GEFCO automatizuje inventarizáciu skladových zásob. Pravidelné kontroly budú realizovať drony

BRATISLAVA/ADMIN – Logistická spoločnosť GEFCO nasadzuje v svojom sklade v slovenskom Zavare pri Trnave drony na inventarizáciu skladových zásob. V prvej  fáze zabezpečia drony inventúry na približne tretine plochy objektu s celkovou plochou 10 000 m2 pre klienta z oblasti automobilového priemyslu. Cieľom spoločnosti je pokryť automatizovanou inventúrou celý sklad už v prvých mesiacoch roku 2022. Investícia by sa firme mala vrátiť asi za 17 mesiacov. GEFCO od automatizácie procesu očakáva predovšetkým významné zrýchlenie procesu.

Dodávateľom slovenský spin-off

Spoluprácu s dodávateľom dronov, spoločnosťou Airvolute, začalo GEFCO v auguste 2021. „Sme členom Industry Innovation Clusteru, kde sme sa po prvýkrát stretli s firmou Airvolute v  čase, keď sme plánovali automatizáciu inventúr. Oslovili sme aj ďalšie firmy, ale kľúčovou pre naše definitívne rozhodnutie bola nielen cena, ale aj fakt, že ide o slovenskú firmu úzko spolupracujúcu so Slovenskou technickou univerzitou,“ popisuje Zuzana Tryzňová, Innovation Manager spoločnosti GEFCO dôvody, prečo na spoluprácu vybrali práve slovenský start-up. Ten v priebehu prvej fázy pripravil špeciálny ovládací softvér na pohyb v skladoch, ktorý vyskúšal aj v modelovom prostredí.

Prvé skúšky v reálnom sklade v Zvare realizovali GEFCO a Airvolute v priebehu septembra a októbra 2021. Ostrá prevádzka inventúr sa začala na konci roku 2021 a počas dvoch mesiacov by sa inventúry pomocou dronu mali rozšíriť na celý sklad. V úvodnej fáze po spustení stroje monitorujú zásobu batérií. „Ide o produkty čínskeho výrobcu batérií, ktorých máme v sklade pomerne veľkú zásobu. Je to tovar so štandardizovaným označením, ideálny na odštartovanie automatizácie procesu,“ hovorí Zuzana Tryzňová.

Potenciál dronu – zrýchlenie inventarizácie i väčšia bezpečnosť zamestnancov

Z prvého skladu v Zavare sa inventúry pomocou dronu rozšíria i na druhý, susedný objekt a ďalej potom do skladu v Nitre. Budú nasledovať ďalšie slovenské i české objekty.

„Inventarizácia skladových zásob je aktuálne realizovaná ľudskou silou, konkrétne zamestnancom v klietke vysokozdvižného vozíka. Ide teda o pomerne nebezpečnú a zdĺhavú činnosť,“ uvádza Zuzana Tryznová. Spoločnosť vykonáva inventúru v celom sklade raz ročne, parciálna inventarizácia jednotlivých sektorov ale prebieha v mesačnej frekvencii a sú na ňu nasadzovaní extra zamestnanci. Drony túto činnosť zabezpečia v priebehu prestávok, v noci a cez víkendy. Dôjde tak predovšetkým k úspore času a k urýchleniu celého procesu.

Prvá fáza procesu je poloautomatická. Pracovník bude mať k dispozícii aplikáciu na ovládanie dronu, v tej si označí oblasť, v ktorej chce inventúru vykonávať. Následne umiestni dron na štartovaciu pozíciu pred regálom a spustí inventarizáciu. Od tohto momentu je už proces plne automatický. Dron sníma etikety tovaru a porovnáva nasnímané položky s dátami v systéme.

„Inovačná stratégia je zakotvená hlboko v DNA spoločnosti GEFCO. Použitie dronu na inventarizáciu skladových zásob bolo pre nás logickým krokom. Vzhľadom na to, že proces neprebieha kontinuálne, nekalkulujeme s úsporou v podobe pracovných síl ako takých, ale skôr s urýchlením procesu. Drony plánujeme využívať aj na plochách, kde skladujeme vozidlá. Hovorím o rozmeroch v rade desiatok hektárov, kde je inventarizácia ľudskou silou extrémne časovo náročná,“ komentuje Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ GEFCO pre Slovensko, Česko a Maďarsko.

„Misiou spoločnosti Airvolute je prinášať do priemyselných podnikov a logistiky inovácie prostredníctvom dronov. Sme radi, ž emôžeme prispieť aj k zvýšeniu efektivity procesov v spločnosti GEFCO.  Odľahčením prcovnej činnosti personálu umožníme venovať sa  produktivnejším a kreatívnejším úlohám. Inventarizáciu skladových zásob pomocou dronov vnímame ako len začiatok, tieto stroje majú veľký potenciál aj pre nasadenie na ďalie úkony. Napríklad príve v batériovom sklade môžu drony automaticky kontrolovať teplotu batérií pomocou  termo-kamery a tým účinne predchádzať vzniku požiaru. Ďalším príkladom je potom rýchly presun materiálu na výrobnú linku v režime Just in Sequence v prípade chyby vyskladnenia,“ popisuje široké možnosti využitia dronov v budúcnosi Lukáš Palkovič, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Airvolute.

 

(Zdroj: Tomáš Brada, Gefco a Petra Barinekova PBR Communication agency)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*