FM Logistic zverejnila výsledky za rok 2019/20

BRATISLAVA/ADMIN – Spoločnosť FM Logistic práve zverejnila svoje výsledky za fiškálny rok 2019/20, ktorý sa skončil 31. marca 2020. Spoločnosť zverejní svoju podrobnú výročnú správu 10. júla, kedy bude mať svoje valné zhromaždenie.

Spoločnosť FM Logistic vykázala za fiškálny rok 2019/20 tržby 1,43 miliardy EUR, čo je o 8,7 % viac ako v predchádzajúcom roku (8 % bez FX efektov). Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) predstavoval 42,5 milióna EUR, čo je o 21 % viac ako v predchádzajúcom roku. Tieto výsledky odrážajú zameranie spoločnosti na selektívnejší a ziskovejší rast, vďaka silným vzťahom so zákazníkmi a zlepšenému prevádzkovému výkonu.

Komentár Jean-Christophe Macheta, CEO, FM Logistic: “FM Logistic opäť dosiahol v roku 2019/20 silný výkon. Nárast EBIT o 21 % potvrdzuje pozitívny vplyv nášho programu Focus. Rast výnosov bol výhradne organický, podporovaný prevedením predaja a zavedením nových služieb, najmä v oblastiach omnichannelu a mestskej logistiky.

Covid-19 mal na finančný rok končiaci v marci 2020 obmedzený vplyv. Začiatok nového fiškálneho roka bol však náročnejší. V apríli a v máji 2020 sme zaznamenali celkový pokles príjmov o 9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a výrazné zvýšenie prevádzkových nákladov súvisiacich s preventívnymi opatreniami v súvislosti s Covid-19.

Aj naďalej podnikáme kroky na ochranu našich zamestnancov, plnenie potrieb našich zákazníkov a posilnenie našej súvahy. Takmer všetky naše stránky sú funkčné. Najdôležitejšie je, že máme niekoľko významných silných stránok, a to zdravú finančnú situáciu, vyvážené portfólio zákazníkov potravinárskych a nepotravinárskych spoločností a maloobchodníkov v oblasti FMCG, našu schopnosť e-logistiky, prevažne domácu činnosť a stabilnú štruktúru podielov rodín. Služby dodávateľského reťazca pomáhajú uspokojiť základné potreby obyvateľov a podnikov. To všetko nám dáva dôveru v našu schopnosť prejsť týmto neobvyklým obdobím.”

Príjmy boli dobre rozložené naprieč regiónmi, pričom Francúzsko predstavovalo 38 % a ostatné krajiny 62 %. Príjmy vo Francúzsku vzrástli o 7,7 % na 550 miliónov EUR. V strednej a východnej Európe sa rast výnosov pohyboval od 8 % do 16 %.

Dáta pre FM Logistic Central Europe: Česko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko

FM Logistic Central Europe sa skladá zo 4 krajín: Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska, ktoré dosiahli vo finančnom roku 2019/20 tržby 322 miliónov EUR. Najrýchlejší rast bol zaznamenaný v Českej republike, medziročne o 13 %. Najdynamickejším segmentom bola logistika a zberná služba v oblasti elektronického obchodu, kde tržby vzrástli o 19 % v dôsledku snáh o zvýšenie hustoty dopravnej siete spoločnosti, a to pridaním 3 nových krížových dokovacích staníc v Lodži a vo Varšave a v Hornom Sliezsku.

Novými veľkými a významnými zákazníkmi, ktorí si v priebehu účtovného obdobia vybrali spoločnosť FM Logistic, bol Lorenz Bahlsen Snack-World – výrobca slaného občerstvenia a popredný poľský farmaceutický výrobca Polpharma. Špeciálne pri druhej menovanej spoločnosti bolo rozšírené miesto Błonie pri Varšave, kde pod názvom FM Health operátor prevádzkuje najväčšie logistické centrum pre farmaceutický sektor v strednej Európe. Ďalšie dve rozšírenia sa vykonali v Będzin, v Hornom Sliezsku v Poľsku a na severe Českej republiky, v Lovosiciach.

Spoločnosť pokračovala v investíciách do inovácií, počnúc budovaním silného inovačného oddelenia so skúseným tímom inžinierov až po implementáciu rôznych inovatívnych riešení. Automatické brány boli inštalované do niekoľkých úložísk a krížových dokov. Cieľom tohto riešenia je zabezpečiť automatický záznam príchodu vodiča, automatizáciu vstupu a výstupu nákladného vozidla a tiež zníženie nákladu externých poskytovateľov. Roboti boli tiež implementovaní pre presun paliet a ťažkých nákladov v skladoch.

V roku 2019 získala spoločnosť FM Logistic CE aj rad certifikátov kvality, ako napríklad: Certifikácia IFS Food, IFS Logistics a AEO, ktoré odrážajú prevádzkovú dokonalosť spoločnosti.

Komentár Daniela Frankeho, Managing Director, FM Logistic CE: “Finančný rok 2019-20 bol pre strednú Európu veľmi úspešný. Urobili sme veľký krok k ďalšej realizácii stratégie definovanej v roku 2018. Navyše sme dosiahli vo väčšine obchodných jednotiek oveľa lepšie výsledky ako v predchádzajúcom roku.

