Kuriérske služby zdražejú

Ján Ťurek, konateľ spoločnosti Slovak Parcel Service

Bratislava, Admin – Nedostatok pracovníkov, zmeny legislatívy a rast cien ropy – to sú hlavné príčiny stúpajúcich nákladov kuriérskych firiem. Hovorí o tom Ján Ťurek, konateľ spoločnosti Slovak Parcel Service.

Na trhu práce je to zlé už dlhšie. Nedá sa prispôsobiť?
Nejde len o prostý nedostatok pracovníkov. Za ostatné dva roky sa podstatne zvýšili požiadavky na odmeňovanie aj u zamestnancov. Ak k tomu pripočítame zmeny v Zákonníku práce – konkrétne zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez sviatky – a náklady s tým spojené, dostávame sa na hranu ekonomickej rentability a musíme reagovať.

Ktorú nákladovú položku máte najvyššiu?
Nie sme technologická firma. Napriek tomu, že sme veľa investovali do infraštruktúry logistických centier, do triediacich liniek, hlavným prvkom našej činnosti je ľudský výkon. Musíme zaplatiť človeka, ktorý zoberie do rúk balík, uloží ho do auta, s ktorým zájde na konkrétnu adresu, vyjme balík a odnesie ho adresátovi do bytu, kancelárie, obchodnej prevádzky. Toto je najvyššia položka našich firemných nákladov. Hoci sme zrealizovali množstvo optimalizačných opatrení na zvýšenie efektívnosti, finálny čas v procese doručenia nevieme skrátiť.

Takže hlavne ide o doručovateľov. Ako s nimi pracujete? Neodchádzajú?
Máme ich vyše 500 po celom Slovensku. Keďže trh rastie, potrebujeme stále nových – ale tí sú prakticky nedostupní.  A keď aj nájdeme niekoho, jeho očakávania sú iné ako u doručovateľa spred dvoch rokov. Do predvlaňajška bola fluktuácia zanedbateľná. Dnes tým, že je pracovných príležitostí výrazne viac, sa zvýšila. Nevnímam ju však ako výrazne problematickú, nebodaj kritickú.

Týkajú sa doručovateľov osobitné príplatky za prácu?
Nedoručujeme v nedeľu ani v noci. Ale vtedy prebieha triedenie, teda činnosť, ktorú zákazník nevidí. Aby sa zásielka dostala za 24 hodín z Bratislavy napr. do Medzilaboriec, musí prejsť minimálne cez dve triediace strediská. Máme síce plnoautomatizované linky, ale obslužný personál musí tie balíky aj manuálne spracovať. A týchto ľudí treba zaplatiť viacej. Preto sa spomenuté príplatky týkajú významnej časti našich pracovníkov.

Ale aj v doručovaní postupuje automatizácia. Mám na mysli tzv. parcelshopy, kde si zákazník sám vyberá svoju zásielku. Takže tu môžete šetriť…
Momentálne máme cez 200 parcelshopov a do konca roka ich chceme rozšíriť na 500, aby sme sa čo najviac priblížili každému adresátovi na Slovensku. Touto službou chceme zákazníkom ponúknuť čo najväčšiu flexibilitu. No stále bude    významná skupina príjemcov, požadujúcich, aby kuriér prišiel za nimi. Kdekoľvek – domov, do práce, na chalupu… Využijú ten komfort a priplatia si zaň. Neviem to presne kvantifikovať, ale stále pôjde o podstatnú časť klientov.

Začiatkom 90-tych rokov sa u nás objavili kuriérske autá UPS. To ste boli vy?
Áno, hneď v roku 1990 sme ako prvá súkromná spoločnosť začali poskytovať tieto služby, takže na slovenskom trhu  sme najstarší. Samozrejme, v tých rokoch bola konkurencia výrazne menej početná a jej tlak bol slabší ako dnes.

