Dachser zostáva v kurze vďaka kvalite svojich služieb

Bratislava, Admin – Dachser oznámil silný organický rast vo fiškálnom roku 2015. Obrat koncernu sa zvýšil o 6,5 % na 5,64 miliardy eur. Počet zásielok sa zvýšil o 4 % na 78,1 miliónov kusov a celková tonáž zásielok vzrástla o 5,2 % na 37,3 miliónov ton. K pozitívnym hospodárskym výsledkom prispeli predovšetkým európske pozemné prepravy potravín a priemyselného tovaru.

„Zberáme plody našej dlhodobej investičnej politiky a stratégie rastu, ktoré dôsledne implementujeme naprieč celou spoločnosťou,“ vysvetľuje Bernhard Simon, CEO skupiny Dachser. „Naším hnacím motorom rastu zostávajú európske exporty spolu s riešeniami, ktoré inteligentne kombinujú námorné, letecké a pozemné prepravy. Predovšetkým však naši zákazníci oceňujú, že neustále kladieme veľký dôraz na kvalitu služieb.“

Detailný pohľad na rok 2015

Dachser_image_foto_EL_7

V rámci divízie Road Logistics (Pozemná logistika), ktorá tvorí 72 % obratu Dachser, ťaží sekcia Dachser European Logistics (EL) aj naďalej z exportu, ako hnacieho motora rastu. Prepravou a skladovaním priemyselných tovarov vygeneroval Dachser v roku 2015 obrat vo výške 3,433 miliárd eur (+5,5 %). Zásielky a tonáž vzrástli o 3,8 a 4,2 %. „Vďaka nášmu profesionálnemu a flexibilnému pôsobeniu na trhu sme v tomto pre Európu náročnom roku boli schopní rásť vo všetkých regiónoch zaoberajúcich sa pozemnými prepravami,“ hovorí Bernhard Simon.

Okrem silného, exportom poháňaného výkonu v Nemecku a vo Francúzsku, sme zaznamenali tiež dvojciferné tempo rastu v regiónoch Dachser EL North Central Europe a Iberia EL, teda v severnej a strednej Európe a na Pyrenejskom polostrove. „Nové zameranie Azkar na celoeurópske objednávky prináša pozitívne výsledky,“ hovorí Bernhard Simon. „Podarilo sa nám získať dôveru veľkých zákazníkov a tiež investovať na nových trhoch. V minulom roku sme vybavili 48 iberských pobočiek pre prepravu nebezpečného tovaru podľa ADR a tým sme získali prístup k silnému a proexportne orientovanému španielskemu chemickému priemyslu.“

Dachser Food Logistics sa stala vďaka nárastu obratu o 8,1 % na 741 miliónov eur šampiónom v raste. V Nemecku vďačí logistika potravín za tento úspech silnému tuzemskému obchodu so spotrebným tovarom. Ale aj European Food Network určená pre cezhraničné prepravy potravín zaznamenala pozitívny vývoj. S 13 partnermi a pravidelnými linkami medzi 29 krajinami ide o sieť potravinovej logistiky s najväčším pokrytím v Európe. „My sa na tomto úspechu podieľame investíciami do siete. Otvorili sme novú pobočku v Erlensee neďaleko od Frankfurtu, ktorá bude slúžiť aj ako centrálny hub pre prepravy potravín po Európe,“ hovorí Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics dosiahol v roku 2015 rast obratu o 8 % a prispel tak celkom 1,599 miliardami eur do konsolidovaného obratu spoločnosti.

Dachser_image_foto_Interlocking

„V túto chvíľu pôsobíme v najdôležitejších ekonomických centrách na svete, či už priamo alebo prostredníctvom našich partnerov, takže v minulom roku nebolo nutné významne geograficky rozširovať našu sieť,“ vysvetľuje Bernhard Simon. „Namiesto toho sa zameriavame skôr na štandardizovanie procesov, integrovanie IT systémov a úzke väzby s európskou sieťou pozemných prepráv. Chceme našim zákazníkom ponúkať celú škálu služieb, čomu hovoríme v našej spoločnosti Dachser Interlocking – globálne logistické riešenia pre distribúciu aj nákup doslova z jednej ruky.“

Bernhard Simon tiež oznámil väčšie investície pre tento rok: „Vlani sme investovali 81 miliónov eur a v roku 2016 sa chystáme investovať 125 miliónov eur. Časť týchto peňazí pôjde do oblasti IT a technologického vybavenia. Ale rovnako ako v minulých rokoch, pôjde veľký podiel do našej európskej siete pozemných prepráv, divízie Dachser Road Logistics, v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a Poľsku rozšírime existujúce logistické kapacity alebo postavíme nové.“

Dachser na Slovensku – nárast obratu o 20 %

Úspešný rok zaznamenalo aj zastúpenie spoločnosti Dachser na slovenskom trhu.  Obrat za rok 2015 sa vyšplhal na 33, 6 mil. € a percentuálny nárast v medziročnom porovnaní tak činil cca 20 %. Navýšenie zaznamenala spoločnosť Dachser Slovakia aj v počte prepravených zásielok – celkom ich odbavila 445 tisíc kusov, čo predstavuje takmer 11-percentný nárast. Tonáž realizovaných zásielok sa celkovo zdvihla o viac ako 17 %, a to na 157 tisíc ton. Potvrdenie skvelých výsledkov Dachser Slovakia prišlo aj zo strany interného hodnotenia celej skupiny Dachser – spoločnosť získala ocenenie „Best Performer for Results and Services“. Vedenie skupiny tak ocenilo kontinuálny rast Dachser Slovakia od jej vstupu do skupiny Dachser v roku 2005, nepretržitý rozvoj, odvahu k prekračovaniu tradičných limitov aj smerovanie k novým víziám.

 R.Stolicny_EL

„Minulý rok sme oslávili 20 rokov na slovenskom trhu a teší nás, že sa spoločnosť stále dynamicky vyvíja. Naše dvadsaťročné skúsenosti s pôsobením na Slovensku v kombinácii s hustou globálnou logistickou sieťou a know-how celej skupiny Dachser z nás robí spoľahlivého, prvotriedneho logistického partnera pre najrôznejšie trhové segmenty,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia (na obr. č. 4). Naďalej sa chceme sústrediť na naše dlhodobé priority, ktorými sú predovšetkým neustále skvalitňovanie služieb pre našich zákazníkov a poskytovanie tých najoptimálnejších riešení na mieru ich potrebám,“ uzatvára Roman Stoličný.

 Obrat skupiny Dachser:

Hrubý obrat
(v miliardách eur)
2015
(predbežný)
2014
(finálny)
Zmena*
Pozemná logistika* 4,174 3,940 + 5,9 %
Európska logistika 3,433 3,254 + 5,5 %
Food Logistics 0,741 0,686 + 8,1 %
Letecká a námorná logistika 1,599 1,481 + 8,0 %
Konsolidácia
(mínus obrat vo firmách, v ktorých má skupina menší podiel než 50 %)
-0,133 -0,122 —-
Konsolidovaný obrat* 5,640 5,298 + 6,5 %

* Pre určenie celkových hodnôt “Road Logistics” a “Konsolidovaný obrat” a pre kalkuláciu percentuálnej zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol použitý nezaokrúhlený obrat divízií. Z toho dôvodu sa môžu uvedené percentá líšiť od kalkulácie používajúcej zaokrúhlené hodnoty obratu.

(Zdroj: Anna Palfiová, Crest Communications; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*