Fiškálny rok, ktorý začal v apríli, priniesol nebývalé výzvy a postavil nás do novej reality. Relatívne rýchlo sme zaznamenali pokles objemu prepravnej služby. Dnes vieme, že to bolo dočasné, nepresiahlo to približne ani dvanásť percent.

Vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácii dnes očakávajú zákazníci od nás ešte väčšiu flexibilitu. Spoločne s našimi zákazníkmi sa snažíme vyhovieť meniacim sa potrebám a objemom a táto úloha je výrazne ťažšia ako v minulom roku. Sme pripravení čeliť týmto a ďalším výzvam, ktoré očakávame v nasledujúcich mesiacoch.”

Finančné výsledky podľa sektorov a ďalších krajín FM Logistic

FM Logistic pokračovala v budovaní svojej prítomnosti na rozvíjajúcich sa trhoch. Otvorila nové sklady a distribučné centrá pre viac klientov v Indii a Vietname, aby uspokojila dlhodobý dopyt po službách a zariadeniach vyššieho dodávateľského reťazca. FM Logistic získala niekoľko nových kontraktov vo Vietname. Obrat podnikania v Brazílii pokračoval pod vedením generálneho riaditeľa vymenovaného v roku 2019.

Spoločnosť FM Logistic v roku 2019/20 udržala obchodnú dynamiku podpisom nových zmlúv v hodnote cez 150 miliónov EUR. Rast tržieb bol obzvlášť veľký v odvetviach kozmetiky (+ 20 %) a e-commerce, najmä vo Francúzsku, Španielsku, Indii a Rusku. V poslednej uvedenej krajine vzrástol objem e-commerce spracovaný spoločnosťou FM Logistic v roku 2019 o 32 % oproti predchádzajúcemu roku. Vo Francúzsku získala spoločnosť FM Logistic významnú zákazku na poskytovanie logistických služieb elektronického obchodu od veľkého medzinárodného maloobchodníka.

Rast výnosov bol tiež podporený zavedením nových služieb, ktoré zodpovedajú spotrebiteľským trendom, ako je nárast e-commerce a udržateľnosť. Napríklad spoločnosť FM Logistic predstavila riešenie dodávateľského reťazca pre výrobcov a maloobchodníkov, ktorí predávajú voľne položené produkty v maloobchodných predajniach a supermarketoch, a tiež služby dropshipping pre výrobcov, ktorí svoje produkty predávajú priamo spotrebiteľom prostredníctvom trhov.

Príjmy z dopravy presiahli 500 miliónov EUR (36 % z celkovej sumy), ktoré sa uskutočnili z rozšírenia nákladu menej ako nákladných vozidiel (LTL) a z logistických služieb v mestách. Služba FM Logistic Citylogin, ktorá kombinuje dodávky poslednej míle a malé mestské logistické uzly, je teraz k dispozícii približne v tridsiatych mestách v Európe. Najnovšími prírastkami do zoznamu sú španielske mestá Bilbao, Saragossa a Córdoba.

V roku 2019/20 podnikla spoločnosť FM Logistic ďalšie kroky, aby prispela k udržateľnejšiemu dodávateľskému reťazcu. Išlo o program bezpečnosti práce vo všetkých 14 krajinách, kde pôsobí, spoločný vývoj, spoločne s francúzskou strojárenskú školou UTC, ergoskeletu určeného pre výbery skladov, meranie environmentálneho a sociálneho vplyvu dopravných a logistických služieb poskytovaných konkrétnym zákazníkov a začatie projektu nulového odpadu. Vďaka tomuto úsiliu získala spoločnosť FM Logistic hodnotenia EcoVadis Gold a zaradila ho do top 5 % spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR).

FM Logistic tiež pokračovala v automatizácii vybraných skladových a kancelárskych procesov. Boli sprevádzkované ďalšie AGV a robotické zbrane. Počet užívateľov myške, online zákazníckeho portálu spoločnosti, vzrástol o 9,5 %. Ťažiskom bola tiež digitalizácia prepravných dokumentov.

Po náraste o 9,3 % v rokoch 2018/19 sa rast počtu zamestnancov v roku 2019/20 spomalil na 1,3 %. Odráža to úspech úsilia v oblasti rozvoja zručností a programov odbornej prípravy, najmä pri skladovacích operáciách. FM Logistic zamestnáva približne 27 500 zamestnancov na plný úväzok (ročný priemer).

Spoločnosť FM Logistic Central Europe, súčasť skupiny FM Group – svetový líder v oblasti logistických riešení, oslavuje 25. výročie svojho pôsobenia v regióne. V 90. rokoch sa spoločnosť vďaka príležitosti vytvorenej pri otvorení stredoeurópskych trhov stala priekopníkom v logistike v tejto časti kontinentu. Prvýkrát vstúpila do Poľska v roku 1995, potom nasledovala Česká republika (1996), Slovensko (1999) a Maďarsko (2005).

 

(Zdroj: Lucia Hronková, FM logistic; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*