CSC dokáže zintenzívniť počet vlakov na existujúcich tratiach

Bratislava, Admin – Na Slovensku máme stále viac áut a aj keď neustále pribúdajú nové diaľnice, vlaky či autobusy, ľudia aj tak stoja v zápchach. Vyriešiť neustále sa zvyšujúcu intenzitu dopravy už skrátka nie je možné iba stavaním nových ciest alebo modernizáciou železničných koridorov.

Napríklad vo Švajčiarsku sa medzi rokmi 1999 a 2010 zvýšila potreba dopravných výkonov na železnici o 32 percent a existuje predpoklad, že medzi rokmi 2010 až 2030 bude treba zvýšiť dopravné výkony až o 130 percent. Štáty dnes už nie sú schopné investovať do stále drahších a komplikovanejších stavieb s viacerými pruhmi, dlhšími tunelmi alebo rýchlejšími koľajnicami tak rýchlo a tak veľa, ako by bolo potrebné.

Treba lepšie riadiť dopravu
Existujú však riešenia, ako efektívne zlepšiť dopravu aj bez toho, aby sa hneď rozširovali diaľnice alebo modernizovali stovky kilometrov železničných tratí. Lepší systém riadenia dopravy na železnici môže napríklad zabezpečiť, aby po rovnakej železničnej trati jazdilo viac vlakov bez ohrozenia bezpečnosti cestujúcich. „Vďaka systému na manažment vlakovej dopravy od spoločnosti Computer Science Corporation (CSC) dokázali Švajčiari zintenzívniť počet vlakov, ktoré sú pravidelne vypravované na existujúcich tratiach a dnes je možné na tratiach riadených našim systémom skrátiť intervaly medzi vlakmi až na 90 sekúnd,“ hovorí Michal Petrtyl, zo spoločnosti CSC. Švajčiarske železnice sú – aj vďaka tomuto systému – vnímané nielen ako najkvalitnejšie, ale aj najbezpečnejšie na svete. Nové systémy totiž zvyšujú priepustnosť na železnici a zároveň umožňujú dispečerom reagovať rýchlo a efektívne na rôzne mimoriadne situácie.

Zbohom dopravné kolapsy
Vďaka tomuto riešeniu je napríklad okamžite možné zvoliť najlepšie obchádzkové trasy, ak je na niektorej koľaji nehoda. Alebo posunúť príchody a odchody vlakov tak, aby sa minimalizovali prípadné meškania. Len zavedením tohto systému sa zvýšila presnosť – už aj tak veľmi dobre fungujúcich – švajčiarskych železníc o dve percentá. A celková vyťaženosť celej železničnej siete sa dostala až na úroveň 96 percent.
Rovnaký systém by sa dal postupne nasadiť napríklad aj na Slovensku, ktoré má s meškaním vlakov dlhoročné a veľmi nepríjemné skúsenosti. Ale zlepšiť sa dajú aj systémy vo verejnej alebo automobilovej doprave. V americkom Marylande sa spoločnosti CSC podarilo integrovať dopravné kamery, senzory počasia, rýchlostné radary a veľa ďalších diaľničných technológií tak, že nielen dispečeri, ale aj šoféri majú veľmi dobrý prehľad o tom, ako to aktuálne vyzerá na diaľniciach. Vďaka tomu si môžu vodiči zvoliť optimálnu trasu a nevytvárajú sa na diaľniciach zápchy.
„V Drážďanoch sa nám podarilo zmodernizovať systém verejnej dopravy, pričom hlavným cieľom bolo zvýšiť komfort a informovanosť cestujúcich,“ hovorí Michal Petrtyl. Vďaka systému od spoločnosti CSC ľudia dostávajú v mestskej hromadnej doprave informácie v reálnom čase o tom, kedy príde ich prípoj, alebo akú najlepšiu trasu si zvoliť v súčasnej dopravnej situácii. To všetko im šetrí čas a zvyšuje atraktivitu mestskej hromadnej dopravy, vďaka čomu z ulíc miest miznú autá.

Úspech vďaka špecialistom
Aby mohli tieto efektívne riešenia vzniknúť, musia sa IT firmy spojiť s odborníkmi priamo zo železničnej, leteckej alebo pozemnej dopravy. Spoločnosť CSC okrem toho, že má uzavreté globálne partnerstvá s niektorými z najvýznamnejších firiem z oblasti dopravy a logistiky, dlhodobo spolupracuje aj s niektorými najvýznamnejšími dopravcami na svete. „Máme rozsiahle znalosti nielen z informačných technológií, ale aj z odborov pre ktoré pracujeme,“ zdôrazňuje Michal Petrtyl.

Computer Sience Corporation (CSC) je globálnym lídrom v riešeniach novej generácie zameraných na informačné technológie. Medzinárodné skúsenosti spolu s najlepšími expertmi z kľúčových sektorov pomáhajú spoločnosti priniesť jej klientom riešenia, ktoré v sebe kombinujú najnovšie technológie s poznaním trhu. Výsledkom sú unikátne produkty zamerané na riešenie problémov a zefektívnenie podnikania. Spoločnosť CSC zamestnáva približne 70 tisíc ľudí po celom svete a jej tržby v poslednom finančnom roku prekročili hranicu 12 miliárd dolárov. Viac informácií na www.csc.com.

(Zdroj: Michaela Mikulášových, Public Plus, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*