Dobrý prevádzkový výkon a robustné finančné riadenie v hlboko zasiahnutej ekonomike

BRATISLAVA/ADMIN – Spoločnosť GEFCO, európsky líder v segmente integrovanej logistiky pre automobilový priemysel, vrátane logistiky hotových vozidiel (Finished Vehicle Logistics) a top 10 poskytovateľov riešení multimodálnych dodávateľských reťazcov, zverejnili hospodárske výsledky za rok 2020.

„Som hrdý na výsledky spoločnosti GEFCO v roku 2020, ktoré napriek negatívnemu dopadu pandémie COVID na naše podnikanie, predovšetkým v prvej polovici roka, preukazujú odolnosť. Ako prispôsobivá firma s dôrazom na prevádzkovú aktivitu sme udržali kontrolu nad nákladmi a súčasne urobili o krok viac, aby sme uspokojili potreby zákazníkov. Naše výnosy poklesli v apríli, máji a júni, keď došlo k najvýraznejšiemu narušeniu globálneho podnikania na celom svete, ale v druhej polovici roku 2020 sme svoje aktivity navýšili, v súlade s nárastom výrobných harmonogramov našich zákazníkov. Vďaka rozsiahlemu portfóliu zákazníkov spoločnosti GEFCO v oblasti výroby automobilov a priemyslu sa nám darí i v tomto náročnom kontexte zachovávať robustnú prevádzkovú maržu.

Rád by som srdečne poďakoval našim zákazníkom a partnerom za ich oddanosť a dôveru v roku 2020. Pracovali sme v duchu spolupráce a vzájomného porozumenia a i naďalej sme pomáhali zákazníkom v automobilovej brandži hľadať riešenie, ako udržať dodávateľské reťazce v chode, vrátane nášho dlhoročného klienta, Groupe PSA. U zákazníkov mimo automobilovú oblasť sme sa usilovali o diverzifikáciu a prispôsobili sme naše multimodálne logistické riešenia s cieľom naplniť ich vzhľadom na rýchlo sa  meniace potreby. Naše riešenia prepravy urgentných zásielok leteckou i cestnou dopravou sa tešili vysokému záujmu medzi zákazníkmi v odbore zdravotníctva, farmácie, spotrebiteľského tovaru a elektroniky a podarilo sa nám zvládnuť všetky výzvy. Naši zamestnanci zostali i v roku 2020 verní firemnému heslu Partners, unlimited. Odvádzali skutočne skvelú prácu. Implementovali sme nové zdravotné a bezpečnostné opatrenia a prispôsobili procesy, aby sme hladko a v rekordnom čase naplnili dodatočné požiadavky zákazníkov. I v roku 2021 chceme prinášať prvotriedne riešenia v oblasti dodávateľských reťazcov, s veľkým dôrazom na zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov po celom svete,“ okomentoval situáciu Luc Nadal, predseda správnej rady skupiny GEFCO.

Kľúčové finančné výsledky za rok 2020

 

(1) Zisk R- EBIT sa určuje pred neopakujúcimi sa prevádzkovými príjmami a výdajmi.

(2) Čistý finančný dlh zodpovedá čistému finančnému dlhu v hotovosti a v hotovostných ekvivalentoch. Finančný dlh predstavuje súčet bankových pôžičiek, lízingových záväzkov (IFRS 16 a IAS 17), derivátových nástrojov, zamestnaneckého podielového fondu, záruk a ďalších pôžičiek, ale nezahŕňa dlh na akvizície menšinového podielu. Okrem týchto záväzkov bol čistý finančný dlh k 31. decembru 2020 premenený do finančnej hotovosti 158,9 milióna eur.

„Som potešený z finančných výsledkov spoločnosti GEFCO v roku 2020. Došlo k 19,7 % poklesu výnosu kvôli výpadkom v podnikaní našich zákazníkov po celom svete, ale zachovali sme maržu 3,7 % v porovnaní so 4,3 % výsledkom v roku 2019. Keď v marci kríza začala a nebolo žiadne svetlo na konci tunela, prijali sme opatrenia s cieľom obmedziť finančné dopady – sprísnili sme už aj tak nekompromisné kontrolné finančné mechanizmy v rámci celej organizácie. Obchodný light-assets biznis model nám i v takýchto chvíľach umožnil využívať plastickosť fixných a variabilných nákladov a v mnohých krajinách sme využili štátnu podporu na zachovanie pracovných miest.