Takže by ste mali mať podchytený najväčší balík zákazníkov…
Po vstupe SR do EÚ, osobitne v posledných desiatich rokoch, sa počet konkurentov v našom odvetví výrazne zvýšil. Každý sa snaží získať nejakú časť trhového koláča. Je tu aj tlak zo strany zákazníka, ktorý má dnes oveľa viac možností vybrať si kuriérsku spoločnosť, ako mal pred desiatimi rokmi. Nám sa darí udržiavať si stabilných zákazníkov, no v podstate každý môže zo dňa na deň odísť. V tejto brandži nefungujú nejaké exkluzívne alebo dlhodobé zmluvy. Je to výlučne na tom, poskytnúť spoľahlivý servis za zaujímavú cenu.

Keď ste začínali, nebol internet, doručovali ste len frmám. Ako je to teraz?
Áno, vlastne sme vyrástli na tradičnom segmente B2B a vybudovali si dobré klientske zázemie. Postupom času prišiel internetový obchod a s ním aj nové, tzv. B2C doručovanie. Asi pred 15 rokmi sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme tiež, hoci aj to bude oveľa ťažšie. Správnosť nášho rozhodnutia potvrdil následný rozmach e-shopov, takže dnes tvorí B2C doručovanie skoro polovicu našich výkonov.  Predpokladám, že v priebehu dvoch – troch rokov sa to preklopí a B2B segment ustúpi do úzadia.

Problém s pracovnou silou a nákladmi na ňu sa týka len segmentu B2C?
My to interne nedelíme. Každý náš doručovateľ doručuje rovnako pre firmy aj pre jednotlivcov, takže rozdiely v nákladoch neviem kvantifikovať. Pripúšťam však, že časom možno k oddeleniu doručovateľov pristúpime. Produktovo sú totiž očakávania zákazníkov v oboch segmentoch trochu rozdielne. Vyvíja sa to a my budeme veci reflektovať.

Kedy zvýšite ceny a v akej miere?
Od prvého júna. Pri cenníkových cenách pôjde o zvýšenie od 7 do 10 % v jednotlivých kategóriách hmotnosti. Ale zhruba polovice našich zákazníkov sa úprava verejného cenníka nedotkne – majú dohodnuté individuálne ceny. Upravili sme však aj kalkulátor tzv. palivového príplatku, ktorý je viazaný na vývoj cien pohonných hmôt. Tu sme zreálnili cenové hladiny podľa situácie na trhu za posledných päť rokov a dopad bude plošnejší. Ale ide o objektívnu vec: každý z doručovateľov má svoje vozidlo, na ktorom najazdí cca stotisíc kilometrov ročne, jazdíme aj na kamiónoch. Máme 25 stredísk, medzi ktorými chodí každú noc pravidelná linková nákladná preprava.

Kedy budete schopní vyhodnotiť efekt tohto zvýšenia?
V zásade ihneď. Nejaké nápočty máme už  teraz, systémy nám umožňujú robiť modelové kalkulácie na existujúcich zásielkach, vieme aj to, ktorých zákazníkov sa to dotkne. Efekt nebude dvojciferný, možno len na úrovni inflácie. Pre mnohých i to bude ťažko akceptovateľné, lebo posledných desať rokov boli zvyknutí ceny iba znižovať – bez ohľadu na cenník, ktorý sa nemenil roky. No dnes sme sa jednoducho ocitli pri stene a už niet kam ustúpiť – pokiaľ nechceme výrazne znížiť kvalitu servisu. Čo nechceme.

Neobávate sa odchodu časti zákazníkov?
Nechceme stratiť žiadneho; s každým sa snažíme hovoriť a vysvetľovať, že nejde o nejaké naše rozmarné rozhodnutie. Je, samozrejme, jasné, že ak niektorý nájde ekonomicky priaznivejšiu alternatívu pôjde za ňou. Mali sme už zákazníkov, ktorí sa rozhodli zmeniť kuriérsku spoločnosť a odišli. No významné percento z nich sa po istom čase vrátilo. Veľmi si vážime spoluprácu s každým zákazníkom a každý zákazník je pre nás veľmi dôležitý. Našťastie, fungujeme na báze niekoľkých tisíc aktívnych zákazníkov; nie sme závislí od jedného či dvoch, ktorých keby sme stratili, tak to výrazne pocítime.

(Článok vyšiel v magazíne GoodWill apríl-jún 2018; Zdroj: Drahotín Tarasovič; Foto: SPS; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*