firmy dnes čoraz viac umožňujú

zamestnancom využívať firemné autá aj na súkromné účely. Ak si ho však zamestnanci chcú zobrať napríklad na zimnú dovolenku, mali by vedieť, ako sa budú podieľať na rozdelení najazdených kilometrov a na účtovaní za použité pohonné látky.

“Doteraz v prípade, že zamestnanec mohol využívať služobné vozidlo na súkromné účely, zamestnávateľ mu zdaňoval podľa Zákona o dani z príjmov jedno percento zo vstupnej ceny vozidla. Od 1. januára 2014 sa bude pri výpočte čiastočne postupovať inak,” upozorňuje obchodná riaditeľka spoločnosti Business Lease Slovakia Lucia Urbanová.

Nova SKODA Octavia RS

Ako príklad uvádza, že ak je vstupná cena vozidla 20.000 eur s DPH, jedno percento predstavuje 200 eur a daň z príjmu zamestnanca je 19 % z tejto sumy, čo je 38 eur. Od 1. januára 2014 sa však bude pri takomto prepočítavaní postupovať čiastočne inak, nakoľko došlo k doplneniu Zákona o dani z príjmov. V prvom kalendárnom roku od zaradenia motorového vozidla do užívania sa bude ešte postupovať rovnako ako pred doplnením zákona.

“V ďalších siedmich kalendárnych rokoch sa však už bude zdaňovať jedno percento zo vstupnej ceny vozidla každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely,” vysvetľuje Urbanová.

Na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa pritom vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa pôvodného ustanovenia zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch. Zo 100 % v prvom roku sa tak napríklad vstupná cena vozidla zníži už v druhom roku na 87,5 %, v treťom na 75 %, v piatom na 50 % a postupne až na 12,5 % v ôsmom roku.
Zamestnanec je pritom povinný celý čas spracovávať knihu jázd, kde rozdeľuje najazdené kilometre na súkromné a služobné. Súkromné kilometre si následne platí a sú mu strhávané obvykle pozadu z jeho príjmu.
(Foto: ŠKODA AUTO Slovensko, text TASR)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*