Pozitívny cash-flow v spoločnosti GEFCO posilnil našu likviditu, nemuseli sme hľadať dodatočné financovanie. Zamerali sme sa na strategické investície a v mnohých regiónoch sme investovali do nabíjacích staníc pre elektromobily s cieľom podporiť elektrifikáciu automobilového odvetvia. Výrazná schopnosť spoločnosti GEFCO generovať zisk nám umožnila odolať náporom ekonomickej neistoty a máme dobrú východiskovú pozíciu pre nadchádzajúci rok a s ním súvisiace ekonomické oživenie,“ dodal Pavel Ilichev, výkonný viceprezident pre financie a stratégie.

Skupina GEFCO vygenerovala v priebehu roku 2020 výnosy vo výške 3,8 miliardy eur, čo predstavuje pokles  o 19,7 % oproti rovnakému obdobiu za rok 2019 (-17,3 % LFL). Jednotlivé divízie dosiahli nasledujúce výsledky:

  • Divízia logistiky hotových vozidiel (FVL) kopírovala vývoj v oblasti automobilového priemyslu (22 % pokles výroby automobilov v Európe, podľa agentúry IHS Markit). Výnosy dosiahli 1 545,7 mil. eur (-21,9 % nahlásených a -20,5  % LFL), v porovnaní s rokom 2019 o 454,0 mil. eur menej, pokles bol predovšetkým v priebehu 2. štvrťroka roku 2020. 4. štvrťrok bol porovnateľný s rovnakým obdobím roku 2019. Divízia FVL preukázala odborné znalosti lídra v celom sektore a úspešne zvládla dočasné zatvorenie zákazníckych závodov na výrobu automobilov a súvisiacich logistických tokov za bezprecedentných obmedzení.
  • Divízie pozemnej logistiky (OVL & CL) sa situácia vďaka diverzifikovanému zákazníckemu portfóliu dotkla menej než FVL. Výnosy poklesli o 19,7 % na 1 828,5 mil. eur (-18,1  % LFL). Divízia OVL a CL priniesla viac riešení pre časovo kritické zásielky a pomohla zákazníkom zabezpečiť skladovú pripravenosť v kontexte obnovenej výroby.
  • Divízia leteckej a námornej prepravy (Air&Sea) registrovala výrazný nárast dopytu po časovo kritických riešeniach leteckej distribúcie zdravotníckych potrieb a ochranných pomôcok z Ázie do Európy a Severnej Ameriky. Výnosy narástli na 339,8 mil. eur, čo je rast o +1,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 (+4,9  % LFL).
  • Divízia priemyslových služieb (IS) hlásila výnosy 90,8 mil. eur, čo predstavuje pokles o 38,3 % (-12,2 % LFL). 31. decembra 2019 bola časť montážnych operáciách prenesená na spoločnosť Groupe PSA, čo vysvetľuje uvedený pokles.

Zdravá finančná pozícia, podporovaná významnou prevádzkovou ziskovosťou a striktnou správou prevádzkového kapitálu

Napriek zdravotníckej kríze a lockdownu v 1. polovici roku 2020 dosiahla spoločnosť GEFCO Group výrazný recurring EBIT vo výške 140,3 mil. eur, s maržou vo výške 3,7  %, čo znamená pokles len o 60 bps v porovnaní s rokom 2019. Táto solídna hodnota recurringu EBIT bola podporená:

  • dôslednou kontrolou nákladov na všetkých úrovniach a s tým súvisiacimi úsporami,
  • obmedzením nákladov na služby tretích strán o 667,4 mil. eur, čo dokladá zmysel nášho light-assets obchodného modelu,
  • obnovou biznisu behom 3. a 4. štvrťroka roku 2020, keď 4. štvrťrok bol z hľadiska prevádzkového zisku najlepším posledným kvartálom roku v celej histórii spoločnosti GEFCO.

Okrem prevádzkového zisku vykazovala spoločnosť GEFCO prísnu správu prevádzkového kapitálu a selektívnych kapitálových výdajov, čo podporilo generovanie hotovosti a viedlo k rekordným hodnotám cash flow, v hodnote bezmála 285 mil. eur (+70 mil. eur oproti roku 2019).

K 31. decembru 2020 ťažil čistý finančný dlh skupiny GEFCO z týchto rozhodnutí a vznikla dostatočná rezerva likvidity, čo viedlo k nízkej hladine čistého dlhu na úrovni 150 mil. eur v porovnaní s 347,7 mil. eur k 31. decembru 2019.

(Zdroj: Tomáš Brada, GEFCO ČR; Petra Barineková, PBR Communication Agency; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*