Gebrüder Weiss pokračuje v raste

Bratislava Admin – Medzinárodný prepravný a logistický podnik prekonal v obchodnom roku 2015 výsledok z predchádzajúceho roka, keďže jeho obrat dosiahol úroveň až 1,28 miliardy EUR, čím sa zvýšil o 3 percentá oproti predchádzajúcemu roku (2014: 1,24 miliardy EUR). Zásluhu na tom mal aj fakt, že svoju pozíciu úspešne rozšíril do viacerých rastúcich trhov a odvetví. Podiel jeho vlastného kapitálu vzrástol na 56,7 percenta, ktorý zaisťuje takmer úplnú nezávislosť od bánk (2014: 54,3 percenta).

“Napriek napätej hospodárskej situácii v Európe sme prostredníctvom investícií do zariadení, produktov a personálu pokračovali v solídnom vývoji predchádzajúcich rokov, a pomocou inteligentných logistických riešení sme pre našich klientov vytvorili pridanú hodnotu. S výsledkom sme veľmi spokojní”, bilancuje Wolfgang Niessner, predseda predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss.

Gebrueder_Weiss_Wolfgang_Niessner

Expanzia do Ázie

Objem investícií predstavoval v roku 2015 celkovo 53,75 milióna EUR (2014: 56,4 milióna EUR). Okrem rozšírení lokalít v strednej a východnej Európe vybudovala spoločnosť Gebrüder Weiss svoje pole pôsobnosti v Ázii, a upevnila tak svoju pozíciu ako medzinárodná logistická spoločnosť. V Singapure otvoril podnik nový logistický terminál a vyplnil tak – spolu s pobočkami v Dubaji a Šanghaji – geografickú medzeru na ázijskom kontinente. “Aj našim zákazníkom v Ázii ponúkame logistické služby podľa jednotne vysokých európskych kvalitatívnych štandardov v kombinácii so špecifickým regionálnym know-how”, hovorí Wolfgang Niessner. Príkladom je joint venture podnik Gebrüder Weiss Automotive Logistics, ktorý sa od svojho založenia v roku 2014 etabloval u viacerých medzinárodných dodávateľov a výrobcov automobilov v Číne ako hlavný dodávateľ logistických služieb (LLP).

Gebrueder_Weiss_Multimodal

Zaostrené na elektronický obchod

Neustále rastúcemu obchodovaniu na internete čelí expert v logistike rozšírením svojich etablovaných riešení v oblasti eFulfillment do rozličných krajín strednej a východnej Európy. V tejto súvislosti rozšírila spoločnosť Gebrüder Weiss svoje služby doručovania koncovým zákazníkom (B2C) o manipuláciu dvomi osobami, a montáž nábytku sa tak stala lídrom na rakúskom trhu. Okrem toho sa v Rakúsku rozšírila sieť spoločnosti DPD, ktorej akcionárom sú Balíkové služby Gebrüder Weiss (GWP), na viac ako 1 000 miest vyzdvihovania balíkov pre súkromných zákazníkov.

Segment pozemnej prepravy a logistiky zvýšil svoj obrat celkom o 3,9 percenta na 857,7 milióna EUR (2014: 825,8 milióna EUR). Segment leteckej a námornej prepravy Air & Sea zaznamenal v roku 2015 s obratom 293,9 milióna EUR nárast o 2 percentá (2014: 288,1 milióna EUR). V oblasti balíkovej služby (KEP) a New Business sa obrat zvýšil o jedno percento.

Gebrueder_Weiss_Vorstand

Od špedičných služieb ku globálnemu manažmentu dodávateľského reťazca

Koncern nebol v minulom roku úspešný iba v prepravnej a skladovej logistike, ale spravil aj dôležité rozhodnutia týkajúce sa rozvoja globálneho manažmentu dodávateľských služieb. “Aby sme využili celý optimalizačný potenciál našich zákazníkov, musíme u nich zohľadňovať komplexné reťazce tvorby hodnôt v ich celistvosti a poskytovať podporu efektívnym poradenstvom, plánovaním a logistickým know-how”, uvádza Wolfgang Niessner.

Weiss_Roehlig_Dubai

Výhľad do roku 2016

V roku 2016 by chcela spoločnosť Gebrüder Weiss posilniť svoje postavenie v strednej a východnej Európe, ako aj pozdĺž niekdajšej hodvábnej cesty smer Čína a na zámorské trhy. “Naďalej budeme prispôsobovať naše produkty a procesy požiadavkám našich zákazníkov a vyvíjať inovatívne riešenia, aby sme udržali krok s rastúcou digitalizáciou”, hovorí Wolfgang Niessner. “Okrem toho vsádzame v budúcnosti na optimálne vyškolených a angažovaných pracovníkov, ktorí vysokou úrovňou služieb nadchnú zákazníkov na celom svete.”

[BU (Dubaj):] V Ázii ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss svojim zákazníkom logistické služby podľa jednotne vysokých európskych kvalitatívnych štandardov. Tu: Otvorenie nového logistického terminálu v emiráte Dubaj v marci 2016. (Zdroj: Gebrüder Weiss)

[BU (predstavenstvo):] Predstavenstvo spoločnosti Gebrüder Weiss (zľava doprava): Peter Kloiber, Heinz Senger-Weiss, Wolfram Senger-Weiss a   predseda predstavenstva Wolfgang Niessner. (Zdroj: Gebrüder Weiss)

[BU (multimodálne):] „Sme tam, kde ste aj vy“: Spoločnosť Gebrüder Weiss má dnes 150 pobočiek v 27 krajinách, čím spĺňa individuálne požiadavky zákazníkov na celom svete. (Zdroj: Gebrüder Weiss)

(Zdroj: Eva Sérová, PR BONUS Consulting; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*